Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
21

Дарителство

04 ноември 2019
„10 години Световен дарителски индекс"

Докладът „10 години Световен дарителски индекс“ на британската организация КАФ (CAF) представя обобщени данни от проучвания на дарителството и доброволчеството в 128 държави за периода от 2009 до 2018 година, като очертава по-дългосрочните тенденции.

свали документа
18 януари 2018
Проучване „Разширяване на пространството за европейска филантропия"

На 16 януари 2018 г. Асоциацията на дарителите и фондациите в Европа (DAFNE) и Европейският център на фондациите (EFC) представиха проучването „Разширяване на пространството за европейска филантропия", изготвено от професора по право от USD Sutherland School Уна Брийн.

свали документа
05 септември 2017
Световният дарителски индекс на КАФ‘ 2017: България бележи ръст в даряването на пари и спад в помагането на непознати. Дарителството намалява в целия свят

България е на 127-о място в света, отчита Световният дарителски индекс на КАФ 2017 (CAF World Giving Index 2017) – авторитетното проучване, което измерва щедростта в 139 държави. Резултатите са оповестени от CAF Global Alliance и българския й член Фондация BCause: помощ за благотворителността. Дарителският индекс е среден процент от три аспекта на дарителското поведение – помощ на непознат, даряване на пари и доброволчество. За България показателите са: Помощ на непознат – 34% Даряване на пари – 17% Добровлчество – 5% Дарителският индекс на България продължава да спада - той е 19% (след 21% и 23% в предходните години) и се връща на нивото от 2013-та година. Въпреки това, България се изкачва на 127-о място сред 139-те държави в света (от 129-о на 127-о място) и запазва 9-а позиция сред 10-те страни от Източна Европа, включени в Индекса.

свали документа
28 октомври 2016
Дарителството в България през 2015 г. – Анализ на Български дарителски форум

Годишният анализ на БДФ проследява и анализира тенденциите в дарителството и корпоративната социална отговорност в България за 10-та поредна година. Акценти за 2015 г.: Дарените частни средства от фондации, компании, физически лица и еднолични търговци за промяна на средата в България са 108 080 832 лв. Това е спад на даренията спрямо предходната, 2014 г. с 5% (или с 5,2 млн. лева). За втора поредна година най-големите дарители остават фондациите. Даренията от тях са 54 815 138 лева това е спад с 18% , сравнено с предходната 2014 г. година. Следват ги компаниите с 46 376 816 лева, което представлява ръст с 22%, сравнено с 2014. През 2014 г. физическите лица са дарили 6 379 704 лева, а едноличните търговци – 510 174 лв.

свали документа
04 октомври 2016
Приоритетни сектори и програмни области през новия програмен период на Финансовия механизъм на ЕИП

Офисът на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство разпространи подробна информация за приоритетните сектори и програмните области през новия програмен период (2014 – 2021). През него страните донори ще отпуснат на петнадесетте държави–бенефициенти общо 2,8 милиарда евро, като 1,5 милиарда от тях ще бъдат отпуснати през EEA Grants, а останалите – през Norway Grants. През следващия програмен период България ще получи общо 210,1 милиона евро. Основните области, които ще бъдат подкрепени в програмна област Гражданско общество през новия период ще бъдат демокрация, активно гражданство, добро управление и прозрачност; човешки права и борба с дискриминацията на расова, етническа, религиозна основа; социална справедливост и овластяване на уязвими групи; равнопоставеност на половете; защита на околната среда и др. Още подробности за приоритетните сектори и програмните области през новия програмен период можете да намерите в т.н. Синя книга (2014-2021).

свали документа
08 юли 2016
Дарителски бюлетин# 21, юли 2016 г.

За промяната в обществото през погледа на социалните предприемачи Вие сте с брой 21 на Бюлетина на Български дарителски форум. Темата поставя фокус върху социалното предприемачество и възможностите за развитие, което то дава.

свали документа
13 май 2016
Енциклопедия Дарителство

В днешното напрегнато и динамично време имаме нужда да се обърнем към една забравена, но богата и благородна традиция – дарителството и взаимопомощта, да си спомним за хората, които са притежавали завиден морал, чувство за състрадание и желание да подпомогнат духовното издигане на нацията. С вяра в бъдното, плеяда родолюбиви българи предоставят имоти и средства с мисълта да направят „едно благодеяние“ в полза на хората или страната си. Благодарение на тяхната щедрост се изграждат болници, сиропиталища, училища, читалища, библиотеки, паметници, отпускат се стипендии за следване в страната или в чужбина, дават се пари за наука и култура, за страдащи сънародници, останали извън пределите на отечеството. Чрез заветите и делото на тези знайни и забравени благодетели ние се нареждаме редом с общества с висока култура и гражданско съзнание. Това ни задължава да възобновим спомена за тази благородна традиция, защото тя е не само част от миналото, а източник на родова и национална гордост, на полезен опит за бъдещето.

свали документа
09 март 2016
Изследване на ФПББ за дарителството от работното място

Изследване на дарителството от работното място сред 100-те български фирми с най-голяма печалба през 2014 г., големи работодатели и рекламодатели в България. Ноември 2015 – Февруари 2016

свали документа
13 август 2015
Дарителство от първо лице единствено число

Историите в този сборник са подредени по реда на годините, в които техните автори на завършили Българското училище за политика „Димитър Паница“. Всяка една от тях е добра идея, към която можете да се присъедините. Авторите им на драго сърце ги споделят с вас, защото вярват в каузата на филантропията и в това, че личният пример е заразителен. Всички текстове са предоставени безвъзмездно на училището, за да продължи то да обучава нови млади лидери и да ги „пали“ да даряват усилия, ентусиазъм и средства за общественополезни каузи.

свали документа
03 декември 2014
Списание "Личностно развитие" октомври, 2014

Национален алианс за развитие отразява актуални събития, които живо интересуват нашите читатели. Октомврийският брой е посветен на спорта за хората с увреждания.

свали документа
21 ноември 2014
WORLD GIVING INDEX 2014

This fifth edition of the World Giving Index presents giving data from across the globe over a five year period (2009-2013). The World Giving Index 2014 includes data from 135 countries across the globe that was collected throughout the calendar year of 2013. A

свали документа
01 октомври 2014
Резюме на анализа на Български дарителски форум за дарителството през 2013 г.

Български дарителски форум проследява и анализира тенденциите в дарителството и корпоративната социална отговорност в страната. Този документ представлява резюме на анализа за дарителството през 2013 г. у нас.

свали документа
26 март 2014
Компаниите и организациите с нестопанска цел: сътрудничество, дарителство и инвестиции

Бизнесът и организациите на гражданското общество (ОГО) показват множество сходства, които откриват безпрецедентни възможности за различни форми на сътрудничество. Целта на тази кратка брошура е да послужи като вдъхновение, като представи огромния набор от начини, по които компаниите и ОГО могат да работят заедно – на базата на примери от Чешката Република и България – за това как да преследват споделената визия за добър живот.

свали документа
   1  2    »

Търсене на публикация