Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
24

Корекция на търсенето

открити резултати 10 (1.257 секунди)

Участие на ТОНИ ПЕТРОВ в управлението на НПО

 

ОП

БЪЛГАРСКА ДЖУ ДЖИЦУ ФЕДЕРАЦИЯ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ГЕНЧО ВЪЛКОВ ХРИСТОВ, ТОМО ЦВЕТАНОВ БОРИСОВ, РУСАЛИН АНТОНОВ РУСАЛИНОВ, ТОНИ ИВАНОВ ПЕТРОВ, ХРИСТО ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ, ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ГЕНЧО ВЪЛКОВ ХРИСТОВ, ТОМО ЦВЕТАНОВ БОРИСОВ, РУСАЛИН АНТОНОВ РУСАЛИНОВ, ТОНИ ИВАНОВ ПЕТРОВ, ХРИСТО ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ, ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

 

ОП

Вокс

: гр. София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Професионални организации;   IT развитие
Представляващи: Росен Антонов Антоновски
Членове на управителния орган: 1.Росен Антоновски, 2.Ивайло Борисов, 3.Красимир Пенчовски, 4.Антони Райжеков, 5.Лъчезар Косев, 6. Пламен Николов, 7. Константин Петров
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РОСЕН АНТОНОВ АНТОНОВСКИ, ЙВАЙЛО КОСТОВ БОРИСОВ, АНТОНИ ПЕТРОВ РАЙЖЕКОВ, КРАСИМИР КРАСИМИРОВ ПЕНЧОВСКИ, ЛЪЧЕЗАР КОНСТАНТИНОВ КОСЕВ, ПЛАМЕН СИМЕОНОВ НИКОЛОВ

 

ОП

КАРАТЕ КЛУБ КОМПАС

: Монтана
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ТОНИ ИВАНОВ ПЕТРОВ, РОЗАЛИН СПАСОВ НОНЧЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЗЛАТКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ, ТОНИ ИВАНОВ ПЕТРОВ, РОЗАЛИН СПАСОВ НОНЧЕВ

 

ОП

КЛУБ ПО СПОРТНА АКРОБАТИКА "НЕФТОХИМИК - 2011" - БУРГАС

: Бургас
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ТОНИ ИВАНОВ ПЕТРОВ, КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ЩЕРЕВА, РАДОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ТОНИ ИВАНОВ ПЕТРОВ, КРАСИМИРА ЙОРДАНОВА ЩЕРЕВА, РАДОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ

 

ОП

ОТВОРЕНИ ПРОЕКТИ

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: ЙОВКО ДИМИТРОВ ЛАМБРЕВ, ПЕЙО ВАСИЛЕВ ПОПОВ, ВЕСЕЛА ЙОРДАНОВА КАЗАКОВА, ХРИСТИНА ЦВЕТАНОВА НЕДКОВА, АНТОНИ ПЕТРОВ РАЙЖЕКОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЙОВКО ДИМИТРОВ ЛАМБРЕВ, ПЕЙО ВАСИЛЕВ ПОПОВ, ВЕСЕЛА ЙОРДАНОВА КАЗАКОВА, ХРИСТИНА ЦВЕТАНОВА НЕДКОВА, АНТОНИ ПЕТРОВ РАЙЖЕКОВ

 

ОП

СВЕТИ ГЕОРГИ

: Девене
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики
Членове на управителния орган: ЦЕНКО ИЛИЕВ ГЕРГОВ, ЦВЕТОМИЛА ЛАТИНОВА МАРИНОВА, ТОНИ ПЕКОВ ПЕТРОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЦЕНКО ИЛИЕВ ГЕРГОВ, ЦВЕТОМИЛА ЛАТИНОВА МАРИНОВА, ТОНИ ПЕКОВ ПЕТРОВ

 

ОП

СПОРТНА АСОЦИАЦИЯ - МВР

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование;   Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ВЪРБАН ГЕОРГИЕВ МИНКОВ, ИВО ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ, ИВАЙЛО ВЕЛИНОВ СПИРИДОНОВ, СЕРГЕЙ ЙОРДАНОВ ХУБАНОВ, ТОНИ ИВАНОВ ПЕТРОВ, СВЕТЛОЗАР СТОЯНОВ ЛАЗАРОВ, РУМЕН ИВАНОВ СТОИЛОВ, ЛЮСИЕН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ, СТОЯН СЛАВЧЕВ ХРАНОВ, ИВАН АЛЕКСИЕВ МЛАДЕНОВ, НИКОЛАЙ СЛАВЕВ НИКОЛОВ, ДИАНА ЖЕЛЕВА ИВАНОВА, ВЕСЕЛ АНГЕЛОВ ПЕНДИЧЕВ, КРАСИН ВЕСЕЛИНОВ МЕШЕВ, СИМЕОН ИЛИЕВ ГУГАЛОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ВЪРБАН ГЕОРГИЕВ МИНКОВ, ИВО ВЕЛИКОВ ВЕЛИКОВ, ИВАЙЛО ВЕЛИНОВ СПИРИДОНОВ, СЕРГЕЙ ЙОРДАНОВ ХУБАНОВ, ТОНИ ИВАНОВ ПЕТРОВ, СВЕТЛОЗАР СТОЯНОВ ЛАЗАРОВ, РУМЕН ИВАНОВ СТОИЛОВ, ЛЮСИЕН ИВАНОВ ВЕЛЧЕВ, СТОЯН СЛАВЧЕВ ХРАНОВ, ИВАН АЛЕКСИЕВ МЛАДЕНОВ, НИКОЛАЙ СЛАВЕВ НИКОЛОВ, ДИАНА ЖЕЛЕВА ИВАНОВА, ВЕСЕЛ АНГЕЛОВ ПЕНДИЧЕВ, КРАСИН ВЕСЕЛИНОВ МЕШЕВ, СИМЕОН ИЛИЕВ ГУГАЛОВ

 

ОП

Търговско-промишлена палата Враца

: Враца
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Браншови организации;   Насърчаване на икономическото развитие;   Професионални организации
Представляващи: Илиана Борисова Филипова
Членове на управителния орган: Илиана Борисова Филипова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИЛИАНА БОРИСОВА ФИЛИПОВА, ВЛАДИМИР ЛЮБЕНОВ МИХАЙЛОВ, ЙОРДАН ЦВЕТКОВ ВАЧЕВ, ДИАНА БОРИСОВА ВЪРГАНОВА, ЕМИЛ ИВАНОВ КОВАЧЕВ, ТОНИ ВЕНЦИСЛАВОВ ПЕТРОВ, ЕВГЕНИ ИВАНОВ ЕВГЕНИЕВ

 

ОП

Д
фондация Имам кауза

: София
Тип: Фондация
Сфера на дейност: Насърчаване на дарителството/доброволчеството;   Проблеми на децата;   Предоставяне на дарения/грантове
Представляващи: Тони Петров
Членове на управителния орган: Тони Петров, Весела Димитрова, Петър Петров

 

ОП

ЦЕНТРАЛЕН ПОЛИЦЕЙСКИ КАРАТЕ КЛУБ

: София
Тип: Сдружение – спортен ...
Сфера на дейност: Физическо възпитание и спорт
Членове на управителния орган: ХРИСТО СЛАВОВ БАНКОВ, ТОНИ ИВАНОВ ПЕТРОВ, ПЕНЕ ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСИЕВ, КАЛИН ПЕТКОВ РУСЕВ, АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ, БЛАГОЙ АСЕНОВ ПЕТКОВ, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ХРИСТО СЛАВОВ БАНКОВ, ТОНИ ИВАНОВ ПЕТРОВ, ПЕНЕ ВЛАДИМИРОВ АЛЕКСИЕВ, КАЛИН ПЕТКОВ РУСЕВ, АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ, БЛАГОЙ АСЕНОВ ПЕТКОВ, НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКАНОВ

 
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци