English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ


Корекция на търсенето

Име:
Сфера на дейност:
Област:
Град/Село:
Адрес:
Последен проект (година):
Последна актуализация:
Тип НПО:
Член на управителен орган:
Представляващ (и):
Статут:
Моля, въведете име и фамилия
 
Годишен оборот за последната приключила година
от
до
открити резултати 1 (0,2251 секунди)
 

Участие на Стайко Ганчев в управлението на НПО

ОП Д

Форум за устойчиво развитие Фокус

Област: София
Град/Село: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Образование; Околна среда; Социални услуги
Представляващ (и): Вяра Василева Ганчева
Членове на управителния орган: Стайко Димитров Ганчев, Мария Генова Тодорова
Корекция на търсенето