English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 16 (0,2266 секунди)
 

Участие на Мария Тодорова в управлението на НПО

ОП Д

Форум за устойчиво развитие Фокус

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Социални услуги
Представляващ (и): Вяра Василева Ганчева
Членове на управителния орган: Стайко Димитров Ганчев, Мария Генова Тодорова
ОП Д

Фонд "Хуба"

Област: Варна
Град/Село: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство
Представляващ (и): Мария Тодорова, Ат. Иванова, Т. Миткова
Членове на управителния орган: Мария Тодорова, Ат. Иванова, Т. Миткова
ОП Д

Клуб "Пеещи скали"

Област: Габрово
Град/Село: Габрово, Велико Търново, София
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Околна среда
Представляващ (и): Мария Тодорова, А. Иванова
Членове на управителния орган: Мария Тодорова, А. Иванова
ОП Д

Български Младежки Форум

Област: Видин
Град/Село: Върбово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Младежки въпроси, политики и изследвания; Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Насърчаване на икономическото развитие
Представляващ (и): Председател: Божидар Цветков
Членове на управителния орган: Божидар Цветков, Мария Тодорова, Станислав Георгиев
ОП

Раковина

Област: Варна
Град/Село: Варна
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Представляващ (и): Мария Тодорова
Членове на управителния орган: Мария Тодорова, Р. Павлова
ОП

У наше село

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Друго
Представляващ (и): Боян Малинов, Бойка Георгиева, Мария Тодорова
Членове на управителния орган: Боян Малинов, Бойка Георгиева, Мария Тодорова
ОП Д

Стара Река

Област: Велико Търново
Град/Село: Велико Търново
Тип: Неформална гражданска група
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Проблеми на децата
Представляващ (и): Мария Тодорова
Членове на управителния орган: Мария Тодорова
ОП Д

Дамско ИноватиВно Ателие - ДИВА

Област: Варна
Град/Село: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права; Младежки въпроси, политики и изследвания; Проблеми на жените, джендър въпроси
Представляващ (и): Мария Тодорова
Членове на управителния орган: Мария Тодорова
ОП

СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ АЛТЕРНАТИВИ

Област: Плевен
Град/Село: Плевен
Тип: Фондация
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ТИХОМИР НАЧЕВ НЕХРИЗОВ, ЛЮДМИЛА КРАСИМИРОВА ДАВИДКОВА, МАРИЯ ЙОРДАНОВА ТОДОРОВА
ОП

АЛТЕРНАТИВА 2000

Област: Пловдив
Град/Село: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИЯ НЕНЧЕВА ТОДОРОВА, МАРИЕТА ПЕТКОВА ЖЕЛЯЗКОВА, ВАЛЕНТИНА ЛАЗАРОВА ВАСИЛЕВА
ОП

ИНТЕРКОНТАКТ

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА, ПЕНКА КАЧОВА КАМЕНОВА, ЮРИЙ СТРАШИМИРОВ КУЧЕВ
ОП

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА И ИНВАЛИДА КУНА КРАЛИЦА

Област: Враца
Град/Село: Кунино
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИЙКА КОСТАДИНОВА РАЛИНСКА, ГЕНИСЛАВА АНГЕЛОВА РАДЕВА, ГИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕТОВА, МАРИЯ ВАСИЛЕВА ТОДОРОВА, КУЗМАН ИВАНОВ РАЛИНСКИ
ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА - МИГ - НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ БРАЦИГОВО И КРИЧИМ

Област: Пазарджик
Град/Село: Брацигово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВАСИЛ МИХАЙЛОВ ГЮЛЕМЕТОВ, ДЕНКА СТАНКОВА НИКОЛОВА, АНАСТАСИЯ ИВАНОВА КЛЯНЧЕВА, ДОРА ИВАНОВА ГАДЖЕВА, АТАНАС СТЕФАНОВ КАЛЧЕВ, АНКА САМУИЛОВА ХАДЖИЕВА, ЕЛЕНА СТОИЛОВА ЦВЕТКОВА, ДИМИТЪР ТОДОРОВ БОЗЕВ, МАРИЯ ЗЛАТАНОВА ХРИСТОВА – ТОДОРОВА
ОП

ПОДКРЕПА ЗА ТЕБ

Област: Враца
Град/Село: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИЯ МИТОВА ТОДОРОВА, ВЕСЕЛКА ЦВЕТАНОВА ЧОКОЙСКА, АНЕЛИЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА
ОП

СДРУЖЕНИЕ В ПОДКРЕПА НА УЧЕНИЧЕСКА СПОРТНА ШКОЛА СОФИЯ

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ КЕЧИДЖИЕВ, МАРИЯ ДИМИТРОВА ТОДОРОВА, МАРИАНА ИВАНОВА ЙОСИФОВА-УСТАМИТЕВА, ВАСИЛКА ДИМИТРОВА АСЕНОВА, СОНЯ ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА
ОП

НОВИЯ ВИДИН

Област: Видин
Град/Село: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РОСЕН ЖИВКОВ ИВАНОВ, ВАЛЕРИ ЦЕКОВ ГАНЧЕВ, ХРИСТО ИВАНОВ ТОДОРОВ, МАРИЯ ЦЕКОВА ТОДОРОВА, ОГНЯН БОГОМИЛОВ МИЛЧЕВ
Корекция на търсенето