Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
13

Застъпничество и лобиране

08 юни 2015
Месечен информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация за май 2015

В новия брой на ПДИ четете: как протекоха информационните дни "Достъп до информация" във Велико Търново, Габрово, Кърджали и Хасково; развития по съдебни дела за достъп до информация, водени с подкрепата на ПДИ; как съдът в Разград осъди Русенския съд по ЗДОИ; новини от света.

свали документа
07 април 2015
Информационен бюлетин на ПДИ - брой 3(135)

Програма Достъп до Информация издаде брой 3(135) на месечния си Информационен бюлетин. Теми на броя: В МОСВ четат съдебната практика както дяволът евангелието; според съдът в Страсбург нарушаването на ЗДОИ е нарушаване на Европейската конвенция за правата на човека; новини от съдебната зала и международни новини.

свали документа
09 декември 2014
Информационен бюлетин на ПДИ - брой 11(131), ноември 2014

В броя четете Гражданска концепция за изменения в ЗДОИ, изготвена от Програма Достъп до Информация в резултат на широка обществена консултация.

свали документа
13 ноември 2014
Наръчник за етично поведение и превенция на корупцията сред служителите в Столична община

Настоящият наръчник представлява ръководство за установяване на етични стандарти на поведение на публичните служители в Столична община, които са или на изборни позиции (кмет, общински съветници) или част от администрацията, вкл. и районните администрации. Той предоставя базова практическа информация за установяването на ефективна антикорупционна етика в Столична община, която да ръководи поведението на публичните служители. Етичното поведение повишава доверието на гражданите в институцията и е един от факторите за добро управление. То, като нерепресивна мярка, се свързва пряко с превенцията на корупционни практики на местно равнище. Наръчникът е изготвен по проект „Превантивен модел за борба с корупцията на общинско ниво" , с финансовата подкрепа на програма “Превенция и борба с престъпността” на Европейския съюз, Европейска комисия – Генерална дирекция “Вътрешни работи”. Основната цел на проекта е да анализира сегашното състояние на антикорупционните практики и документи на общинско ниво – в Столична община и районните администрации – и на тази база да създаде антикорупционна стратегия за общината, модел на годишен мониторингов доклад за борба с корупцията в общинските структури и в работата на общинската администрация с гражданите и бизнеса, както и да допринесе за повишаване на знанията и капацитета на общинските служители в противодействието на корупционни модели на действие на всяко ниво.

свали документа
05 ноември 2014
Информационен бюлетин на ПДИ - брой 10(130), октомври 2014

ПДИ публикува брой 10(130) на месечния информационен бюлетин. В броя четете: да се уведомява ли третото лице кой иска информация за него?; развития на съдебни дела по достъпа до информация; секретарят на Община Ямбол изпраща уведомления, че не разглежда заявления по ЗДОИ; какво е състоянието на жп прелезите в Ловешка област; резултати от проведените 2 обсъждания „Необходими ли са промени в ЗДОИ?” със служители по ЗДОИ и съдии и юристи; сравнителен анализ на законите за достъп до информация в скандинавските държави.

свали документа
08 септември 2014
Информационен бюлетин на ПДИ - брой 8(128), септември 2014

ПДИ издаде брой 8 (128) на месечния си Информационен бюлетин. В него четете: коментар на Фани Давидова върху измененията на Правилника за вписванията; новини от съдебната зала, подготвени от Дарина Палова; как Община Алфатар се изкачи до шесто място в Рейтинга на активната прозрачност; Стела Ковачева добавя нови щрихи към казуса с туберкулозните крави в Разград; Диана Банчева припомня историята и значението за Деня на правото да знам за застъпниците за свобода на информацията; новините от света, подбрани от Ралица Кацарска

свали документа
06 август 2014
Брой 6 (126) на месечния Информационен бюлетин на ПДИ

В броя четете: анализ на Александър Кашъмов на предложената наказателна отговорност за разпространяване на банкова информация; Фани Давидова отговаря на въпроса: Обхваща ли защитата на личните данни съдебните решения; Дарина Палова коментира какви са възможностите за допълване на предоставена информация; Кирил Терзийски прави преглед на развитието по съдебните дела за достъп до информация; резултати от обществената дискусия за необходими изменения в ЗДОИ с IT специалисти и бизнес; новини от света.

свали документа
06 август 2014
Брой 7(127) на месечния Информационен бюлетин на ПДИ

В броя четете: анализ на Гергана Жулева, който поставя въпроса за наблюдението, координацията и контрола в областта на достъпа до информация; Цветелина Йорданова за проблема с тайните в държавата; резултати от обществената дискусия за необходими изменения в ЗДОИ с НПО и граждани; Фани Давидова коментира как се случва достъпа до информация по специален ред; Кирил Терзийски прави преглед на развитието по съдебните дела за достъп до информация; Стефан Ангелов коментира решението на Съда на ЕС по делото Съвет на ЕС срещу Sophie in ’t Veld; новини от света.

