Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
28

Корекция на търсенето

открити резултати 4 (1.495 секунди)

Участие на Надежда Донева в управлението на НПО

 

ОП

Сдружение "Съучастие"

: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Представляващи: Илиян Ризов, Председател
Членове на управителния орган: Надежда Донева, Лейля Хасан, Ивайло Георгиев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИЛИЯН СТЕФАНОВ РИЗОВ, РОСЕН НИКОЛОВ НЕНКОВ, ИСКРА НИКОЛОВА АРАБАДЖИЕВА

 

ОП

Сдружение туристическо дружество "Бачо Киро" - Дряново

: гр.Дряново
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Клубове по интереси;   Околна среда
Представляващи: Милко Генчев Илиев
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Любен Иванов Богданов, Милко Генчев Илиев, Надежда Николова Донева, Георги Владимиров Цвнетков, Христо Косев Христов, Ваньо Станев Иванов, Георги Георгиев Стайков
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИЛИЯНА НИКОЛАЕВА ПОПОВА, ЛЮБЕН ИВАНОВ БОГДАНОВ, МИЛКО ГЕНЧЕВ ИЛИЕВ, ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ ЦВЕТКОВ, ВАНЬО СТАНЕВ ИВАНОВ, НАДЕЖДА СИМЕОНОВА ИЛИЕВА, МАРИЕТА РУСЕВА ГАНЕВА

 

ОП

Д
Туристическо дружество "Бачо Киро"

: Dryanovo
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование;   Околна среда;   Физическо възпитание и спорт
Представляващи: Любен Иванов Богданов, Милко Генчев Илиев
Членове на управителния орган: 1.Любен Иванов Богданов, 2.Милко Генчев Илиев, 3.Ваньо Станев Иванов, 4.Георги Георгиев Стайков, 5.Надежда Николова Донева, 6.Христо Косев Христов, 7.Георги Владимиров Цветков

 

ОП

УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ИВАН ВАЗОВ"- С.БАНЕВО"

:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: НАДЯ ГЕОРГИЕВА ЧОЛАКОВА, ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА, ЯНА КОЛЕВА СТАМАТОВА, НАДЕЖДА БОГДАНОВА ДОНЕВА, ЖЕЧКА ТОДОРОВА ПЛЯКОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НАДЯ ГЕОРГИЕВА ЧОЛАКОВА, ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА, ЯНА КОЛЕВА СТАМАТОВА, НАДЕЖДА БОГДАНОВА ДОНЕВА, ЖЕЧКА ТОДОРОВА ПЛЯКОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци