Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
31

Корекция на търсенето

открити резултати 9 (1.439 секунди)

Участие на МИЛКА ХРИСТОВА в управлението на НПО

 

ОП

Асоциация за развитие на София

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Международни и европейски въпроси, политики и изследвания;   Друго
Представляващи: Светлана Ломева
Членове на управителния орган: Андрей Иванов, Малина Едрева, Орлин Иванов, Жельо Бойчев, Владимир Кисьов, Ралица Стоянова, Илияна Гугинска
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЛАДМИР ЯНАКИЕВ КИСЬОВ, ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ГУГИНСКА, МАЛИНА ЕДРЕВА ЛАЗАРОВА, НИКОЛАЙ АСЕНОВ СТОЙЧЕВ, ТОДОР ВЪЛЧЕВ ЧОБАНОВ, ЕЛЕН СТОЙЧЕВ ГЕРДЖИКОВ, МИЛКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

 

ОП

Бъдеще и закрила за лица с интелектуални затруднения

: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Социални услуги
Представляващи: Росица Милчева Димитрова - Председател На Ус
Членове на управителния орган: Росица Милчева Димитрова, Надка Миланова Цонкова, Милка Христова Дойчинова, Анка Петкова Младенова, Нели Иванова Велева, Тотка Петрова Дойнова, Мариана Христова Димитрова- Стоянова, Иванка Йорданова Иванова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА, РОСИЦА МИЛЧЕВА ДИМИТРОВА, НАДКА МИЛАНОВА ЦОНКОВА, МИЛКА ХРИСТОВА ДОЙЧИНОВА, АНКА ПЕТКОВА МЛАДЕНОВА, НЕЛИ ИВАНОВА ВЕЛЕВА, МАРИАНА ХРИСТОВАДИМИТРОВА СТОЯНОВА

 

ОП

ЗОНТА КЛУБ - РУСЕ

: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: РУМЯНА ЦАНЕВА СЕМОВА, МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА, РУМЯНА ЦОНЕВА КАЛУГИНА, ЗАХАРИНКА БОРИСОВА ГАБРОВСКА, МИЛКА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РУМЯНА ЦАНЕВА СЕМОВА, МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА, РУМЯНА ЦОНЕВА КАЛУГИНА, ЗАХАРИНКА БОРИСОВА ГАБРОВСКА, МИЛКА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА

 

ОП

ИЗТОЧНОЕВРОПЕЙСКИ ФОРУМ ЗА ДИАЛОГ - МОСТОВЕ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: АНГЕЛИНА ИВАНОВА ВЛАДИКОВА, СВЕТЛАНА ИВАНОВА КАРАДЖОВА, МИЛКА АНДОНОВА ХРИСТОВА, ДИАНА ТАХСИН ХУСЕИН
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АНГЕЛИНА ИВАНОВА ВЛАДИКОВА, СВЕТЛАНА ИВАНОВА КАРАДЖОВА, МИЛКА АНДОНОВА ХРИСТОВА, ДИАНА ТАХСИН ХУСЕИН

 

ОП

КЛУБ ПО КОНЕН СПОРТ "КАЛОЯН - 92"

: Арбанаси
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: МАРИН СТОЯНОВ ХАДЖИЕВ, МИХАИЛ КОСТОВ ХРИСТОВ, МИЛКА ХРИСТОВА БОНЕВА, СТЕФАН ТОДОРОВ КУЛОВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ, РУМЯНА НАЧЕВА ТЕНДЖЕРКОВА, КРАСИМИР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИН СТОЯНОВ ХАДЖИЕВ, МИХАИЛ КОСТОВ ХРИСТОВ, МИЛКА ХРИСТОВА БОНЕВА, СТЕФАН ТОДОРОВ КУЛОВ, ДИМИТЪР НИКОЛОВ ДИМИТРОВ, РУМЯНА НАЧЕВА ТЕНДЖЕРКОВА, КРАСИМИР СТЕФАНОВ СТЕФАНОВ

 

ОП

КУЛТУРЕН КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА В С. ХАН КРУМ, ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

: Хан Крум
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: НЕДА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА, КРЪСТИНА ДРАГАНОВА БЕЛЕВА, МИЛКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА, ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА, МИРЧО ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НЕДА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА, КРЪСТИНА ДРАГАНОВА БЕЛЕВА, МИЛКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА, ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА, МИРЧО ЙОРДАНОВ МАРИНОВ

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ ЕЗДОВИ КЛУБ КЕНТАВЪР РУСЕ

: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ИЛИЯН ИСКЪРОВ ИВАНОВ, МИЛКА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА, ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ИГНАТОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИЛИЯН ИСКЪРОВ ИВАНОВ, МИЛКА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА, ЕЛЕНА СИМЕОНОВА ИГНАТОВА

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО ВОЛЕЙБОЛ -ДУНАВ

: Русе
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ИВАН МИХАЙЛОВ ДИМОВ, ВЕНЕЛИН БОГОМИЛОВ БОЯДЖИЕВ, НИКОЛА ПЕНЧЕВ НИКОЛОВ, ДИМИТЪР ПЕНЕВ ДИМИТРОВ, МИЛКА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА, РОСЕН ЙОРДАНОВ СТОЙКОВ, СТЕФАН СПАСОВ СТЕФАНОВ, РУМЕН НИКОЛОВ ХРИСТОВ, ДИЯН ЯКИМОВ РАДКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАН МИХАЙЛОВ ДИМОВ, ВЕНЕЛИН БОГОМИЛОВ БОЯДЖИЕВ, НИКОЛА ПЕНЧЕВ НИКОЛОВ, ДИМИТЪР ПЕНЕВ ДИМИТРОВ, МИЛКА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА, РОСЕН ЙОРДАНОВ СТОЙКОВ, СТЕФАН СПАСОВ СТЕФАНОВ, РУМЕН НИКОЛОВ ХРИСТОВ, ДИЯН ЯКИМОВ РАДКОВ

 

ОП

Тракийско устойчиво развитие

: Коларово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
Представляващи: Христина Минчева Бъчварова – Митева
Членове на управителния орган: Христина Минчева Бъчварова – Митева, Светослава Олегова Стоилова – Павлова, Милка Христова Димитрова

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци