English   14291 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 33 (0,0380 секунди)
 

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат MOBI

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора. Съставители: Георги Генчев, Ралица Николова Редактори: Любомир Василев, Георги Генчев Графичен дизайн: Владимир Любенов Илюстрация на предна корица: Oreste Vinciguerra, платформа The Greats Снимките в сборника са предоставени от гражданските организации от очерците. Издател: Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП) © Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП), 2021 г.

Свали документа

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат EPUB

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора.

Свали документа

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат PDF

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора.

Свали документа

Наръчник на младия доброволец в спорта

Наръчникът е предназначен за тези, които искат да бъдат доброволци, както и за тези, които се занимават с управление на доброволци.

Свали документа

Работа с доброволци. Наръчник за неправителствени организации и активни граждани

Наръчникът „Работа с доброволци" е издаден от доброволческата платформа TimeHeroes и е предназначен за българските неправителствени организации, неформални групи и активни граждани, които развиват или искат да развиват доброволчески инициативи. Той изхожда от практиката, изследва и систематизира опита на българския граждански сектор в работата с доброволци, съобразен е с най-големите установени дефицити на знание, дава съвети, примери за добри и лоши практики и надгражда с анализ и допълнителни ресурси

Свали документа

Да бъдеш отговор в свят без отговори

Документален филм, създаден в рамките на проекта "Преход с изкуство и познание".

Линк към страница

Нови аспекти на доброволчеството – проучване на нагласите сред действащи доброволци в България

Данните в доклада са моментна снимка на доброволческите нагласи, мотиви и прояви и предоставят богата палитра от мнения, казуси, фактори и съотношения. В проучването участват действащи доброволци от мрежите на Информационен портал на НПО в България, Българска хранителна банка, Национален алианс за работа с доброволци, Таймхироус и други малки доброволчески групи.

Свали документа

Наръчник как се пише препоръка за доброволци в Европейски формат

Много от уменията и практическия опит, натрупан по време на доброволчески дейности, могат да бъдат ползвани за подобряване на възможностите на доброволците да намерят трудова заетост или за развитие на заетите. Тези възможности се ползват много ограничено. За съжаление работата за граждански организации често е подценявана и уменията развити от хората като доброволци се смятат за нерелевантни в света на бизнеса. Затова е важно гражданските организации, които работят с доброволци, да разбират и говорят езика на бизнеса, за да могат да дадат квалифицирано писмо за препоръка на своите доброволци и по този начин им отворят нови пътища за намиране на трудова заетост или възможности за успешна кариер

Свали документа

Национално проучване за нагалсите към доброволчеството

Проучването е част от Националната кампания "Дарете час" 2013.

Линк към страница

Законодателна уредба на доброволния труд в ЕС и страни извън него

Резюме на сравнително законодателно проучване по темата.

Линк към страница

Наръчник на доброволчеството, предназначен за лидерите на асоциации

Наръчникът разглежда обучението на доброволци, техните отговорности и социална защита. Представен е и общ поглед върху доброволчеството във Франция и Европа.

Свали документа

Volunteerism Action Guide: Multiplying the Power of Service

Ръководство за доброволци: силата на примера в полза на общността

Ръководство за доброволци от Корпуса на мира и начините за привличане на партньори от местните общности.

Свали документа

Manual on the Measurement of Volunteer Work

Наръчник за измерване на доброволческия труд

Този материал е богат източник на информация на теми като набиране на доброволци, работа с тях, както и оценка на представянето им.

Линк към страница

Managing Volunteers: A Good Practice Guide

Работа с доброволци: наръчник с добри практики

Полезна информация за набиране, обучение и управление на доброволци.

Линк към страница

Working With Your Local Government: A Manual for Environmental Groups and Volunteers

Как да работим с местните власти: наръчник за еколози и доброволци

Справочник с полезни практики и съвети за доброволци, работещи с местната власт и по-конкретно - в сферата на околната среда.

Линк към страница

Working with Volunteers and Managing Volunteer Programs in Health Care Settings

Работа с доброволци и доброволчески програми в сферата на здравеопазването

Материал с полезна информация за работа с доброволци в сферата на здравеопазването - набиране, мотивация, законодателство.

Линк към страница

An NGO Training Guide for Peace Corps Volunteers

Обучителен наръчник за доброволци от Корпуса на мира

Наръчникът дава практическа информация по теми като мястото на НПО в гражданското общество, мотивация на доброволци, ръководство на НПО, работа в екип и др.

Линк към страница

Volunteering and Intergenerational Solidarity

Доброволчество и разбирателство между поколенията

Проучването разглежда различни аспекти на доброволчеството в Европа - областите, в които се практикува, общественото мнение и очаквания към доброволците, ползите и мерките за поддържане на разбирателство между поколенията.

Свали документа

VolunteerMatch

Мрежа за доброволчески инициативи VolunteerMatch

Най-голямата неправителствена мрежа за доброволчески инициативи.

Линк към страница