Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
28

Корекция на търсенето

открити резултати 84 (0.929 секунди)

Участие на Мария Иванова в управлението на НПО

 

ЧП

Uchi.bg

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
Представляващи: Мария Иванова
Членове на управителния орган: Александър Александров

 

ОП

Агенция за регионално развитие и иновации

: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
Членове на управителния орган: Управитлен съвет: Надя Йорданова Данкинова, Мария Иванова Ценова, Атанас Павлов Иванов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НАДЯ ЙОРДАНОВА ДАНКИНОВА, МАРИЯ ИВАНОВА ЦЕНОВА, АТАНАС ПАВЛОВ ИВАНОВ

 

ОП

АЛТЕРНАТИВА ЗА ДУНАВ

: Белене
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: КАЛОЯН ПЕТРОВ ПРОКОПИЕВ, МАРИЯ ИВАНОВА ПАВЛОВА-КОНДРОВА, ЕВГЕНИЯ НЕДКОВА ПИРОЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КАЛОЯН ПЕТРОВ ПРОКОПИЕВ, МАРИЯ ИВАНОВА ПАВЛОВА-КОНДРОВА, ЕВГЕНИЯ НЕДКОВА ПИРОЕВА

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИТЕЛИ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: РУСЛАН ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ, ИВАН НИКОЛОВ СТОИЛОВ, ЕЛЕНА ИЛИЕВА НИКОЛОВА, НИКОЛИНА ПАВЛОВА ЩЕРЕВА, КАТЯ ИВАНОВА КРЪСТЕВА, МАРИНА ЦВЕТАНОВА ВЕЛИКОВА, РУМЕН ВЕСЕЛИНОВ БАБОВ, КИРИЛ ДИМИТРОВ МАДЖАРОВ, МАРИЯ ДОЧКОВА ИВАНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РУСЛАН ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ, ИВАН НИКОЛОВ СТОИЛОВ, ЕЛЕНА ИЛИЕВА НИКОЛОВА, НИКОЛИНА ПАВЛОВА ЩЕРЕВА, КАТЯ ИВАНОВА КРЪСТЕВА, МАРИНА ЦВЕТАНОВА ВЕЛИКОВА, РУМЕН ВЕСЕЛИНОВ БАБОВ, КИРИЛ ДИМИТРОВ МАДЖАРОВ, МАРИЯ ДОЧКОВА ИВАНОВА

 

ОП

Асоциация на дунавските общини - Дунав

: Белене
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
Представляващи: Мария Павлова-Кондрова, Станислав Петров Благов
Членове на управителния орган: Управителен Съвет, Станислав Петров Благов, Петър Илиев Дулев, Милко Костадинов Торбов, Антоанетка Евстатиева Станева Пенка Неделкова Пенкова, Искрен Василев Веселинов, Расим Рафет Хашим Иво, Кирилов Андонов, Симеон Тодоров Шарбански, Любен Фердинандов Лаков, Мария Иванова Павлова Кондрова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: БАЙЧО ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, ИВАН ХРИСТОВ БАРЗИН, РУМЕН АНГЕЛОВ ВИДОВ, СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ БЛАГОВ, ПЕНКА НЕДЕЛКОВА ПЕНКОВА, ИВО КИРИЛОВ АНДОНОВ, ВАСИЛ БОНЕВ ПЕНЧЕВ, ЮРИЙ ПЕТКОВ СИМЕОНОВ

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ СЪРЦЕ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА, КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ АЛЕКСОВ, СИЛВИ ТОШКОВ ГАВРИЛОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИЯ ИВАНОВА ДИМИТРОВА, КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ АЛЕКСОВ, СИЛВИ ТОШКОВ ГАВРИЛОВ

 

ОП

Бизнесцентър -Бизнес инкубатор -Карлово

: Карлово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Насърчаване на икономическото развитие
Представляващи: Мария Иванова Топчийска- Председател На Ус На Сдружението
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Мария Топчийска, Атанас Чернооков, Панка Кръшкова, Видка Кукова, Стамо Йовчев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПАНКА ГЕОРГИЕВА КРЪШКОВА, МАРИЯ ИВАНОВА ТОПЧИЙСКА, ЕМИЛ СТАНЕВ КАБАИВАНОВ, АТАНАС ДЕЛОВ ЧЕРНООКОВ, СТАМО СТОЯНОВ ЙОВЧЕВ

 

ОП

БЛАГОДЕЯНИЕ – РАКИТОВО

: Ракитово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ДАФИНКА ГЕОРГИЕВА КЛЕЧАРОВА, НИКОЛИНА ПЕТРОВА ДУМКОВА, ИРЕНА ДАНЧОВА ТРЕНДАФИЛОВА, ПЕТЪР СТЕФАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ, МАРИЯ ИВАНОВА ДОБРЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДАФИНКА ГЕОРГИЕВА КЛЕЧАРОВА, НИКОЛИНА ПЕТРОВА ДУМКОВА, ИРЕНА ДАНЧОВА ТРЕНДАФИЛОВА, ПЕТЪР СТЕФАНОВ ТРЕНДАФИЛОВ, МАРИЯ ИВАНОВА ДОБРЕВА

 

ОП

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ НА ПЕНСИОНЕРИТЕ ОБЕДИНЕНИ-БУРГАС

: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Образование;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: МАРИЯ ИВАНОВА КОЛЕВА, СВЕТЛА АТАНАСОВА МАЛЧЕВА, СТАНКА ЧЕРНЕВА КОСТАДИНОВА, ТОДОРКА ИВАНОВА ЦОНЕВА, ТОДОРКА ИЛИЕВА МАНЕВ, ЗЛАТКА ЖЕКОВА СЪБЧЕВА, ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ДЪЛБОКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИЯ ИВАНОВА КОЛЕВА, СВЕТЛА АТАНАСОВА МАЛЧЕВА, СТАНКА ЧЕРНЕВА КОСТАДИНОВА, ТОДОРКА ИВАНОВА ЦОНЕВА, ТОДОРКА ИЛИЕВА МАНЕВ, ЗЛАТКА ЖЕКОВА СЪБЧЕВА, ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ДЪЛБОКОВ

 

ОП

БЪЛГАРСКА ЛИГА ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА ОСТЕОПОРОЗАТА

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ШИНКОВ, АННА-МАРИЯ БОРИСОВА ИВАНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ, РУСАНКА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ШИНКОВ, АННА-МАРИЯ БОРИСОВА ИВАНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ, РУСАНКА ДИМИТРОВА КОВАЧЕВА

 
   1  2  3  4  ... 9   »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци