English   14424 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 26 (0,0388 секунди)
 
Дарителството в България през 2022 г.

Дарителството в България през 2022 г.

Проучване и анализ на Български дарителски форум

Линк към страница

NGOs Have a Right to Receive Foreign Funding

НПО имат право да получават чуждестранно финансиране

Статията разглежда ограничаването на източниците на финансиране за НПО като нарушаване на принципите на демократичните общества.

Линк към страница

Какво и как „плаща” държавата: действащи механизми за финансиране на ЮЛНЦ

Публикацията предлага анализ на бюджетните средства за ЮЛНЦ от източници, различни от субсидиите от централния бюджет

Линк към страница

Дарителството като партньорство в подкрепа на значими каузи

Документът представлява стратегия, разработена от екип на Карин дом за успешна работа с корпоративни и индивидуални дарители в помощ на гражданските организации в България.

Линк към страница

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат EPUB

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора.

Свали документа

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат MOBI

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора. Съставители: Георги Генчев, Ралица Николова Редактори: Любомир Василев, Георги Генчев Графичен дизайн: Владимир Любенов Илюстрация на предна корица: Oreste Vinciguerra, платформа The Greats Снимките в сборника са предоставени от гражданските организации от очерците. Издател: Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП) © Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП), 2021 г.

Свали документа

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат PDF

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора.

Свали документа

Кратък обзор на общински програми за финансиране на местни проекти през 2019 г.

Обзорът представя накратко 25 програми за финансиране на местни проекти в 15 общини в нашата страна със срокове и линкове. Чрез посочените линкове обзорът предоставя възможност за запознаване с общинската нормативната уредба за организиране на тези програми, дава представа за добрите практики от тяхното реализиране.

Свали документа

Как да набираме средства?

Видео с достъп за регистрирани зрители.

Линк към страница

Сравнително проучване на европейското законодателство, свързано с набирането на средства за каузи

Проучването разглежда различни закони в отделни европейски страни, засягащи индивидуалното набиране на средства и развитието на дарителството, с цел идентифициране на добри модели и практики в законодателството и възможностите за саморегулацията на сектора.

Линк към страница

Как да се представите по-успешно на конкурс за финансиране на НПО проекти

Проучване на порталът NGObg.info на субективните фактори, от които зависи успешното представяне на една гражданска организация при кандидатстване в конкурси за финансиране на проекти.

Свали документа

Наръчник за НПО, които набират средства и техните дарители

Наръчникът описва някои от най-ефективните и практически методи за набиране на средства от неправителствени организации.

Свали документа

Register for Red Nose Day

Включи се в деня на Червения нос

Денят на Червения нос е ежегодна кампания за събиране на средства в подкрепа на нуждите на децата в Америка и по света.

Линк към страница

Writing to Grab Attention. A handbook for EU-funded projects

Как да пишем завладяващо. Наръчник за проекти с европейско финансиране

В наръчника са използвани примери от действителни проекти с цел да се покаже разликата между скучно и убедително писане. Ръководството предлага и съвети от журналисти и експерти по комуникация.

Свали документа

Справочник за начинаещи относно финансирането от ЕС

Справочникът може да послужи на малки предприятия, неправителствени организации, млади хора, изследователи, земеделски стопани, публични органи и др. В него са посочени връзки към уебсайтове за възможности за получаване на финансиране от ЕС за периода 2014-2020 г. и основна информация: как и къде може да се кандидатства, други общи правила (допустимост и т.н.).

Свали документа

Доклад за проблемите на неправителствените организации при достъпа и работата с финансиране по Оперативните програми

Докладът изследва конкретните трудности пред НПО да участват като бенефициенти по оперативните програми и формулира конкретни препоръки, както към НПО, така и към институциите как трудностите да бъдат преодолени. Докладът е подготвен в рамките на проект „Мисията възможна: по-лесен достъп до фондовете на ЕС за финансово стабилни НПО” (BG05/1885), изпълняван от БДЗП и Фондация Български център за нестопанско право. Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009–2014 г., приоритет Насърчаване на повишаването на капацитета на НПО и развитието на благоприятстваща среда за работа на неправителствения сектор – www.ngogrants.bg.

Свали документа

Набиране на средства от музеите в България

Проучването разглежда правната и финансова рамка на 17 от регистрираните музеи в България в търсене на отговор дали и при какви условия музеите могат да набират дарения и да извършват стопанска дейност.

Свали документа

Какво и как „плаща” държавата. Действащи механизми за финансиране на ЮЛНЦ

Анализът разглежда правната рамка по темата, а така също и достъпната налична информация за това какво и на кого „плащат“ държавните институции, когато искат да развиват различни инициативи, да постигат поставени в политиките цели или да търсят доставчици на услуги. Анализ на бюджетните средства за ЮЛНЦ е направен за източници, различни от субсидиите от централния бюджет.

Свали документа

Réseaux sociaux et e-collecte : quelle stratégie web pour les organisations caritatives ?

Социални мрежи и набиране на средства чрез интернет: Каква е електронната стратегия на благотворителните организации?

Статията разглежда състоянието на дарителството във Франция и по-конкретно източниците на финансиране за благородни каузи.

Свали документа

Онлайн наръчници за НПО

fundsforNGOs

Страницата предлага широк набор от ръководства и справочници на полезни за НПО теми. Например „Ръководство за борба с корупцията“ на Finnish Development Cooperation, ресурси за набиране на средства за НПО на amfAR и други.

Линк към страница