Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
26

Корекция на търсенето

открити резултати 8 (1.445 секунди)

Участие на МАРИЯ ПАВЛОВА в управлението на НПО

 

ОП

АВТОМОБИЛЕН СПОРТЕН КЛУБ - ДЖИ ЕЙЧ ПАУЪР - РАЗГРАД

: Разград
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ГАЛИНА ЗАХАРИНОВА ХРИСТОВА, ЗАХАРИН ХРИСТОВ ЗАХАРИЕВ, КРАСИМИР ПЕНЕВ КОЦЕВ, МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОЦЕВА, МАРИЯ НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГАЛИНА ЗАХАРИНОВА ХРИСТОВА, ЗАХАРИН ХРИСТОВ ЗАХАРИЕВ, КРАСИМИР ПЕНЕВ КОЦЕВ, МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОЦЕВА, МАРИЯ НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА

 

ОП

АЛТЕРНАТИВА ЗА ДУНАВ

: Белене
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: КАЛОЯН ПЕТРОВ ПРОКОПИЕВ, МАРИЯ ИВАНОВА ПАВЛОВА-КОНДРОВА, ЕВГЕНИЯ НЕДКОВА ПИРОЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КАЛОЯН ПЕТРОВ ПРОКОПИЕВ, МАРИЯ ИВАНОВА ПАВЛОВА-КОНДРОВА, ЕВГЕНИЯ НЕДКОВА ПИРОЕВА

 

ОП

Асоциация на дунавските общини - Дунав

: Белене
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
Представляващи: Мария Павлова-Кондрова, Станислав Петров Благов
Членове на управителния орган: Управителен Съвет, Станислав Петров Благов, Петър Илиев Дулев, Милко Костадинов Торбов, Антоанетка Евстатиева Станева Пенка Неделкова Пенкова, Искрен Василев Веселинов, Расим Рафет Хашим Иво, Кирилов Андонов, Симеон Тодоров Шарбански, Любен Фердинандов Лаков, Мария Иванова Павлова Кондрова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БАЙЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, ИВАН ХРИСТОВ БАРЗИН, РУМЕН АНГЕЛОВ ВИДОВ, СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ БЛАГОВ, ПЕНКА НЕДЕЛКОВА ПЕНКОВА, ИВО КИРИЛОВ АНДОНОВ, ВАСИЛ БОНЕВ ПЕНЧЕВ, ЮРИЙ ПЕТКОВ СИМЕОНОВ

 

ОП

БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ

: Казанлък
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: ДИЛЯНА ИВАНОВА МОЧЕВА, ЦВЕТА ДЕНЕВА КОЕВА - МИЛЕВА, МАРИЯ ПАВЛОВА ГИНЕВА, СВЕТЛА БОНЕВА ХРИСТОВА, ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДИЛЯНА ИВАНОВА МОЧЕВА, ЦВЕТА ДЕНЕВА КОЕВА - МИЛЕВА, МАРИЯ ПАВЛОВА ГИНЕВА, СВЕТЛА БОНЕВА ХРИСТОВА, ТОДОР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

 

ОП

Д
Народно читалище "Просвета - 1935"

: Глушник
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Представляващи: Йорданка Кирова, Златка Пеева
Членове на управителния орган: Иванка Колева, Мария Павлова, Роза Стоянова

 

ОП

НАШ ДОМ

: Велико Търново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: МАРИЯ КРЪСТЕВА ПАВЛОВА, ДОНКА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА, ЦЕНКА ЙОРДАНОВА БОЯНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИЯ КРЪСТЕВА ПАВЛОВА, ДОНКА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА, ЦЕНКА ЙОРДАНОВА БОЯНОВА

 

ОП

СЕМЕЙНА ЛИГА

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ВЕЛИЧКОВА, МАРИЯ ИВАНОВА ПАЛИЙСКА, КАМЕЛИЯ ФИЛОПОВА МИРЧЕВА - ДИМИТРОВА, ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ШИПКАЛИЕВА, МАРИЯ ПАВЛОВА АНАНИЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ВЕЛИЧКОВА, МАРИЯ ИВАНОВА ПАЛИЙСКА, КАМЕЛИЯ ФИЛОПОВА МИРЧЕВА - ДИМИТРОВА, ВЕЛИЧКА АТАНАСОВА ШИПКАЛИЕВА, МАРИЯ ПАВЛОВА АНАНИЕВА

 

ОП

СПОРТЕН И ФУТБОЛЕН КЛУБ "БУРГУС ЛЕЙДИС КЛУБ"

: Бургас
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ХРИСТО ПЕЕВ КАРАКАШЕВ, МАРИЯ ПАВЛОВА ИВАНОВА, ЯНА ВАСИЛЕВА ДИМОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ХРИСТО ПЕЕВ КАРАКАШЕВ, МАРИЯ ПАВЛОВА ИВАНОВА, ЯНА ВАСИЛЕВА ДИМОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци