English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 1 (0,2275 секунди)
 

Участие на Мария Антова в управлението на НПО

ОП

ПРОСВЕТА-СОФИЯ

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СИЛВИЯ ИЛИЕВА ЦВЕТАНСКА, СОФИЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА, МАРИЯ АСЕНОВА АНТОВА
Корекция на търсенето