English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 3 (0,2300 секунди)
 

Участие на Марко Тодоров в управлението на НПО

ОП Д

Вело - Русе

Област: Русе
Град/Село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси; Околна среда; Друго
Представляващ (и): Кольо Пазарджиев (Председател)
Членове на управителния орган: Кольо Пазарджиев (Председател), Марко Тодоров, Ростислав Кандиларов, Цветан Тиханов, Делян Тодоров
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КОЛЬО ИВАНОВ ПАЗАРДЖИЕВ, МАРКО МАРКОВ ТОДОРОВ, РОСТИСЛАВ ЮРИЕВ КАНДИЛАРОВ, ДЕЛЧН ЙОНКОВ ТОДОРОВ, ЦВЕТАН ДЕЧЕВ ТИХАНОВ
ОП

СПОРТНО, ТУРИСТИЧЕСКО И ПРИРОДОЗАЩИТНО ДРУЖЕСТВО - АКАДЕМИК РУСЕ

Област: Русе
Град/Село: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЛЮБЕН ОГНЯНОВ СТЕФАНОВ, ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ КЕСЕЕВ, МАРКО МАРКОВ ТОДОРОВ, СТЕФАН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ, ПАВЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ, ЮЛИЯ СТОЯНОВА ЗЛАТЕВА, МАРТИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ
ОП

НАЦИОНАЛНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА МРЕЖА

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВАЛЕРИ ЦОЛОВ ДИКЛЬОВСКИ, АНГЕЛ САШЕВ ПОПОВ, БОЖИДАР ВИОЛИНОВ БОЖИНОВ, ОРЛИН ИВАНОВ КУЗОВ, ЕЛЕНА ДИКОВА ШОЙКОВА, РУМЕН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ, МАРКО МАРКОВ ТОДОРОВ, ЛЪЧЕЗАР ТОДОРОВ СТАНОЕВ, СТЕФАН ТОДОРОВ ХАДЖИТОДОРОВ
Корекция на търсенето