свали документа
09 май 2014
Информационен бюлетин на ПДИ - брой 4(124)

Теми на броя: Рейтинг на активната прозрачност: Онлайн публикуването – основен елемент на правото на достъп до информация (Необходими законодателни промени); Анализи: Одит на активната прозрачност; От съдебната зала - Новини; Форуми: Информационни дни за достъпа до информация в страната; Новини

свали документа
10 март 2014
How Civil Society Influences Policy :A Comparative Analysis of the CIVICUS Civil Society Index in Post-Communist Europe

This working paper presents an analysis of the policy-relevant findings of the CIVICUS Civil Society Index in a group of countries in Central and Eastern Europe and Eurasia: Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, Georgia, Macedonia, Poland, Romania, Slovenia and Ukraine. Since the heyday of civil society mobilisation in the late 1980s and early 1990s, most of these countries have seen a decline of citizen participation in civil society activities, in spite of steady economic growth and epochal events, such as the accession of many of these countries to the European Union (EU). The analysis of the main problems affecting civil society in these countries provides information on how to make civil society organisations (CSOs) sustainable in the long run and strengthen their contribution to policy-making.

свали документа
10 март 2014
ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО БЕЗ ГРАЖДАНИТЕ ОЦЕНКА НА БЪЛГАРСКОТО ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО (2003 – 2005)

Индексът на гражданското общество е изследователски проект, който има за цел да оцени състоянието на гражданското общество в различни страни по света. Реализира се едновременно в 60 страни, като работата по него се координира от СИВИКУС. Крайните цели на проекта са: утвърждаване на устойчивостта на гражданското общество и насърчаване и укрепване на приноса му за осъществяване на положителни обществени промени. Индексът на гражданското общество използва 72 показателя, които са групирани в 25 подизмерения. Те на свой ред са обобщени в четири главни измерения на гражданското общество – структура, външна среда, ценности, въздействие. В България информация за показателите на гражданското общество беше събрана в резултат на задълбочени първични и вторични проучвания, а именно: представително социологическо проучване, консултации с регионални партньори (представители на ГО) и преглед на медиите.

свали документа
26 август 2013
Как гласът ни да бъде чут в ЕС: Наръчник за НПО

Наръчник, издаден от Европейската комисия през 2006г., който разяснява структурата на Европейския съюз и съветва неправителствения сектор как може да установи връзки с европейските институции и по какви въпроси. Съдържа списък с полезни институции и центрове, както и медии.

свали документа
05 април 2013
Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация - Брой 3 (111), 2013

Теми на броя: Прозрачността и гражданското участие остават като проблем - годишен доклад за състоянието на достъпа до информация в България; Необходими ли са законови изменения, за да имаме по-добър достъп до обществена информация?; опитът за приемане по непрозрачен начин на промени с неприемливо съдържание в Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности; обществена информация, личен живот и обществен интерес; как природозащитници спряха незаконна сеч чрез ЗДОИ и др.

свали документа
31 януари 2013
A world bank study: Roma in an expanding Europe (Breaking the poverty cycle)

This volume brings together analysis done by teams of researchers in different countries and it aims to bring up the Roma exclusion problem as well as emphasize the importance and suggests different ways of integrating them. A World Bank Study. Written by Dena Ringold, Mitchell A. Orenstein and Erika Wilkens, 2003.

свали документа
31 януари 2013
DECADEWATCH: Roma Activists Assess the Progress of the Decade of Roma Inclusion

DecadeWatch is an assessment of government action on implementing the commitments expressed under the Decade of Roma Inclusion 2005–2015. It is a constructive contribution by Roma activists towards making the Decade a success. Published by DecadeWatch 2007.

свали документа
31 януари 2013
At Risk: Roma and the Displaced in Southeast Europe

Report that concentrates on the vulnerable groups in Southeast Europe and the importance of integrating them. Published by UNDP Regional Bureau for Europe and the Commonwealth of Independent States, Bratislava, 2006.

свали документа
30 януари 2013
Причини за отпадането на децата от училище в България

Анализ на резултатите от проведено социологическо изследване. Публикувано от издателство Изток-Запад, София, 2006г.

свали документа
23 януари 2013
Конвенция за правата на детето

Адаптиран текст за деца от книгата "Моите права са мои отговорности", с автор Соня Таушанова. Издадено от фондация " Култура, изкуство, деца"

свали документа
12 ноември 2012
Establishing and Running an Advocacy NGO

Establishing and Running an Advocacy NGO A Hand Book by Richard Holloway Pact Inc. The Aga Khan Development Network (AKDN) е група от агенции за развитие с дейности в областите на опазване на околната среда, развитие на селските райони, образование, архитектура, здравеопазване и много други.

свали документа
19 октомври 2010
Граждански организации: Българите не знаят правата си по екологичните проблеми

Българските граждани масово не са осведомени за права като достъп до информация и участие при вземане на решения по екологични въпроси, а данните за ядрената енергетика са манипулирани. Такова мнение изразиха вчера енергийни експерти и представители на Института за зелена политика, австрийския институт за изследване на риска, Фондация за околна среда и земеделие и Национално движение "Екогласност" по време на кръгла маса, посветена на Орхуската конвенция. Международният документ регулира достъпа на обществеността до информация, участие при вземане на решения и правосъдие по въпроси, свързани със околната среда и здравето.

свали документа
«    1  2   

Търсене на публикация