English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 84 (0,0377 секунди)
 

Интернет ресурсни занимания за хора с интелектуални затруднения

Избрани ресурси и идеи за използването им от екипът на фондация „Светът на Мария

Свали документа

Дистанционната програма на Дневен център „Светове“. Трудови дейности за хора с интелектуални затруднения

Дистанционната програма е специално разработена за периода на извънредно положение във връзка овладяване на епидемията от Covid 19, за да не прекъсва подкрепата за хора с интелектуални затруднения.

Свали документа

Резултати на Индекс за медийна грамотност 2019

Индексът оценява потенциалната устойчивост към разпространението на фалшиви новини в 35 европейски държави, като се използват индикатори за медийна свобода, образование и доверие между хората.

Свали документа

The Global Disinformation Order 2019. Global Inventory of Organised Social Media Manipulation

Глобалната дезинформация през 2019. Състояние на организираната манипулация на социалните медии

Докладът представя резултатите от мониторинг и анализ на глобалната организирана манипулация на социалните медии от правителства и политически партии както и кибер заплахи в 70 страни. Анализирани са тенденции в кибер пропагандата, както и съпътстващите ги инструменти, стратегии и ресурси.

Свали документа

Антидемократичната пропаганда в България

Втора част на изследването. Медиите онлайн през 2017 г. Честотно измерване и анализ на съдържанието.

Свали документа

Media Influence Matrix: Bulgaria. Technology, public sphere and journalism

Елементи на влияние върху медиите: България. Технологии, публична сфера и журналистика

Докладът разглежда влиянието на няколко фактора върху медиите в България - промени в публичните политики и регулации, източници на финансиране и влиянието им върху медийното съдържание и въздействието на технологични компании върху журналистиката.

Линк към страница

The State of the World's Children: Children in a Digital World

Състоянието на децата по света 2017: децата в дигиталния свят

Докладът на Уницеф "Състояние на децата по света през 2017: децата в дигиталния свят" изследва начините, по които дигиталната технология вече е променила живота на децата и техните житейски шансове и какво може да донесе бъдещето.

Линк към страница

Грамотни деца в дигиталната ера. Компас за родители

Кратък наръчник за родители с насоки как да помогнем на детето си от ранна възраст да развива дигитално-медийната си грамотност, за да ползва интернет по-безопасно и полезно.

Свали документа

Онлайн поведение на децата в България

Един от най-разпространените митове на дигиталната епоха е, че поколенията, родени във време на масова употреба на интернет и дигитални технологии, някак естествено развиват дигиталната и медийната си грамотност и в резултат на това придобиват необходимите компетентности за справяне с рисковете и за използване на богатите възможности на интернет. Изследването показва, че този мит е далече от реалността.

Свали документа

Новини... отблизо

Настоящото изследване прави моментна снимка на журналистически почерци в най-посещаваните медийни сайтове на български език и трите най-популярни телевизии в страната. Целта е да се установи кои са най-често допусканите етични нарушения в журналистическите материали, преобладаващо новини. Основните дирения са свързани с установяването по кои теми най-често се използват журналистически похвати за повишаване на сензационността на материалите и пренебрегване на професионалните стандарти в Етичния кодекс на българските медии.

Свали документа

Кодекс на добрите практики за въздействие

Практика за въздействие са дейностите, които една организация реализира за да се фокусира върху въздействието от работата си - формулиране на желаното въздействие, планиране как то да бъде измерено, събиране на информация за него, осмисляне на информацията, оповестяването й и изводи от нея. Кодексът очертава цикъла на практиките за въздействие и осем основни принципа, които са описани с кратко обяснение защо всеки един е важен и идеи за прилагането му на практика. Цикълът и принципите са валидни за всички организации с идеална цел.

Свали документа

Изследване на онлайн пространството за ксенофобски нагласи и език на омразата

Изледването е част от проект „Преход с изкуство и познание“ и включва два етапа с цел да се направи сравнителен анализ и да се установи настъпила ли е качествена промяна в резултат на заложените дейности в проекта. Настоящият доклад е заключителен.

Свали документа

Изследване на онлайн пространството за ксенофобски нагласи и език на омразата

Изледването е част от проект „Преход с изкуство и познание“ и включва два етапа с цел да се направи сравнителен анализ и да се установи настъпила ли е качествена промяна в резултат на заложените дейности в проекта. Настоящият доклад е начален.

Свали документа

Потребители

Доклад ІV по проект „Правата ми в действие“.

Свали документа

EU Kids Online – Findings, methods, recommendations

Проучване на мрежата EU Kids Online на присъствието на децата в интернет пространството

Децата използват интернет мрежата от по-ранна възраст, за по-дълго време и по разнообразни начини. Проучването на EU Kids Online показва какви са ползите и рисковете от това, проблемите и отговорностите на възрастните.

Линк към страница

Актуални медийни тенденции и модели

Публикацията представя актуални медийни тенденции, модели и успешни практики.

Свали документа

Наръчник за учителя: Младите хора между реалното и виртуалното

Наръчникът предлага информация за тенденциите в онлайн общуването на младите хора; насоките за работа по определен случай; потенциалните предизвикателства пред използването на казус в час, както и за някои от добрите училищни практики в други страни.

Свали документа

Réseaux sociaux et e-collecte : quelle stratégie web pour les organisations caritatives ?

Социални мрежи и набиране на средства чрез интернет: Каква е електронната стратегия на благотворителните организации?

Статията разглежда състоянието на дарителството във Франция и по-конкретно източниците на финансиране за благородни каузи.

Свали документа

В мрежата - могъщи и безпомощни

Информация за начина на общуване в социалните медии, деца в риск и трафика на деца.

Свали документа