English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 3 (0,2263 секунди)
 

Участие на София Димитрова в управлението на НПО

ОП

Местна инициативна група Преспа - общини Баните, Лъки и Чепеларе

Област: Смолян
Град/Село: Чепеларе
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Местни инициативни групи
Представляващ (и): Румен Попов - Ид, Райна Ралчева - Техн. Секретар
Членове на управителния орган: Надежда Христева, Съби Маданков, Ваня Куцева, Невена Аговска, Рилка Кузманова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЛАДИМИР КОСТАДИНОВ ГАДЖУРОВ, СОФКА ДИМИТРОВА ЯНКОВА, СОФИЯ РУМЕНОВА ДИМИТРОВА, НАДЕЖДА ЗДРАВЧЕВА ХРИСТЕВА, ВАНЯ КИРИЛОВА КУЦЕВА, НЕВЕНА СТЕФАНОВА АГОВСКА, СЪБИ ТИХОМИРОВ МАДАНКОВ, КИРИЛ АСЕНОВ КОЛАЧЕВ, СЛАВЕЙ БОСИЛКОВ КЬОРОВ
ОП

АСОЦИАЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Област: София
Град/Село: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган по данни от ЦР: МАРИАНА ВАСИЛЕВА БАКЪРДЖИЕВА, ИВАН ВЕЛЧЕВ ВЕЛЧЕВ, НЕЛИДА ИВАНОВА ПЕРЯНОВА, АЛБЕНА НИКОЛОВА РУНЕВСКА, КРАСИМИРА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА, ОЛГА СВЕТЛОЗАРОВА ТУНЧЕВА, СОФИЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА, ИЛИЯНА ЙОРДАНОВА КРЪСТЕВА, СОФИЯ ЙОСИФОВА ТОДОРОВА, ЕВЕЛИНА ПЕТКОВА СРЕДКОВА, ЕЛКА ПЕТРОВА СИМОВА, НАДЕЖДА СТЕФАНОВА ДЖОНЕВА, ВЕРКА ЦЕКОВА БОРИСОВА
ОП

ПРОСВЕТА-СОФИЯ

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган по данни от ЦР: СИЛВИЯ ИЛИЕВА ЦВЕТАНСКА, СОФИЯ АТАНАСОВА ДИМИТРОВА, МАРИЯ АСЕНОВА АНТОВА
Корекция на търсенето