Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
31

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.441 секунди)

Участие на МАЛИНА ЛАЗАРОВА в управлението на НПО

 

ОП

Асоциация за развитие на София

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Международни и европейски въпроси, политики и изследвания;   Друго
Представляващи: Светлана Ломева
Членове на управителния орган: Андрей Иванов, Малина Едрева, Орлин Иванов, Жельо Бойчев, Владимир Кисьов, Ралица Стоянова, Илияна Гугинска
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЛАДМИР ЯНАКИЕВ КИСЬОВ, ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ГУГИНСКА, МАЛИНА ЕДРЕВА ЛАЗАРОВА, НИКОЛАЙ АСЕНОВ СТОЙЧЕВ, ТОДОР ВЪЛЧЕВ ЧОБАНОВ, ЕЛЕН СТОЙЧЕВ ГЕРДЖИКОВ, МИЛКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

 

ОП

Общинско училищно настоятелство

: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Представляващи: Магдалена Василева
Членове на управителния орган: 1. Магдалена Савова Василева, 2. Светла Стефанова Савчева, 3. Милка Петрова Маринова, 4. Милка Петрова Маринова, 5. Иван Райков Гроздев, 6. Валентин Вълчев Енев, 7. Емилия Георгиева Маринова, 8. Нина Георгиева Райкова, 9. Малина Лазарова Александрова, 10. Петя Василева Петкова, 11. Жанета Маркова Банкова, 12. Нели Пенева Пейкова, 1. Веселина Христова Рашеева, 14. Иван Ненов Иванов, 15. Галина Димитрова Банковска, 16. Иванка Цонева Косева, 17. Миглена Димитрова Драгиева, 18. Донка Тинчева Лалева, 19. Пенка Христова Тоцева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИЛКА ПЕТРОВА МАРИНОВА, МАРИАНА ДИМИТРОВА ВЪРБАНОВА, БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕНЧЕВ, ПЕПА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА, МАГДАЛЕНА САВОВА ВАСИЛЕВА, НЕЛИ ПЕНЕВА ПЕЙКОВА, МИГЛЕНА ДИМИТРОВА ДРАГИЕВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци