English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 49 (0,0386 секунди)
 

Expected Long-Term Budgetary Benefits to Roma Education in Bulgaria

Очаквани дългосрочни бюджетни ползи от образованието на роми в България

Анализът показва, че инвестициите в образованието на ромски деца и младежи ще донесат дългосрочни бюджетни ползи за цялото общество. За да бъдат успешни инвестициите трябва да бъдат направени още в периода на ранно детство на ромските деца.

Свали документа

spotlight europe, March 2009-Roma Integration in Europe - Mission (Im)possible?

Европа в центъра на вниманието, март 2009 - Интеграция на ромите в Европа - мисия (не)възможна

Кратък преглед на положението на ромите в Европа.

Свали документа

ПЕТ ГОДИНИ ПО-КЪСНО. Неправителствените проекти за десегрегация на ромското образование в България

Публикацията представя една по-комплексна педагогическа оценка на ефекта от интегрираното образование в България.

Свали документа

Decade Watch: Roma Activists Assess the Progress of the Decade of Roma Inclusion 2007 Update

Наблюдение на Десетилетието на ромското приобщаване: Ромски активисти оценяват напредъка в Десетилетието на ромското приобщаване 2007

Наблюдението на Десетилетието на ромското приобщаване е оценка на ангажиментите, поети от правителството в рамките на Десетилетие на ромското приобщаване 2005-2015.

Свали документа

Roma in an Expanding Europe. Breaking the Poverty Cycle

Ромите в разширяваща се Европа. Прекъсване на цикъла на бедност

Докладът разглежда причините за непрекъснато повтарящия се цикъл на бедност при ромите в Европа и начините той да бъде прекъснат.

Свали документа

Пет години по-късно. Неправителствените проекти за десегрегация на ромското образование в България

Оценката на десеграционните проекти включва изследване на законодателството в областта, разглеждане на тестовете за оценка на образователните постижения по математика и по български език на учениците от десегрегационните проекти, събиране на информация за структурата, начина на работа и местната подкрепа за проектите чрез посещения в градовете, в които те функционират и теренно изследване за междуетническите нагласи и нагласите към десегрегацията сред българи и роми.

Свали документа

Наръчник за партниране при решаване на конфликти

Наръчникът разглежда някои аспекти на разрешаването на конфликти на основата на различна идентичност - етническо, религиозна, регионална, както и средствата за медиация.

Свали документа

Евродепутати: Бъдещата стратегия за ромите трябва да се прилага на практика

Статия във вестник „Дневник“ с достъп за регистрирани читатели.

Линк към страница

„Изборът“ на ромските деца

Статия във вестник „Дневник“ с достъп за регистрирани читатели.

Линк към страница