Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
04

Корекция на търсенето

открити резултати 2 (1.467 секунди)

Участие на МИРОСЛАВ ХИНКОВ в управлението на НПО

 

ОП

СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА СВРЪХЛЕКАТА АВИАЦИЯ В БЪЛГАРИЯ

: Граф Игнатиево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЦВЕТАН ЕМИЛОВ ДОГАНОВ, РУМЕН ИВАНОВ МЛАДЕНОВ, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СЕЛЕНСКИ, КИРИЛ МИНКОВ КИРИЛОВ, СТОЯН ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ, ЕМИЛ ИВАНОВ ЛОМЛИЕВ, АНТОН НИКОЛОВ СЕРГОВ, РУМЕН ПЕТРОВ ТОДОРОВ, ПЕТКО ГРУДЕВ ПЕТКОВ, НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ, МИРОСЛАВ ИВАНОВ ХИНКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЦВЕТАН ЕМИЛОВ ДОГАНОВ, РУМЕН ИВАНОВ МЛАДЕНОВ, ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СЕЛЕНСКИ, КИРИЛ МИНКОВ КИРИЛОВ, СТОЯН ГЕОРГИЕВ АВРАМОВ, ЕМИЛ ИВАНОВ ЛОМЛИЕВ, АНТОН НИКОЛОВ СЕРГОВ, РУМЕН ПЕТРОВ ТОДОРОВ, ПЕТКО ГРУДЕВ ПЕТКОВ, НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НИКОЛОВ, МИРОСЛАВ ИВАНОВ ХИНКОВ

 

ОП

Сдружение за устойчив туризъм Узана

: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации;   Насърчаване на икономическото развитие;   Околна среда
Представляващи: Пламен Георгиев - Председател На Ус
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Пламен Тодоров Георгиев, Росен Иванов Раев, Мирослав Иванов Хинков
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МИРОСЛАВ ИВАНОВ ХИНКОВ, ПЛАМЕН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ, РОСЕН ИВАНОВ РАЕВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци