English   14277 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обяви

Фондация Лале обявява нов кръг за набиране на предложения за финансиране на проекти по програма „Силата на семейството и общността”

Идеята на програма „Силата на семейството и общността“ е да предложи възможности за подкрепа и овластяване на родители,

Традиционният конкурс Проект на Годината 2019 в социалната сфера е отворен за номинации до 20 февруари

В конкурса са поканени да участват граждански организации, които през 2019 година са изпълнявали проект за участие, подобряване

Курс и срещи за писане, творчество и активизъм представя в България английската организация Wind&Bones

Event A. Remaking the World: Creativity, Writing and Activism Course UK writers Dr. Hannah Stevens and Dr. Will Buckingham

Обществена консултация със заинтересовани лица от България и Румъния за следващата Рамкова програма за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа" за периода 2021-2027 г

Обществена консултация със заинтересовани лица от България и Румъния за следващата Рамкова програма за научни изследвания и

Втора покана за участие в тематична работна група относно разработване на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021-2027 г.

Представители на юридически лица с нестопанска цел в обществена полза работещи в сферата на социалното включване и

Втора покана за участие в тематична работната група за разработване на Споразумението за партньорство с ЕС за периода 2021-2027 г.

Поканата е насочена към юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност: организации, работещи в сферата на

Фокус групи за разработване на следващата програма „Интеррег Румъния - България" 2021-2027

Фокус групи за разработване на следващата програма „Интеррег Румъния - България" 2021-2027 ще се проведат на 4 февруари 2020

Конкурс за млади франкофони на възраст от 20 до 26 години

LabCitoyen има за цел да насърчи знанията на своите участници чрез колективни дебати на френски език по актуални теми в

Стипендии за усъвършенстване на учители в областта на медийната грамотност

Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” и Посолство на САЩ в Република България обявяват конкурс за

Стипендии „Фулбрайт” за академичната 2021-2022 г. са отворени за кандидатстване

Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” съобщава, че конкурсите за стипендии „Фулбрайт” за

Съюзът на българските автомобилисти приема сигнали от цялата страна

Съюзът на българските автомобилисти приема сигнали от цялата страна за погрешно регулирани кръстовища, неправилно поставени

Покана за споделяне на добри практики за участие на гражданите в процеса на вземане на решения

През октомври 2019 г., на своята 37-ма сесия, Конгресът на местните и регионални власти на Съвета на Европа прие резолюция

Покана за споделяне на добри практики за участие на гражданите в процеса на вземане на решения

През октомври 2019 г., на своята 37-а сесия, Конгресът на местните и регионални власти на Съвета на Европа прие резолюция

Институт „Отворено общество – София" обявява: Публична покана за избор на консултанти по Платформа за генериране на проекти

Платформа за генериране на проекти отправя публична покана за участие в процедура за избор на консултанти, във връзка с

Нова програма за подкрепа на активни граждани в страната.

Фондация „Софийска платформа" стартира нова програма за подкрепа на активни граждани в страната. Какви хора търсим? Търсим до

Rethink.CEE Fellowship — Call for Applications

Three decades after it began, the democratic transformation of Central and Eastern Europe has ground to a halt. From within,

„Дари кръв! Спаси живот!“

Кръводаряване в посолство По инициатива на Посолството на Словашката република в България и на Българския Червен кръст, със

Обучителен курс "Inclusion and Democracy"

Набираме 5 участници над 18 г. за проект в Крайова, Румъния в периода 5-19 януари 2020. За повече информация.

Младежкият съвет към Американското посолство кани на Коледен благотворителен коктейл

Младежкият съвет към Американското посолство има удоволствието да Ви покани на ежегодния ни Коледен благотворителен коктейл.

1...56789...104