Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
24

Корекция на търсенето

открити резултати 3 (1.475 секунди)

Участие на МАРИАНА ТОШЕВА в управлението на НПО

 

ОП

ЕВРОПЕЙСКИ НАПРЕДЪК ЗА ОМУРТАГ И АНТОНОВО

: Омуртаг
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: МАРИАНА МАРИНОВА ТОШЕВА, ПОЛИНА МАРИНОВА АТАНАСОВА, ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ТАШЕВА, МЪСТАН ЮЗЕИРОВ АБИЛОВ, ФИЛИЗ МУСТАФОВА ХАСАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИАНА МАРИНОВА ТОШЕВА, ПОЛИНА МАРИНОВА АТАНАСОВА, ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ТАШЕВА, МЪСТАН ЮЗЕИРОВ АБИЛОВ, ФИЛИЗ МУСТАФОВА ХАСАНОВА

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА АНТОНОВО-ОМУРТАГ

: Антоново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ПАВЕЛ ЛЮБОМИРОВ МИЛАНОВ, ТАТЯНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА, АЛЯЙДИН АПТУЛОВ АЛИЕВ, МАРИАНА МАРИНОВА ТОШЕВА, КРАСИМИР ИВАНОВ КРЪСТЕВ, ЕРХАН МЕХМЕДОВ АЛИЕВ, ДЖЕВДЕТ ХАСАНОВ ХАСАНОВ, НЕЛИ ИВАНОВА НИКОЛОВА, АДЕМ ЮСУФОВ ИСОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПАВЕЛ ЛЮБОМИРОВ МИЛАНОВ, ТАТЯНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА, АЛЯЙДИН АПТУЛОВ АЛИЕВ, МАРИАНА МАРИНОВА ТОШЕВА, КРАСИМИР ИВАНОВ КРЪСТЕВ, ЕРХАН МЕХМЕДОВ АЛИЕВ, ДЖЕВДЕТ ХАСАНОВ ХАСАНОВ, НЕЛИ ИВАНОВА НИКОЛОВА, АДЕМ ЮСУФОВ ИСОВ

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ "ХАН ОМУРТАГ - 2000"

: Омуртаг
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: ЕЛЕНА БОНЧЕВА ИВАНОВА, МАРИАНА МАРИНОВА ТОШЕВА, НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ИЛИЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕЛЕНА БОНЧЕВА ИВАНОВА, МАРИАНА МАРИНОВА ТОШЕВА, НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ИЛИЕВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци