English   14165 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 106 (0,2310 секунди)
 

Участие на Николай Николов в управлението на НПО

ОП Д

Хестия

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Проблеми на децата; Социални услуги
Представляващ (и): Деница Друмева
Членове на управителния орган: Деница Друмева, Светослав Занев, Татяна Бриклер, Николай Николов
ОП

Културно просветно дружество на армъните от Варна и областта

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Читалищни дейности
Представляващ (и): Димитър Иванов
Членове на управителния орган: Николаи Стоянов Николов, Иван Иванов Иванов, Димитар Маринов Иванов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДОБРИ РАШКОВ ДОБРЕВ, ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ, МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА, НИКОЛАЙ СТОЯНОВ НИКОЛОВ, ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ, МАРИНА КРАСЕНОВА НИКОЛОВА, ИСКРА ВАЛЕНТИНОВА ВАСИЛЕВА
ОП

Клуб Активна Сигурност

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Професионални организации; IT развитие
Представляващ (и): Николай Николов
Членове на управителния орган: Мартин Димовски
ОП

СНЦ МИГ-Стралджа 2016 г.

Област: Ямбол
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи
Представляващ (и): Николай Николов
Членове на управителния орган: Атанас Киров
ОП Д

Център за стратегии по проблемите на малцинствата (ЦСПМ)

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Здравеопазване, права на пациента; Проблеми на децата
Представляващ (и): Николай Николов
Членове на управителния орган: Николай Николов, Жеман Хасан, Николай Димитров
ОП Д

Българска асоциация за хора с онкологични и други заболявания "Живот"

Област: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Местни инициативни групи; Социални услуги
Представляващ (и): Минка Арабаджиева
Членове на управителния орган: Минка Арабаджиева – Председател
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГАЛЯ ВЕСКОВА НИКОЛОВА, ГИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ЖЕЛЯЗКОВА, ЖИВКА ИВАНОВА ЖЕКОВА, ЗЛАТКА ЕВИЛОВА РАЕВА, КАЛИНА КОЛЕВА ТОМОВА, МАРИЯ СТОЯНОВА КИРЕВА, МИНКА ДИМИТРОВА АРАБАДЖИЕВА, НИКОЛАЙ МИЛАНОВ НИКОЛОВ, ПЕТРОНКА КИРЕВА СТОЙКОВА, ПЛАМЕН ХРИСТОВ ЙОВЧЕВ, ЯНКА ТОДОРОВА ЗАПРЯНОВА
ОП Д

Асоциация на Бащите в България

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики; Международни и европейски въпроси, политики и изследвания; Проблеми на децата
Представляващ (и): Николай Николов, Георги Бекяров, Денка Иванова, Деница Кацари, Иван Пенчев
Членове на управителния орган: Хавиер Билбао, Маргарита Иванова
ОП Д

Карловска задруга

Област: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство; Образование; Читалищни дейности
Представляващ (и): Николай Николов
Членове на управителния орган: Николай Николов, Мартин Петков, Петко Иванов
ОП

МОЯТА БЪЛГАРИЯ

Област: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Образование; Читалищни дейности
Представляващ (и): Татяна Петрова Величкова-Маринова
Членове на управителния орган: Татяна Петрова Величкова-Маринова, Николай Александров Николов, Маргарита Костадинова Спасова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ТАТЯНА ПЕТРОВА ВЕЛИЧКОВА-МАРИНОВА, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ НИКОЛОВ, МАРГАРИТА КОСТАДИНОВА СПАСОВА
ОП Д

Читалище "Развитие 2004"

Област: Благоевград
Тип: Читалище
Сфера на дейност: Етнически въпроси; Младежки въпроси, политики и изследвания; Читалищни дейности
Представляващ (и): Николай Минков, Васил Камбуров, Любен Костов, Николай Николов
Членове на управителния орган: Николай Минков, Васил Камбуров, Любен Костов, Николай Николов
ОП

Пентикостар

Област: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Представляващ (и): Николай Стефанов Николов
Членове на управителния орган: Николай Стефанов Николов
ОП

Асоциация на студентите медици- гр.Пловдив

Област: Пловдив
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Образование; Друго
Представляващ (и): Елеонора Христова - Председател
Членове на управителния орган: Елеонора Христова, Александрина Топалова, Людмил Симеоно, Симеон Йорданов, Мариета Мечкарова, Петър Канев, Зорница Димова, Борислав Дренски, Йордан Калчев, Николай Николов
ОП

Свети Свети Константин и Елена

Област: Варна
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството; Проблеми на децата
Представляващ (и): Елена Косева
Членове на управителния орган: 1. Николай Божидаров Николаев - Председател, 2. Николай Лефтеров Николов, 3. Ивелина Кънчева Кънчева – Шабан, 4. Елена Желязкова Косева - Управител
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА КЪНЧЕВА-ШАБАН, НИКОЛАЙ БОЖИДАРОВ НИКОЛАЕВ, НИКОЛАЙ ЛЕФТЕРОВ НИКОЛОВ, ЕЛЕНА КОСЕВА КОСЕВА
ОП

Евро - Синди

Област: Хасково
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие; Развитие на местни общности, квартални сдружения; Друго
Представляващ (и): Янко Любомиров Попов, Ангел Димитров Иванов
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Янко Любомиров Попов, Ангел Димитров Иванов, Любляна Христова Димитрова, Милен Стефанов Михайлов, Николай Йонков Николов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЯНКО ЛЮБОМИРОВ ПОПОВ, АНГЕЛ ДИМИТРОВ ИВАНОВ, ЛЮБЛЯНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА, МИЛЕН СТЕФАНОВ МИХАЙЛОВ, НИКОЛАЙ ЙОНКОВ НИКОЛОВ
ОП

СДРУЖЕНИЕ "ЧИСТО МОРЕ"

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
Представляващ (и): Председател: Камен Дочев Шипков
Членове на управителния орган: Секретар -Касиер - Аделина Цветанова Николова-Чолева, Тодор Томов Георгиев, Николай Иванов Николов, Кирил Димитров Димитров, Яни Милчев Скумов.
ОП

ЛОВНО РИБАРСКО ДРУЖЕСТВО-СОКОЛ

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АТАНАС КЪНЧЕВ КИРЯКОВ, ГЕОРГИ ПЕТРОВ ЯНЕВ, БЕХЧЕТ МЕХМЕД МЕХМЕД, БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, МИХАИЛ КЪНЕВ ЛУКОВ, НИКОЛАЙ ХРИСТО ГЕОРГИЕВ, МУСТАФА ХАЛИС АХМЕД, СТЕФАН КОЛЕВ КОЛЕВ, НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ НИКОЛОВ, ТАХИР АЛИЕВ ТАХИРОВ, РУДЖИ КАМБЕР ХАЛИЛИБРЯМ, ХЮСЕИН МЕХМЕД ХЮСЕИН, СМАИЛ ОСМАН АПТРАМАН, ДЕНИС АХМЕД ХАДЖИИБРАХИМ, ЯНКО КИНЧЕВ МИХАЛЕВ
ОП

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ - УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО НА ПМГ АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ

Област: Бургас
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИО НИКОЛОВ ЗЛАТАРЕВ, НИКОЛАЙ ЯНЧЕВ НИКОЛОВ, СТАНЧО СТАМОВ СЛАВОВ, МАРИЯ ИВАНОВА ЦЕНОВА, СОНЯ МАРКОВА ЕНИЛОВА, КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА КОНСУЛОВА, ЖАКЛИН МИХРАН НЕЙЧЕВА, ДИАН МАРИНОВ ДИМОВ, РАДОСТИНА ГАНЕВА ПОГОРЕЛЧУК
ОП

ОБНОВЛЕНИЕ

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РИДВАН САЛИМ САЛИ, БИЛЯНА КОЙЧЕВА КОЙЧЕВА, ШЕЙНУР САДЪКОВ ХЮСЕИНОВ, НИКОЛАЙ ГОСПОДИНОВ НИКОЛОВ, ВАЛЕНТИНА СТЕФАНОВА МАТЕЕВА
ОП

СПОРТЕН КЛУБ ПО КИК- БОКС И БОЙНИ ИЗКУСТВА- ДЖЕТ

Област: Варна
Тип: Сдружение – спортен клуб/федерация
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента; Култура и изкуство; Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВИКТОР ВИОНЕТКОВ ВЕЛИКОВ, НИКОЛАЙ АТАНАСОВ НИКОЛОВ, АЛЕКСАНДЪР ФАДЕЕВ МИРОНОВ
ОП

ВЪЗРАЖДАНЕ ПРИ ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

Област: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЖИВКО НИКОЛОВ ПАНЕВ, РОСЕН ХРИСТОВ АНГЕЛОВ, ХАМИД САИД КАРАДЖА, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ, ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА, ТЕОДАРА АНГЕЛОВА ИВАНОВА, ПЕТЪР СТОЯНОВ СЛАВОВ
12345...6
Корекция на търсенето