Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
31

Корекция на търсенето

открити резултати 11 (1.222 секунди)

Участие на Орлин Иванов в управлението на НПО

 

ОП

Асоциация за развитие на София

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Международни и европейски въпроси, политики и изследвания;   Друго
Представляващи: Светлана Ломева
Членове на управителния орган: Андрей Иванов, Малина Едрева, Орлин Иванов, Жельо Бойчев, Владимир Кисьов, Ралица Стоянова, Илияна Гугинска
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЛАДМИР ЯНАКИЕВ КИСЬОВ, ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА ГУГИНСКА, МАЛИНА ЕДРЕВА ЛАЗАРОВА, НИКОЛАЙ АСЕНОВ СТОЙЧЕВ, ТОДОР ВЪЛЧЕВ ЧОБАНОВ, ЕЛЕН СТОЙЧЕВ ГЕРДЖИКОВ, МИЛКА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

 

ОП

БЪЛГАРИЯ БЕЗ ДИМ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ПАВЕЛ ПАВЛОВ АНТОНОВ, ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА КУРШУМОВА - ГЕШАНОВА, ОРЛИН ИВАНОВ МИРЧЕВ, ЛЮБЕН ПЕТРОВ ЦОНКОВ, СТЕФАН ИВАНОВ ЯНКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПАВЕЛ ПАВЛОВ АНТОНОВ, ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА КУРШУМОВА - ГЕШАНОВА, ОРЛИН ИВАНОВ МИРЧЕВ, ЛЮБЕН ПЕТРОВ ЦОНКОВ, СТЕФАН ИВАНОВ ЯНКОВ

 

ОП

БЪЛГАРО-АВСТРИЙСКИ МЕНИДЖМЪНТ ФОРУМ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: АНДРЕАС ШОБЕРВАЛТЕР, ПЕТРОСЛАВ ЦЕКОВ ПЕТРОВ, ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ СТОЯНОВ, ПАВЕЛ СТОЯНОВ ПЕТРОВ, ПЕНЧО ПЕТКОВ ИВАНКИН, ВАНЬО ДИМИТРОВ ЯНКУЛОВ, СТОЯН ЖИВКОВ СТАЛЕВ, РОБЕРТ ИЛИЕВ РАДОСЛАВОВ, ИВАН ХРИСТОВ АКОВ, ОРЛИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, МИЛКО СТОЯНОВ МИХОВ, КИРИЛ МАРИНОВ ВЪТЕВ, ИВАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ПЕНКА НАНКОВА НАНКОВА-ДИМИТРОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АНДРЕАС ШОБЕРВАЛТЕР, ПЕТРОСЛАВ ЦЕКОВ ПЕТРОВ, ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ СТОЯНОВ, ПАВЕЛ СТОЯНОВ ПЕТРОВ, ПЕНЧО ПЕТКОВ ИВАНКИН, ВАНЬО ДИМИТРОВ ЯНКУЛОВ, СТОЯН ЖИВКОВ СТАЛЕВ, РОБЕРТ ИЛИЕВ РАДОСЛАВОВ, ИВАН ХРИСТОВ АКОВ, ОРЛИН ИВАНОВ ДИМИТРОВ, МИЛКО СТОЯНОВ МИХОВ, КИРИЛ МАРИНОВ ВЪТЕВ, ИВАН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ПЕНКА НАНКОВА НАНКОВА-ДИМИТРОВА

 

ОП

БЪЛГАРСКА ВОЕННОПОЛИЦЕЙСКА АСОЦИАЦИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ИВАН НИКОЛАЕВ МЕЧКОВ, РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ, ДРАГАН ДИМИТРОВ ДРАГАНОВ, ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИВ, ДОБРИ МИТЕВ СТОЯНОВ, ОРЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ, ПАВЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАН НИКОЛАЕВ МЕЧКОВ, РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ, ДРАГАН ДИМИТРОВ ДРАГАНОВ, ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГЕОРГИВ, ДОБРИ МИТЕВ СТОЯНОВ, ОРЛИН ИВАНОВ ИВАНОВ, ПАВЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ

 

ОП

БЪЛГАРСКА ХОТЕЛИЕРСКА И РЕСТОРАНТЬОРСКА АСОЦИАЦИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: "ЖАСМИН 2001" ООД, ЕИК: 130544877, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ БЛАГОЙ МОМЧИЛОВ РАГИН, ."ИНТЕР РЕСТОРАНТ ЯНАКИЕВ СТИЛ" ЕООД, ЕИК: 125513887, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ТОДОР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ, "ХЕПИ" ЕАД , ЕИК: 103924544, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ОРЛИН ИВАНОВ ПОПОВ, БИСТРА И ГАЛИНА 2007" ЕООД, ЕИК: 117672135, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА БЪРДАРОВА, ЕТ "ЯГОДА-88-РАЙНА АЛЕКСАНДРОВА", ЕИК: 121255756, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИВАН ТОДОРОВ АЛЕКСАНДРОВ, "БОРА 54" ООД, ЕИК: 102864927, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ЗЛАТИНКА СТЕФАНОВА ТРИФОНОВА, "ИНТЕР ТУР ТРЕЙДИНГ" ООД, ЕИК: 102903084, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ КАТЯ БОРИСОВА ТОДОРОВА, "ИСТЪРН ЮРЪП КОНСУЛТИНГ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: "ЖАСМИН 2001" ООД, ЕИК: 130544877, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ БЛАГОЙ МОМЧИЛОВ РАГИН, ."ИНТЕР РЕСТОРАНТ ЯНАКИЕВ СТИЛ" ЕООД, ЕИК: 125513887, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ТОДОР ЙОРДАНОВ ЯНАКИЕВ, "ХЕПИ" ЕАД , ЕИК: 103924544, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ОРЛИН ИВАНОВ ПОПОВ, БИСТРА И ГАЛИНА 2007" ЕООД, ЕИК: 117672135, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА БЪРДАРОВА, ЕТ "ЯГОДА-88-РАЙНА АЛЕКСАНДРОВА", ЕИК: 121255756, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ИВАН ТОДОРОВ АЛЕКСАНДРОВ, "БОРА 54" ООД, ЕИК: 102864927, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ЗЛАТИНКА СТЕФАНОВА ТРИФОНОВА, "ИНТЕР ТУР ТРЕЙДИНГ" ООД, ЕИК: 102903084, ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ КАТЯ БОРИСОВА ТОДОРОВА, "ИСТЪРН ЮРЪП КОНСУЛТИНГ

 

ОП

ДРЕНАРТ

: Дрен
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: ЕМИЛ ДАНАИЛОВ ПОПОВ, СТОЯН ГЕОРГИЕВ ДЕЧЕВ, ОРЛИН РУСЕВ ИВАНОВ, МИТКО ЕМИЛОВ ЗЛАТАНОВ, ВЕЛИКА ЛЮБОМИРОВА ПРАХОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЕМИЛ ДАНАИЛОВ ПОПОВ, СТОЯН ГЕОРГИЕВ ДЕЧЕВ, ОРЛИН РУСЕВ ИВАНОВ, МИТКО ЕМИЛОВ ЗЛАТАНОВ, ВЕЛИКА ЛЮБОМИРОВА ПРАХОВА

 

ОП

Европейски софтуерен институт - център България

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: IT развитие
Представляващи: Георги Шарков, Управител
Членове на управителния орган: Съвет на Фондацията и Управител: Георги Иванов Шарков, Орлин Иванов Кузов, Мануел Прего Ларейна, Георги Светославов Брашнаров, Председател
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГИЛЕРМО ГИЛ АГИРЕБЕЙТИЯ, ФИЛИП МИРОСЛАВОВ СТОЯНОВИЧ, ПЕТЪР БОРИСОВ СТАТЕВ, ГЕОРГИ СВЕТОСЛАВОВ БРАШНАРОВ, ГЕОРГИ ИВАНОВ ШАРКОВ, ОРЛИН ИВАНОВ КУЗОВ

 

ОП

КЛУБ ПО ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ ЕНДУРО УОРИЪРС

: Севлиево
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ДОБРОМИР ХРИСТОВ ДОБРЕВ, ОРЛИН ИВАНОВ КОЙЧЕВ, ПАНАЙОТИС АСТЕРИОС ГИОТАКИС
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДОБРОМИР ХРИСТОВ ДОБРЕВ, ОРЛИН ИВАНОВ КОЙЧЕВ, ПАНАЙОТИС АСТЕРИОС ГИОТАКИС

 

ОП

НАЦИОНАЛНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА МРЕЖА

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ВАЛЕРИ ЦОЛОВ ДИКЛЬОВСКИ, АНГЕЛ САШЕВ ПОПОВ, БОЖИДАР ВИОЛИНОВ БОЖИНОВ, ОРЛИН ИВАНОВ КУЗОВ, ЕЛЕНА ДИКОВА ШОЙКОВА, РУМЕН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ, МАРКО МАРКОВ ТОДОРОВ, ЛЪЧЕЗАР ТОДОРОВ СТАНОЕВ, СТЕФАН ТОДОРОВ ХАДЖИТОДОРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВАЛЕРИ ЦОЛОВ ДИКЛЬОВСКИ, АНГЕЛ САШЕВ ПОПОВ, БОЖИДАР ВИОЛИНОВ БОЖИНОВ, ОРЛИН ИВАНОВ КУЗОВ, ЕЛЕНА ДИКОВА ШОЙКОВА, РУМЕН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ, МАРКО МАРКОВ ТОДОРОВ, ЛЪЧЕЗАР ТОДОРОВ СТАНОЕВ, СТЕФАН ТОДОРОВ ХАДЖИТОДОРОВ

 

ОП

ТЕХНОЛОГИИ НА ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ОРЛИН ИВАНОВ КУЗОВ, КРАСИМИР МИРОСЛАВОВ БЕНЕВСКИ, АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ОГНЯНОВ, РОСИЦА КИНОВА ПЕТРОВА- МЕХАНДЖИЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ОРЛИН ИВАНОВ КУЗОВ, КРАСИМИР МИРОСЛАВОВ БЕНЕВСКИ, АЛЕКСАНДЪР СТЕФАНОВ ОГНЯНОВ, РОСИЦА КИНОВА ПЕТРОВА- МЕХАНДЖИЕВА

 
   1  2    »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци