Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
12

Корекция на търсенето

открити резултати 4 (1.426 секунди)

Участие на Ива Маринова в управлението на НПО

 

ОП

Асоциация на търговците на стоки за детето в България

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации
Представляващи: Петя Милина
Членове на управителния орган: Валентина Минева, Евелина Бетова, Ива Маринова, Нина Йорданова, Кристиан Лечев, Елеонора Георгиева

 

ОП

Д
Българска платформа за международно развитие

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Защита на човешки права;   Международни и европейски въпроси, политики и изследвания
Представляващи: Венцислав Кирков - Председател
Членове на управителния орган: Венцислав Кирков, Петранка Филева, Румян Сечков, Надя Бонева, Ива Бонева, Валентина Христакева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВАЛЕРИ ПАНДЖАРОВ, ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ФИЛЕВА, ВАЛЕНТИНА ГЕРГАНОВА ХРИСТАКИЕВА, РУМЯН ТОДОРОВ СЕЧКОВ, ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ КИРКОВ, НАДЯ ВАСИЛЕВА БОНЕВА, ИВА МАРИНОВА БОНЕВА

 

ОП

ВЪЗВРЪЩАНЕ

: Плевен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: ДАНИЕЛА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА, ИВА ВЛАДИМИРОВА МАРИНОВА, ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА МАЦЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДАНИЕЛА ПЕТКОВА АНГЕЛОВА, ИВА ВЛАДИМИРОВА МАРИНОВА, ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА МАЦЕВА

 

ОП

Сдружение за споделено учене ЕЛА

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Образование
Представляващи: Ива Бонева
Членове на управителния орган: Ива Бонева, Радостина Митова, Валерия Симова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СТЕФАН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ, ИВА МАРИНОВА БОНЕВА, ЛАТИНКА НАЧЕВА ДУЧЕВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци