Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
02

Корекция на търсенето

открити резултати 12 (1.552 секунди)

Участие на ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА в управлението на НПО

 

ОП

АСОЦИАЦИЯ НА БЪБРЕЧНО-ТРАНСПЛАНТИРАНИТЕ И ПРИЯТЕЛИ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА, ЕВГЕНИЯ ГРИГОРОВА РОМАНОВА, ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА, МАРИЕТА ПЪРВАНОВА СТАВРЕВА, СТОЯНКА МАРКОВА АНАНИЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА, ЕВГЕНИЯ ГРИГОРОВА РОМАНОВА, ЕЛЕНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА, МАРИЕТА ПЪРВАНОВА СТАВРЕВА, СТОЯНКА МАРКОВА АНАНИЕВА

 

ОП

ДРУЖЕСТВО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ЗНАНИЯ - ЧИРПАН

: Чирпан
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Образование
Членове на управителния орган: ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧАНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ, ГЕОРГИ ИВАНОВ НИКОЛОВ, ГАНКА НИКОЛОВА СЛАБАКОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ВЪЛЧАНОВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ, ГЕОРГИ ИВАНОВ НИКОЛОВ, ГАНКА НИКОЛОВА СЛАБАКОВА

 

ОП

Женско сдружение Екатерина Каравелова - Силистра

: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Проблеми на жените, джендър въпроси;   Социални услуги
Представляващи: Христина Николова Георгиева, Евелина Данчева
Членове на управителния орган: Управителен съвет: Христина Николова Георгиева, Евелина Великова Данчева, Емилянка Тодорова Маринова
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ХРИСТИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА, ЕВЕЛИНА ВЕЛИКОВА ДАНЧЕВА, ЕМИЛЯНКА ТОДОРОВА МАРИНОВА

 

ОП

ИНИЦИАТИВИ БГ

:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ХРИСТИНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА, ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЬОКОВ, ВАЛЕРИ МЕТОДИЕВ ВЪРБАНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ХРИСТИНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА, ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЬОКОВ, ВАЛЕРИ МЕТОДИЕВ ВЪРБАНОВ

 

ОП

КРИСТИ

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ТАШЕВА, СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ТАШЕВА, СВЕТОСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ, ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

 

ОП

КУЛТУРЕН КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА В С. ХАН КРУМ, ОБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

: Хан Крум
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: НЕДА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА, КРЪСТИНА ДРАГАНОВА БЕЛЕВА, МИЛКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА, ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА, МИРЧО ЙОРДАНОВ МАРИНОВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: НЕДА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА, КРЪСТИНА ДРАГАНОВА БЕЛЕВА, МИЛКА ЙОРДАНОВА ХРИСТОВА, ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА, МИРЧО ЙОРДАНОВ МАРИНОВ

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА БЯЛА

:
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Законодателство, застъпничество, публични политики;   Местни инициативни групи
Членове на управителния орган: ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЬОКОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БЕЛСИСТЕМС ООД, ЮРИЙ ПЕТКОВ СИМЕОНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА БЯЛА, ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ, ХРИСТИНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА - БОРИСОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СДР. ИНИЦИАТИВИ БГ, ВАЛЕРИ МЕТОДИЕВ ВЪРБАНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕТ СЕМВЪР-ПАВЛИНА ВЮРБАНОВА, СВЕТЛАН МИНЧЕВ НИКОЛОВ, АНАТОЛИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СДР. МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ""
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЬОКОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА БЕЛСИСТЕМС ООД, ЮРИЙ ПЕТКОВ СИМЕОНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ОБЩИНА БЯЛА, ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ, ХРИСТИНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА - БОРИСОВА, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СДР. ИНИЦИАТИВИ БГ, ВАЛЕРИ МЕТОДИЕВ ВЪРБАНОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ЕТ СЕМВЪР-ПАВЛИНА ВЮРБАНОВА, СВЕТЛАН МИНЧЕВ НИКОЛОВ, АНАТОЛИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СДР. МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ""

 

ОП

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ

: Свиленград
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: ЖЕЛЬО ДИМИТРОВ СТАНКОВ, НАДЯ ГЕОРГИЕВА ПЕЕВА, МИЛЕНА ЯНЕВА СТЕФАНОВА -ГЕОРГИЕВА, ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА КОЛАРОВА ИВАНОВА, ПЕТЪР ИВАНОВ ВАНГЕЛОВ, ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КОСТАДИНОВ, САШО ГЕОРГИЕВ КАРАПЕЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ЖЕЛЬО ДИМИТРОВ СТАНКОВ, НАДЯ ГЕОРГИЕВА ПЕЕВА, МИЛЕНА ЯНЕВА СТЕФАНОВА -ГЕОРГИЕВА, ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА КОЛАРОВА ИВАНОВА, ПЕТЪР ИВАНОВ ВАНГЕЛОВ, ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ КОСТАДИНОВ, САШО ГЕОРГИЕВ КАРАПЕЕВ

 

ОП

ПАРАЛЕЛ-СИЛИСТРА

: Силистра
Тип: Сдружение
Сфера на дейност: Култура и изкуство;   Образование
Членове на управителния орган: ДИАНА НЕДЕЛЧЕВА БЕБЕНОВА - НИКОЛОВА, ЛЕЙЛА АЛИЕВА СЛАТИНСКА, ХРИСТИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА, ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА МАНОЛОВА, АНТОНИНА ДИМИТРОВА ОГНЕВА
Членове на управителния орган по данни от ЦР: ДИАНА НЕДЕЛЧЕВА БЕБЕНОВА - НИКОЛОВА, ЛЕЙЛА АЛИЕВА СЛАТИНСКА, ХРИСТИНА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА, ЦВЕТЕЛИНА ХРИСТОВА МАНОЛОВА, АНТОНИНА ДИМИТРОВА ОГНЕВА

 

ОП

РАЦИАРИЯ ВЕЧНО ДА ПРОЦЪФТЯВА

: София
Тип: Сдружение
Сфера на дейност:
Членове на управителния орган: РУМЕН ТЕОФИЛОВ ИВАНОВ, ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА, КАЛИН ЦВЕТАНОВ СТОЕВ
Членове на управителния орган по данни от ЦР: РУМЕН ТЕОФИЛОВ ИВАНОВ, ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА, КАЛИН ЦВЕТАНОВ СТОЕВ

 
   1  2    »
 
Корекция на търсенето
 
Легенда на символите
 

Организацията е актуализирала информацията за себе си в базата данни през последната година.

 

Организацията не е актуализирала информацията за себе си повече от година.

ЧП

Частна полза

ОП

Обществена полза

Д

Организацията ползва доброволци