English   14262 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Анализи, изследвания, доклади, проучвания

Дарителски практики на корпоративния сектор 2022 г.

Доклад на Български дарителски форум, изготвен въз основа на проучване, проведено от агенция „Алфа рисърч".
линк към страница

Годишен финансов отчет 2021 на Младежко европейско общество

Годишен финансов отчет 2021 на Младежко европейско общество
линк към страница

Годишен финансов отчет за 2021 г. на Осигурителна каса „ИЗТОК", гр.Елхово

Годишен финансов отчет за 2021 г. на Осигурителна каса „ИЗТОК", гр.Елхово
свали документа

Над 62% от българските граждани имат позитивно отношение към бежанците у нас

Социологическо проучване отчита нагласите на българското общество към бежанците. Позитивна промяна в отношението на българските граждани към бежанците отчита социологическо проучване на агенция BluePo!nt, проведено в периода 10-22 август 2022 г. сред 800 мъже и жени на възраст между 18 и 70 г. То е реализирано в изпълнение на съвместен проект на Българския Червен кръст в партньорство с Държавната агенция за закрила на детето „Да опознаем другия", с финансовата подкрепа на Фонд „Убежище, миграция и интеграция“, съфинансиран от Европейския съюз с насоченост към граждани на трети страни, които пребивават законно в България или лица, търсещи и получили международна закрила.
линк към страница

Индекса на човешкото развитие на ООН 2021/2022

Индексът на човешкото развитие на ООН, който се проследява от 1990 г., за да се измерят и други характеристики на благосъстоянието, освен икономическия растеж взема предвид фактори като продължителност на живота, достъпа до образование и личните доходи като измерител на качеството на живот.
линк към страница

ГДД и ГФО 2021 на Фондация ФОРГРАУНД

ГДД и ГФО 2021 на Фондация ФОРГРАУНД
свали документа

Годишен отчет Фондация "Сай Хай" за 2021 г.


линк към страница

Резултати мониторинг на процеса по реформа на съдебната карта

В изпълнение на проект BG05SFOP001-3.003-0145 „Осъществяване на пилотен граждански мониторинг и контрол върху реформата на съдебна карта“, бенефициентът Сдружение „Съюз за България“ и партньорът Сдружение „Карина България“ проведоха пилотен мониторинг на процеса по реформа на съдебната карта.
свали документа

„Партньорства между неправителствените организации и бизнеса в контекста на устойчивостта"

Студия на тема „Партньорства между неправителствените организации и бизнеса в контекста на устойчивостта". Студията е част от дисертационен труд на Симеон Симеонов, 5-и курс докторант „МИО и бизнес" в УНСС.
свали документа

Състоянието на достъпа до информация в България 2021

Програма Достъп до информацията представи двадесет и втория годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България. Той съдържа: Препоръки, свързани с правната уредба за достъп до информация и нейното прилагане; Оценка на регулациите в областта на достъпа до информация; Състоянието на активната прозрачност за 563 органа на власт в България; Анализ на правната помощ, предоставена от ПДИ през 2021 година; Тенденции в съдебната практика по дела за достъп до информация, подкрепени от ПДИ през 2021 г.
линк към страница

Доклад на UNICEF: „Възстановяване на ученето: Доколко децата и младежите са в час с развитието на умения?“ (на английски)

3 от 4 младежи от 92 държави по света нямат необходимите умения за работа – сочат данни на нов доклад на УНИЦЕФ. Близо половината от младежите в България на възраст между 15 и24 г. нямат базови умения, необходими за средно образование.
линк към страница

Годишен мониторнигов доклад на Антикорупционен фонд (АКФ) : Антикорупционни институции 2021: нулева година

За четвърта поредна година АКФ представя своя годишен преглед на развитието на 49 ключови дела за корупция по високите етажи на властта, и анализ на практиката на Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) за установяване конфликт на интереси.
линк към страница

Годишен финансов отчет 2017 на Младежко европейско общество

.
линк към страница

Годишен финансов отчет 2018 на Младежко европейско общество

.
линк към страница

Годишен финансов отчет 2019 на Младежко европейско общество

.
линк към страница

Годишен финансов отчет 2020 на Младежко европейско общество

.
линк към страница

Социални иновации - Доклад за идентифициране и оценка на нуждите на местните потребители и заинтересовани страни

Изследването е част от проекта „Социални иновации плюс – центрове за компетенции (SI PLUS)”, който е финансиран от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.
линк към страница

Социални иновации. Доклад от изследване и анализ на съществуващи подходи и опит в България и ЕС

Изследването е част от проекта „Социални иновации плюс – центрове за компетенции (SI PLUS)”, който е финансиран от Европейската комисия, Европейския социален фонд и Европейската програма за заетост и социални иновации.
линк към страница

Годишен финансов отчет на СНЦ „Академия УМ" за 2021 г.

.
свали документа

Годишен отчет и декларация Сдружение Лупусно болно дете

.
свали документа
12345...17