Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

Корекция на търсенето

открити резултати 6 (1.400 секунди)

Участие на МУСТАФА АХМЕД в управлението на НПО

 

ОП

ДЖЕМ - ЮЖНА БЪЛГАРИЯ

: Кърджали
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: МЕРДУНУР АЛИ РЕДЖЕБ, НУРТИН ХАСАН АХМЕД, ЮСЕИН ВАЛИАЙДИН АХМЕД, МУСТАФА АЛИ МУСТАФА, ЗАХАРИ НЕДКОВ ЕЗЕКИЕВ, МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД, САДУЛЛА ХАЙРУЛЛА ЕМУРЛА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МЕРДУНУР АЛИ РЕДЖЕБ, НУРТИН ХАСАН АХМЕД, ЮСЕИН ВАЛИАЙДИН АХМЕД, МУСТАФА АЛИ МУСТАФА, ЗАХАРИ НЕДКОВ ЕЗЕКИЕВ, МУСТАФА ФАХРИ АХМЕД, САДУЛЛА ХАЙРУЛЛА ЕМУРЛА

 

ОП

ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО-СОКОЛ

: Айтос
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: АТАНАС КЪНЧЕВ КИРЯКОВ, ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЯНЕВ, БЕХЧЕТ МЕХМЕД МЕХМЕД, БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, МИХАИЛ КЪНЕВ ЛУКОВ, НИКОЛАЙ ХРИСТО ГЕОРГИЕВ, МУСТАФА ХАЛИС АХМЕД, СТЕФАН КОЛЕВ КОЛЕВ, НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ, ТАХИР АЛИЕВ ТАХИРОВ, РУДЖИ КАМБЕР ХАЛИЛИБРЯМ, ХЮСЕИН МЕХМЕД ХЮСЕИН, СМАИЛ ОСМАН АПТРАМАН, ДЕНИС АХМЕД ХАДЖИИБРАХИМ, ЯНКО КИНЧЕВ МИХАЛЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АТАНАС КЪНЧЕВ КИРЯКОВ, ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЯНЕВ, БЕХЧЕТ МЕХМЕД МЕХМЕД, БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, МИХАИЛ КЪНЕВ ЛУКОВ, НИКОЛАЙ ХРИСТО ГЕОРГИЕВ, МУСТАФА ХАЛИС АХМЕД, СТЕФАН КОЛЕВ КОЛЕВ, НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ, ТАХИР АЛИЕВ ТАХИРОВ, РУДЖИ КАМБЕР ХАЛИЛИБРЯМ, ХЮСЕИН МЕХМЕД ХЮСЕИН, СМАИЛ ОСМАН АПТРАМАН, ДЕНИС АХМЕД ХАДЖИИБРАХИМ, ЯНКО КИНЧЕВ МИХАЛЕВ

 

ОП

Д
Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Здравеопазване, права на пациента;   Социални услуги
Представляващи: Петър Руменов Цветанов, Огнян Николов Каменов
Членове на управителния орган: Проф. Ивайло Людмилов Търнев, Цвета Любенова Петкова, Диляна Маргаритова Дилкова, Петър Руменов Цветанов, Анифе Рахим Хасан, Сабире Раим Рамадан, Димитринка Цветанова Борисова, Жеман Мехмед Хасан, Сашо Мишев Йорданов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЕТЪР РУМЕНОВ ЦВЕТАНОВ, ИВАЙЛО ЛЮДМИЛОВ ТЪРНЕВ, ЦВЕТА ЛЮБЕНОВА ПЕТКОВА, ЛЮБОМИЛ ЙОНКОВ ПЕТРОВ, НЕЛИ ВЕСЕЛИНОВА ДЖАМБАЗОВА, ЯНКО ЛЮБЕНОВ ШИПАРОВ, НУРХАН ОРХАНОВА ИБРЯМОВА, МИНКА ИЛИЕВА МИШЕВА, СЕНИХА МУСТАФА АХМЕД, ОГНЯН НИКОЛОВ КАМЕНОВ

 

ОП

ТУРСКО КУЛТУРНО ДРУЖЕСТВО

: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: СЕДИКА ФЕМИ ЕМИН, ГЮЛБЕЯЗ ХАЛИЛ АДЕМ, НЕВИН ШАБАНОВА ИБРАИМОВА, НЕЖДЕТ МУСТАФА АХМЕД, СЕВГИ АХМЕД САЙДАН, ФЕВЗИЯ МУСТАФОВА ХАСАНОВА, ШЕФИКА ИБРАХИМОВА АЛИЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СЕДИКА ФЕМИ ЕМИН, ГЮЛБЕЯЗ ХАЛИЛ АДЕМ, НЕВИН ШАБАНОВА ИБРАИМОВА, НЕЖДЕТ МУСТАФА АХМЕД, СЕВГИ АХМЕД САЙДАН, ФЕВЗИЯ МУСТАФОВА ХАСАНОВА, ШЕФИКА ИБРАХИМОВА АЛИЕВА

 

ОП

ФУТБОЛЕН КЛУБ "ЯСРЕБ-СТРАЦИН"

: Страцин
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ХАСАН КЯЗИМ ОСМАН, МУСТАФА ИСУФ АХМЕД, ФЕВЗИ МУСТАФА СМАИЛ, ИСУФ ОСМАН ХАСАН, ХАЛИЛ ДЖЕМАЛ ХАСАН
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ХАСАН КЯЗИМ ОСМАН, МУСТАФА ИСУФ АХМЕД, ФЕВЗИ МУСТАФА СМАИЛ, ИСУФ ОСМАН ХАСАН, ХАЛИЛ ДЖЕМАЛ ХАСАН

 

ОП

ФУТБОЛЕН КЛУБ МЪЛНИЯ

: Климент
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: МУСТАФА МЮЗЕКЯР АХМЕД, ХЮСНЮ ЗАКИРОВ ХЮСНИЕВ, УРУЧ УРУЧ СЬОНМЕЗ, ГАЛИБ КАДИРОВ АЛИЕВ, ЕБАЗЕЛ МЕХМЕД АХМЕД
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МУСТАФА МЮЗЕКЯР АХМЕД, ХЮСНЮ ЗАКИРОВ ХЮСНИЕВ, УРУЧ УРУЧ СЬОНМЕЗ, ГАЛИБ КАДИРОВ АЛИЕВ, ЕБАЗЕЛ МЕХМЕД АХМЕД

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци