Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
26

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (2.552 секунди)

Участие на Маргарита Джапунова в управлението на НПО

 

ОП

Еко 21

: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие;   Околна среда;   Социални услуги
Представляващи: Маргарита Джапунова
Членове на управителния орган: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: Маргарита Петрова Джапунова, Валентин Тодоров Джуров, Йовка Желязкова Георгиева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРГАРИТА ПЕТРОВА ДЖАПУНОВА, ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ДЖУРОВ, ЙОВКА ЖЕЛЯЗКОВА ГЕОРГИЕВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци