Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
25

Корекция на търсенето

открити резултати 7 (1.414 секунди)

Участие на РОСЕН АНГЕЛОВ в управлението на НПО

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ФОНДАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: КРАСИМИРА ЛЮБЕНОВА ТОМОВА, РОСЕН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ, ХАРТЮН ЖИРАИР АШИКЯН
Членове на управителния орган по данни от ЦР: КРАСИМИРА ЛЮБЕНОВА ТОМОВА, РОСЕН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ, ХАРТЮН ЖИРАИР АШИКЯН

 

ОП

Благоденствие и бъдеще за Благоевград

: Благоевград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Защита на човешки права;   Местни инициативни групи;   Околна среда
Представляващи: Първолета Иванова Евтимова
Членове на управителния орган: Надежда Войнова, Татяна Малинова, Елена Стаматова, Атанас Угринов
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ПЪРВОЛЕТА ИВАНОВА ЕВТИМОВА, АНАСТАСИЯ ИВАНОВА ГЕБОВА, ДАФИНА ИВАНОВА ТЕОДОСИЕВА, ЕЛЕНА ПЕТКОВА СТАМАТОВА, МАРГАРИТА НИКОЛОВА ДИНОВА, МИЛА ВАЛЕНТИНОВА ПАВЛОВА, НАДЕЖДА АНДОНОВА ВОЙНОВА, РОСЕН ПЕТРОВ АНГЕЛОВ, САШО МЕТОДИЕВ ВЪЖАРОВ, СТОЯН КРУМОВ ГЕОРГИЕВ, ТАТЯНА ИВАНОВА МАЛИНОВА

 

ОП

България в Европа - Видин

: гр. Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Друго
Представляващи: Ххх Ххх
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Петър Цанов Младенов, Пролетка Цветкова Кирова, Росен Ангелов Цветков
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АННА ДАВИДОВА ДАМЯНОВА, ПЕТЪР ЦАНОВ МЛАДЕНОВ, ПРОЛЕТКА ЦВЕТКОВА КИРОВА

 

ОП

ВЪЗРАЖДАНЕ ПРИ ОУ ВАСИЛ ЛЕВСКИ

: Бозвелийско
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство
Членове на управителния орган: ЖИВКО НИКОЛОВ ПАНЕВ, РОСЕН ХРИСТОВ АНГЕЛОВ, ХАМИД САИД КАРАДЖА, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ, ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА, ТЕОДАРА АНГЕЛОВА ИВАНОВА, ПЕТЪР СТОЯНОВ СЛАВОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЖИВКО НИКОЛОВ ПАНЕВ, РОСЕН ХРИСТОВ АНГЕЛОВ, ХАМИД САИД КАРАДЖА, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ, ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА, ТЕОДАРА АНГЕЛОВА ИВАНОВА, ПЕТЪР СТОЯНОВ СЛАВОВ

 

ЧП

Д
Мечта

: Благоевград
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството;   Образование;   Околна среда
Представляващи: Мария Дерижан, Росен Ангелов
Членове на управителния орган: Мария Дерижан, Росен Ангелов

 

ОП

Регионални партньорства за устойчиво развитие - Видин

: гр. Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на икономическото развитие
Представляващи: Росен Ангелов Цветков, Миглена Георгиева Тодорова
Членове на управителния орган: УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ: Росен Ангелов Цветков, Миглена Георгиева Тодорова, Тошко Борисов Тодоров
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЯНКА МИХАЙЛОВА КИРИЛОВА, ЕВТИМ ПЕТКОВ СТЕФАНОВ, ЕЛЕОНОРА ВАЛЕРИЕВА ВАСИЛЕВА

 

ОП

Сдружение "България в Европа"

: Видин
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Околна среда;   Деца;   Социални услуги
Представляващи: Петър Младенов
Членове на управителния орган: Пролетка Цветкова Кирова, Росен Ангелов Цветков
Членове на управителния орган по данни от ЦР: АННА ДАВИДОВА ДАМЯНОВА, ПЕТЪР ЦАНОВ МЛАДЕНОВ, ПРОЛЕТКА ЦВЕТКОВА КИРОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци