English   14427 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 37 (0,0371 секунди)
 

Хроники на доброто 2. Сборник очерци. Формат .MOBI

Книгата представя 15 от 42-та разказа за граждански организации, написани от кореспондентите на НПО Портала 2022-2023. Те са подбрани така, че да представят разнообразието от теми, по които работят гражданските организации, и различните населени места, в които осъществяват дейността си. Книгата се разпространява безплатно.

Свали документа

Хроники на доброто 2. Сборник очерци. Формат .EPUB

Книгата представя 15 от 42-та разказа за граждански организации, написани от кореспондентите на НПО Портала през 2022-2023 г. Те са подбрани така, че да представят разнообразието от теми, по които работят гражданските организации, и различните населени места, в които осъществяват дейността си. Книгата се разпространява безплатно.

Свали документа

Хроники на доброто 2. Сборник очерци. Формат .PDF

Книгата представя 15 от 42-та разказа за граждански организации, написани от кореспондентите на НПО Портала през 2022-2023 г. Те са подбрани така, че да представят разнообразието от теми, по които работят гражданските организации, и различните населени места, в които осъществяват дейността си. Книгата се разпространява безплатно.

Свали документа

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат EPUB

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора.

Свали документа

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат MOBI

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора. Съставители: Георги Генчев, Ралица Николова Редактори: Любомир Василев, Георги Генчев Графичен дизайн: Владимир Любенов Илюстрация на предна корица: Oreste Vinciguerra, платформа The Greats Снимките в сборника са предоставени от гражданските организации от очерците. Издател: Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП) © Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП), 2021 г.

Свали документа

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат PDF

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора.

Свали документа

Наръчник на младия доброволец в спорта

Наръчникът е предназначен за тези, които искат да бъдат доброволци, както и за тези, които се занимават с управление на доброволци.

Свали документа

Работа с доброволци. Наръчник за неправителствени организации и активни граждани

Наръчникът „Работа с доброволци" е издаден от доброволческата платформа TimeHeroes и е предназначен за българските неправителствени организации, неформални групи и активни граждани, които развиват или искат да развиват доброволчески инициативи. Той изхожда от практиката, изследва и систематизира опита на българския граждански сектор в работата с доброволци, съобразен е с най-големите установени дефицити на знание, дава съвети, примери за добри и лоши практики и надгражда с анализ и допълнителни ресурси.

Свали документа

Left Behind but Doing Good? Civic Engagment in Two Post-Socialist Countries

Изоставени, но социално активни? Гражданската ангажираност в две пост-социалистически страни

Проучването разглежда влиянието на емиграцията върху гражданската ангажираност в две пост-социалистически страни - България и Румъния. Вниманието е насочено към връзката между това да имаш семейство или приятели, емигрирали в чужбина и активното социално поведение като даряване на средства, доброволчество или помощ за непознат.

Свали документа

Нови аспекти на доброволчеството – проучване на нагласите сред действащи доброволци в България

Данните в доклада са моментна снимка на доброволческите нагласи, мотиви и прояви и предоставят богата палитра от мнения, казуси, фактори и съотношения. В проучването участват действащи доброволци от мрежите на Информационен портал на НПО в България, Българска хранителна банка, Национален алианс за работа с доброволци, Таймхироус и други малки доброволчески групи.

Свали документа

Наръчник как се пише препоръка за доброволци в Европейски формат

Много от уменията и практическия опит, натрупан по време на доброволчески дейности, могат да бъдат ползвани за подобряване на възможностите на доброволците да намерят трудова заетост или за развитие на заетите. Тези възможности се ползват много ограничено. За съжаление работата за граждански организации често е подценявана и уменията развити от хората като доброволци се смятат за нерелевантни в света на бизнеса. Затова е важно гражданските организации, които работят с доброволци, да разбират и говорят езика на бизнеса, за да могат да дадат квалифицирано писмо за препоръка на своите доброволци и по този начин им отворят нови пътища за намиране на трудова заетост или възможности за успешна кариера.

Свали документа

Проучване за нагласите за доброволчество

Проучването е част от Националната кампания „Дарете час“ 2013.

Линк към страница

Законодателна уредба на доброволния труд в ЕС и страни извън него

Резюме на сравнително законодателно проучване по темата.

Линк към страница

Le guide du bénévoLAT à l’usage des dirigeants associatifs

Ръководство за доброволческа дейност за ръководители на организации с нестопанска цел

Наръчникът разглежда обучението на доброволци, техните отговорности и социална защита. Представен е и общ поглед върху доброволчеството във Франция и Европа.

Свали документа

Volunteerism Action Guide: Multiplying the Power of Service

Ръководство за доброволци: силата на примера в полза на общността

Ръководство за доброволци от Корпуса на мира и начините за привличане на партньори от местните общности.

Свали документа

Managing Volunteers: A Good Practice Guide

Работа с доброволци: наръчник с добри практики

Полезна информация за набиране, обучение и управление на доброволци.

Линк към страница

Working with Volunteers and Managing Volunteer Programs in Health Care Settings

Работа с доброволци и доброволчески програми в сферата на здравеопазването

Материал с полезна информация за работа с доброволци в сферата на здравеопазването - набиране, мотивация, законодателство.

Линк към страница

Working With Your Local Government: A Manual for Environmental Groups and Volunteers

Как да работим с местните власти: наръчник за еколози и доброволци

Справочник с полезни практики и съвети за доброволци, работещи с местната власт и по-конкретно - в сферата на околната среда.

Линк към страница

Manual on the Measurement of Volunteer Work

Наръчник за измерване на доброволческия труд

Този материал е богат източник на информация на теми като набиране на доброволци, работа с тях, както и оценка на представянето им.

Линк към страница