Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.792 секунди)

Участие на КИРИЛ ХРИСТОЗОВ в управлението на НПО

 

ОП

БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство
Членове на управителния орган: МИХАИЛ АНГЕЛОВ БОЯНОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦИНЛИКОВ, ЖУЛИЕТА БОРИСОВА ГЕРЕНОВА, АЛЕКСИ ПЕТКОВ ДЕЛЧЕВ, НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ, АННА - МАРИЯ БОРИСОВА ИВАНОВА, ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ТАНКОВА, МАРИЯ МИТКОВА ОРБЕЦОВА, МАЛИНА КИРИЛОВА ПЕТКОВА, КИРИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОЗОВ, АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ШИНКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИХАИЛ АНГЕЛОВ БОЯНОВ, ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦИНЛИКОВ, ЖУЛИЕТА БОРИСОВА ГЕРЕНОВА, АЛЕКСИ ПЕТКОВ ДЕЛЧЕВ, НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ, АННА - МАРИЯ БОРИСОВА ИВАНОВА, ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА ТАНКОВА, МАРИЯ МИТКОВА ОРБЕЦОВА, МАЛИНА КИРИЛОВА ПЕТКОВА, КИРИЛ ХРИСТОВ ХРИСТОЗОВ, АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ШИНКОВ

 

ОП

Съюз на бившите служители на МВР

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Професионални организации;   Социални услуги
Представляващи: Полк.Христо Боянов Величков
Членове на управителния орган: 1.Полк. Христо Боянов Величков- Председател, 2. Полк. Динчо Иванов Иванов Зам.Председател, 3. Полк. Венелин Василев Павлов - Зам.Председател, 4. Пол. Митко Христов Недялков - Гл.Секретар, 5. Полк. Чавдар Костов Станков, 6. Ген. Кирил Михайлов Войнов, 7. Полк. Иван Атанасов Костадинов, 8. Полк. Григор Николов Вълков, 9. Полк. Никола Иванов Копанаров, 10. Полк. Илия Петков Тодоров, 11. Полк. Иван Маринов Иванов, 12. Подп.Васко Сидеров Господинов, 13. М-Р Димитър Василев Димитров, 14. М-Р Маруся Бориславова Тошкова, 15. Кап.Кирил Христозов Керанов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ХРИСТО БОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ- ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО, ДИНЧО ИВАНОВ ИВАНОВ, ВЕНЕЛИН ВАСИЛЕВ ПАВЛОВ, МИТКО ХРИСТОВ НЕДЯЛКОВ, ЧАВДАР КОСТОВ СТАНКОВ, КИРИЛ МИХАЙЛОВ ВОЙНОВ, ИВАН АТАНАСОВ КОСТАДИНОВ, ГРИГОР НИКОЛОВ ВЪЛКОВ, НИКОЛА ИВАНОВ КОПАНАРОВ, ИЛИЯ ПЕТКОВ ТОДОРОВ, ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ, ВАСКО СИДЕРОВ ГОСПОДИНОВ, ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ, МАРУСЯ БОРИСЛАВОВА ТОШКОВА, КИРИЛ ХРИСТОЗОВ КЕРАНОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци