Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
02

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.453 секунди)

Участие на Петър Волгин в управлението на НПО

 

ОП

Джендър проект в България

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Проблеми на жените, джендър въпроси
Представляващи: Станимира Хаджимитова
Членове на управителния орган: Николай Томов, Катя Владимирова, Петър Волгин, Таня Чавдарова, Станимира Хаджимитова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИРИНА НИКОЛОВА МУЛЕШКОВА, ГЕНОВЕВА СПАСОВА ТИШЕВА, ВЕРА БОРИСОВА ДАКОВА, НИКОЛАЙ БОТЕВ ТОМОВ, СТАНИМИРА РАНГЕЛОВА ХАДЖИМИТОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци