Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
26

Корекция на търсенето

открити резултати 4 (1.354 секунди)

Участие на РУМЯНА ЦОНЕВА в управлението на НПО

 

ОП

АРГО-АКТИВНО РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Здравеопазване, права на пациента;   Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: ЛЮБЕН ЧАВДАРОВ ПЕТРОВ, РУМЯНА КРЪСТЕВА ЦОНЕВА, ЗЛАТИНКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЛЮБЕН ЧАВДАРОВ ПЕТРОВ, РУМЯНА КРЪСТЕВА ЦОНЕВА, ЗЛАТИНКА ИЛИЕВА ХРИСТОВА

 

ОП

Д
Екологични и културни инициативи и проекти „Българка”

: Габрово
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Младежки въпроси, политики и изследвания;   Околна среда
Представляващи: Мая Радева
Членове на управителния орган: Мая Радева, Евгения Попова, Румяна Цонева
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАЯ БОРИСОВА РАДЕВА, РУМЯНА СТЕФАНОВА ЦОНЕВА, ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ПОПОВА

 

ОП

ЗОНТА КЛУБ - РУСЕ

: Русе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: РУМЯНА ЦАНЕВА СЕМОВА, МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА, РУМЯНА ЦОНЕВА КАЛУГИНА, ЗАХАРИНКА БОРИСОВА ГАБРОВСКА, МИЛКА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РУМЯНА ЦАНЕВА СЕМОВА, МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА АТАНАСОВА, РУМЯНА ЦОНЕВА КАЛУГИНА, ЗАХАРИНКА БОРИСОВА ГАБРОВСКА, МИЛКА ХРИСТОВА ТРИФОНОВА

 

ОП

СТОМАТОЛОГИЧНО ЗДРАВЕ

: Варна
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: Д-Р СЛАВКА СТЕФАНОВА ДАКОВСКА, Д-Р МАРИАНА ТОДОРОВА ЗЛАТАРОВА, СТЕЛА ДИМИТРОВА НЕСТОРОВА, Д-Р КИНА КИРИЛОВА МОРОВА, РУМЯНА ЦОНЕВА КРЪСТЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: Д-Р СЛАВКА СТЕФАНОВА ДАКОВСКА, Д-Р МАРИАНА ТОДОРОВА ЗЛАТАРОВА, СТЕЛА ДИМИТРОВА НЕСТОРОВА, Д-Р КИНА КИРИЛОВА МОРОВА, РУМЯНА ЦОНЕВА КРЪСТЕВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци