Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
28

Корекция на търсенето

открити резултати 6 (1.319 секунди)

Участие на Милко Илиев в управлението на НПО

 

ОП

Сдружение туристическо дружество "Бачо Киро" - Дряново

: гр.Дряново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси;   Околна среда
Представляващи: Милко Генчев Илиев
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Любен Иванов Богданов, Милко Генчев Илиев, Надежда Николова Донева, Георги Владимиров Цвнетков, Христо Косев Христов, Ваньо Станев Иванов, Георги Георгиев Стайков
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ПОПОВА, ЛЮБЕН ИВАНОВ БОГДАНОВ, МИЛКО ГЕНЧЕВ ИЛИЕВ, ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЦВЕТКОВ, ВАНЬО СТАНЕВ ИВАНОВ, НАДЕЖДА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА, МАРИЕТА РУСЕВА ГАНЕВА

 

ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО ОРИЕНТИРАНЕ " БАЧО КИРО 94 "

: Дряново
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ПОПОВА, РОСИЦА СТАНЧЕВА МИНЧЕВА, ПЕНЧО ДЕНЧЕВ ЧУКОВ, МИЛКО ГЕНЧЕВ ИЛИЕВ, ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ПОПОВА, РОСИЦА СТАНЧЕВА МИНЧЕВА, ПЕНЧО ДЕНЧЕВ ЧУКОВ, МИЛКО ГЕНЧЕВ ИЛИЕВ, ДОБРИ СТОЯНОВ ДОБРЕВ

 

ОП

ТЕЖКОАТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ ФОРТИУС ПРИ НСА-СОФИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ВЛАДИМИР БОЯНОВ БОЯНОВ, МИЛКО ИЛИЕВ ИВАНОВ, ИВАН ВЛАДИМИРОВ ГОЛЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЛАДИМИР БОЯНОВ БОЯНОВ, МИЛКО ИЛИЕВ ИВАНОВ, ИВАН ВЛАДИМИРОВ ГОЛЕВ

 

ОП

Д
Туристическо дружество "Бачо Киро"

: Dryanovo
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование;   Околна среда;   Физическо възпитание и спорт
Представляващи: Любен Иванов Богданов, Милко Генчев Илиев
Членове на управителния орган: 1.Любен Иванов Богданов, 2.Милко Генчев Илиев, 3.Ваньо Станев Иванов, 4.Георги Георгиев Стайков, 5.Надежда Николова Донева, 6.Христо Косев Христов, 7.Георги Владимиров Цветков

 

ОП

ТУРИСТИЧЕСКО СДРУЖЕНИЕ СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ - ДРЯНОВО

: Скалско
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ПЕПИТА СТЕФАНОВА ГОНЧАРОВА, ВАСИЛКА ДИНКОВА ВАСИЛЕВА, МАРИЙКА ВАСИЛЕВА ЙОНОВА, МИЛЕН ВЕНЕЛИНОВ ХРИСТОВ, МИЛКО ГЕНЧЕВ ИЛИЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЕПИТА СТЕФАНОВА ГОНЧАРОВА, ВАСИЛКА ДИНКОВА ВАСИЛЕВА, МАРИЙКА ВАСИЛЕВА ЙОНОВА, МИЛЕН ВЕНЕЛИНОВ ХРИСТОВ, МИЛКО ГЕНЧЕВ ИЛИЕВ

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ СОУ "МАКСИМ РАЙКОВИЧ"

: Дряново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЦВЕТКОВ, ДАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА ЙОРДАНОВА, ГАЛЯ ЛЮБЕНОВА СТЕФАНОВА, МИЛКО ГЕНЧЕВ ИЛИЕВ, ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ПОПОВА, МАЯ РАЧЕВА МИХАЙЛОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЦВЕТКОВ, ДАНИЕЛА ЛЮБЕНОВА ЙОРДАНОВА, ГАЛЯ ЛЮБЕНОВА СТЕФАНОВА, МИЛКО ГЕНЧЕВ ИЛИЕВ, ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ПОПОВА, МАЯ РАЧЕВА МИХАЙЛОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци