Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.652 секунди)

Участие на Катя Грибнева в управлението на НПО

 

ОП

Севери

: Попово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Насърчаване на икономическото развитие;   Околна среда
Представляващи: Мирослав Димитров Георгиев
Членове на управителния орган: Мирослав Димитров Георгиев, Катя Петрова Грибнева, Димитър Христов Димитров
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ, КАТЯ ПЕТРОВА ГРИБНЕВА, ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци