Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
04

Корекция на търсенето

открити резултати 55 (0.849 секунди)

Участие на Пламен Георгиев в управлението на НПО

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА ВЕТЕРАНИТЕ БОКСЬОРИ В БЪЛГАРИЯ

: София
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: АНАНИ ЙОРДАНОВ ЛЮБЕНОВ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ДЖЕЛАТОВ, СТЕФАН ЗАХАРИЕВ НЕЙЧЕВ, СТЕФАН КИРИЛОВ ДИМИТРОВ, ЕВГЕНИ АЛЕКСАНДРОВ ГИГОВ, БОРИС ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ, ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ТРЕНЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АНАНИ ЙОРДАНОВ ЛЮБЕНОВ, НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ДЖЕЛАТОВ, СТЕФАН ЗАХАРИЕВ НЕЙЧЕВ, СТЕФАН КИРИЛОВ ДИМИТРОВ, ЕВГЕНИ АЛЕКСАНДРОВ ГИГОВ, БОРИС ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ, ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ТРЕНЕВ

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ-НСА

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Образование;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: РУМЕН ИВАНОВ ИВАНЧЕВ, СТОЯН ХРИСТОВ АНДОНОВ, ИВАН ПЕТКОВ САНДАНСКИ, ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ КЮВЛИЕВ, НИКОЛАЙ НЕДКОВ КОЛЕВ, БОЖИДАР МИРЧОВ ШИШКОВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЗОГРАФОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РУМЕН ИВАНОВ ИВАНЧЕВ, СТОЯН ХРИСТОВ АНДОНОВ, ИВАН ПЕТКОВ САНДАНСКИ, ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ КЮВЛИЕВ, НИКОЛАЙ НЕДКОВ КОЛЕВ, БОЖИДАР МИРЧОВ ШИШКОВ, ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ЗОГРАФОВ

 

ОП

АТЛЕТИЧЕСКИ КЛУБ-МИЛАНОВ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВ МИЛАНОВ, ГЕОРГИ ГРОЗДАНОВ ДЕЛЧОВ, НЕЛСОН ЕДИКОВИЧ КАРАПЕТЯН, ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ, ЗЛАТИН ДИМИТРОВ ЙОНКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВ МИЛАНОВ, ГЕОРГИ ГРОЗДАНОВ ДЕЛЧОВ, НЕЛСОН ЕДИКОВИЧ КАРАПЕТЯН, ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ, ЗЛАТИН ДИМИТРОВ ЙОНКОВ

 

ОП

АТЛИТ

: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НЕНЧЕВ, ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ, ВАЛЕРИ СВИЛЕНОВ МАРИНОВ, ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НИКОЛАЙ ПЕТРОВ НЕНЧЕВ, ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ, МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ, ВАЛЕРИ СВИЛЕНОВ МАРИНОВ, ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ, ДИМИТЪР ИВАНОВ

 

ОП

БАСКЕТБОЛЕН КЛУБ СПАРТАК-ПЛЕВЕН

:
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ИВАН КОНСТАНТИНОВ НАКОВ, ПЛАМЕН ЦОЛОВ ХРИСТОВ, ЦВЕТАН МЕТОДИЕВ АНТОВ, КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ, ПЛАМЕН БОИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ, ЗДРАВКО ДОЧЕВ ТОДОРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАН КОНСТАНТИНОВ НАКОВ, ПЛАМЕН ЦОЛОВ ХРИСТОВ, ЦВЕТАН МЕТОДИЕВ АНТОВ, КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ МАРИНОВ, ПЛАМЕН БОИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ, ЗДРАВКО ДОЧЕВ ТОДОРОВ

 

ОП

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ФОНД ПРОФ. Д-Р ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ, ДМ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ НАНКОВ, ВАЛЕНТИН ПЕНЕВ ВЪЛЧЕВ, ПЛАМЕН ГОЧЕВ ДИМИТРОВ, ИВАН АНГЕЛОВ КОКАЛОВ, ВАЛЕНТИН НИКИФОРОВ ЙОРДАНОВ, НИКОЛАЙ ДИКОВ НЕНКОВ, ЯНКА КРУМОВА ТАКЕВА, ДИМКА РАДЕВА ХРИСТОВА, КОСТАДИН ПЕТРОВ ПЪРЗУЛОВ, АСЕН НИКОЛОВ РИЗОВ, ИЛЯ БОРИСОВ ВЕЛЧЕВ, ЕЛЕНА МЛАДЕНОВА ШИПКОВЕНСКА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ НАНКОВ, ВАЛЕНТИН ПЕНЕВ ВЪЛЧЕВ, ПЛАМЕН ГОЧЕВ ДИМИТРОВ, ИВАН АНГЕЛОВ КОКАЛОВ, ВАЛЕНТИН НИКИФОРОВ ЙОРДАНОВ, НИКОЛАЙ ДИКОВ НЕНКОВ, ЯНКА КРУМОВА ТАКЕВА, ДИМКА РАДЕВА ХРИСТОВА, КОСТАДИН ПЕТРОВ ПЪРЗУЛОВ, АСЕН НИКОЛОВ РИЗОВ, ИЛЯ БОРИСОВ ВЕЛЧЕВ, ЕЛЕНА МЛАДЕНОВА ШИПКОВЕНСКА

 

ОП

БЛАГОТВОРИТЕЛЕН ФОНД ШАНС ЗА ЖИВОТ

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: АЛЕКСАНДЪР ХАННА ХАННА, РОСЕН ВЕНЕЛИНОВ ЦАНКОВ, ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АЛЕКСАНДЪР ХАННА ХАННА, РОСЕН ВЕНЕЛИНОВ ЦАНКОВ, ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

 

ОП

БОКСОВ КЛУБ БЕЛАСИЦА

: Петрич
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ДЕЯН ПЛАМЕНОВ ЖГАНЕВ, ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЖГАНЕВ, ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ТЕОХАРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДЕЯН ПЛАМЕНОВ ЖГАНЕВ, ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЖГАНЕВ, ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ТЕОХАРОВ

 

ОП

БЪДЕЩЕ ЗА ГЕРМАН

: Герман
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ НАЧЕВ, ЧАВДАР СТЕФАНОВ ВЕЛИЧКОВ, БИЛЯНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, РОСИЦА ГЕОРГИЕВА МАДЖЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ НАЧЕВ, ЧАВДАР СТЕФАНОВ ВЕЛИЧКОВ, БИЛЯНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, РОСИЦА ГЕОРГИЕВА МАДЖЕВА

 

ОП

БЪЛГАРО-ИРЛАНДСКИ КЛУБ

: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ, ВЛАДИМИВ СТОЯНОВ ТРИФОНОВ, ИЛИЯН ИВАНОВ ЦОНЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЛАМЕН ГЕОРГИЕВ ЧАКЪРОВ, ВЛАДИМИВ СТОЯНОВ ТРИФОНОВ, ИЛИЯН ИВАНОВ ЦОНЕВ

 
   1  2  3  4  ... 6   »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци