English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 2 (0,2182 секунди)
 

Участие на Любен Костов в управлението на НПО

ОП Д

Читалище "Развитие 2004"

Област: Благоевград
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Читалищни дейности
Представляващ (и): Николай Минков, Васил Камбуров, Любен Костов, Николай Николов
Членове на управителния орган: Николай Минков, Васил Камбуров, Любен Костов, Николай Николов
ОП

ХАНДБАЛЕН КЛУБ ЛОКОМОТИВ

Област: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЛЮБЕН БОЯНОВ КОСТОВ, БРАНИМИР МАРИНОВ СИМЕОНОВ, ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ, ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ КОСТОВ, МИХАИЛ ИВАНОВ ИВАНОВ, СВЕТЛАНА НИКОЛОВА МИЦЕВА, СТЕФЧО ПЕТРОВ СИМЕОНОВ
Корекция на търсенето