Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
22

Корекция на търсенето

открити резултати 1 (1.330 секунди)

Участие на СТЕФАН ШОПОВ в управлението на НПО

 

ОП

EКСТРИЙМ-СЪРФ КЛУБ

: Несебър
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ХРИСТО ДОЙЧИНОВ ХРИСТОВ, НИКОЛА СИМЕОНОВ ВЪЛЕВ, СТЕФАН ВАСИЛЕВ ШОПОВ, ВИОЛЕТА ДОБРЕВА ЧАКЪРОВА, ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ПАНАЙОТОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ХРИСТО ДОЙЧИНОВ ХРИСТОВ, НИКОЛА СИМЕОНОВ ВЪЛЕВ, СТЕФАН ВАСИЛЕВ ШОПОВ, ВИОЛЕТА ДОБРЕВА ЧАКЪРОВА, ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ПАНАЙОТОВА

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци