Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.585 секунди)

Участие на СТАНИСЛАВ СИРАКОВ в управлението на НПО

 

ОП

Д
Асоциация на Лайънс клубовете "Дистрикт 130 - България"

: Стара Загора
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството;   Околна среда;   Социални услуги
Представляващи: Анелия Любенова Кънева
Членове на управителния орган: Иван Василев Байков, Владислав Красимиров Симчев, Дорина Петрова Дечева, Валентина Василева Станчева, Неделина Христова Младенова, Веселин Иванов Георгиев
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИН ДИМИТРОВ ФИЛИН, НЕДЯЛКО ЦОКОВ МЛАДЕНОВ, СТАНИСЛАВ ГРИШЕВ СИРАКОВ, СИЛВИЯ ЛЮБОМИРОВА СТОЯНОВА, ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА ИГНАТОВА, СОНЯ ИВАНОВА МАЛАМОВА, ЗАХАР ФЕДОРОВИЧ МАРОГЛО

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци