English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 84 (0,0358 секунди)
 

Анализ на пилотната фаза на обученията по информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за граждани със специални потребности

Документът представлява своеобразен отчет за обучението и включва обратна връзка от участниците и предложения за бъдещо развитие.

Линк към страница

Рискове и опасности в младежка възраст

Пособие за обучение по метода „Връстници обучават връстници“.

Свали документа

Е-подпис в България: още един начин за по-малко бюджетни разходи

Целта на това изследване е да анализира степента на използване на е-подпис в България. Фокусът е насочен към възможностите, които предоставя е-подписа в ежедневната работа между държавната администрация, бизнеса и гражданите. На базата на анализа са направени препоръки и насоки за по-бързото развитие на е- правителство и в частност, на използването на е-подпис. В приложенията е представена подробна информация за законодателната база, оформяща рамката на функциониране на е-подпис, политиките и развитието в България. Посочени са и добри примери за функционалност на е-подписа.

Свали документа

Анализ на готовността на целевите библиотеки от Етап 2009 за приемане на ИКТ оборудването

В анализа е обобщена информацията от констативните протоколи от първото посещение на регионалните ИТ специалисти в целевите библиотеки през месец юни 2010 г.

Линк към страница
12345