Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
05

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.547 секунди)

Участие на Любомира Момчева в управлението на НПО

 

ОП

Творческа мрежа за културното наследство

: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Насърчаване на икономическото развитие;   Образование
Представляващи: Анна Иванова Неврокопска, Габриела Любомирова Семова-Колева, Любомира Иванова Момчева
Членове на управителния орган: Анна Иванова Неврокопска, Габриела Любомирова Семова-Колева, Любомира Иванова Момчева

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци