English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 83 (0,0346 секунди)
 

Какво да направим, когато намерим бедстващо животно?

Полезни съвети от Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани“.

Свали документа

Да хванем правилния влак

Докладът запознава подробно с икономическия, социален и екологичен аспект на предстоящия преход към възобновяеми енергийни източници. В него е казано ясно и категорично, че бъдещето не е на въглищата, но е добре в него да има място за хората, които работят в сектора.

Линк към страница

Наръчник за компостиране от „Веселата ферма в Родопите“

Наръчникът описва компостирането в домашни условия.

Свали документа

Наръчник за компостиране

Настоящият наръчник представя на достъпен език какво представлява компостирането, как можем да се получим най-качествения подобрител и стимулант за почвата в собствения двор и показва, че компостирайки своите отпадъци, ние имаме възможност да отглеждаме и консумираме естествена и здравословна храна.

Свали документа

Биоразнообразие

Издание по проект „Устойчиво биоразнообразие“.

Свали документа

Национален доклад за състоянието и опазването на околната среда в Република България през 2015

Докладът разглежда основните фактори за замърсяване на околната среда, промени в климата, финансиране и управление на програмите за опазване на околната среда и подобряване на екологичното съзнание и култура.

Линк към страница

Organic in Europe. Prospects and Developments 2016

Екологичното производство в Европа: изгледи и развития през 2016

Докладът и инфографиките разглеждат най-новите пазарни и производствени развития в Европа в контекста на новата Обща селскостопанска политика и текущата политика към земеделските храни, вкл.: - размисли за разширяване на екологичното производство отвъд нишата, имайки предвид най-новите тенденции и визията на европейското движение за екологично производство, за увеличаване на площта на земеделската земя под управление за екологично производство до 50% до 2030 г.; - факти и числа за най-новите фермерски и пазарни тенденции в Европа със специално фокусиране върху 28-те страни членки на ЕС, страните кандидатки за ЕС, потенциалните страни кандидатки, и членките на Европейската асоциация за свободна търговия.

Линк към страница

Списание „За птиците“, брой 2, 2016 г.

В броя са представени материали в няколко рубрики: Училище за природа, Дейности на БДЗП, Новини и За децата.

Свали документа

Поминък и развитие чрез разумно ползване на лечебните растения

Страницата предлага информация и примери за това как билките могат да станат основа за създаване на много и различни продукти, на бизнес инициативи, и да подпомогнат развитието на цели райони.

Линк към страница

Старите гори в природен парк „Странджа“ - опазване и устойчиво управление

Книгата разглежда консервационно значимите типове природни местообитания и животински видове в старите гори, както и върху свързаните с тяхното опазване съвременни природосъобразни методи за ползване и управление на горите.

Линк към страница

Възможно ли е изкуствените рифове да подпомогнат крайбрежните общности и околната среда?

Прессъобщение за проект ArtReefs. Проектът развива идеята за иновативни изкуствени рифове като универсален инструмент за справяне със съществуващите предизвикателства в регионите на Средиземно и Черно море, а именно влошаване на околната среда и конфликтите между потребителите на крайбрежните зони.

Свали документа

Living Planet Report 2022

Живата планета. Доклад на WWF за 2022

Дивите животни в света може да намалеят с 67% до края на това десетилетие, спрямо броя им от 1970 г. Това е един от основните изводи в доклад „Живата планета“ на WWF. Данните потвърждават, че планетата навлиза в напълно непозната фаза от историята си. Заради промените, които човекът предизвиква на Земята, е възможно шесто масово измиране на живи същества. Изследователите вече наричат този период антропоцен.

Линк към страница

Десет граждански кампании за разрешаване на екологични проблеми

Описаните кампания включват екологични проблеми като опазване и управление на горите, опазване на редки местообитания, предвидени са изграждане на голф игрище, въздействие върху биоразнообразието върху Кресненското дефиле, изграждане на сметища, минна дейност, въздействие от туризма, опазване на Черноморието, опазване на зелени градски площи, замърсяване на въздуха и др.

Свали документа

Вековните дървета говорят

Кратък наръчник за откриване и регистриране на вековни дървета. Искате да сте откриватели? Защо не на вековно дърво и неговата история? Невероятно, но това може да се случи и в столицата. Да чуем какво ще ни разкажат вековните дървета на София!

Линк към страница

Плащания за екосистемни услуги, юни 2014

Издание по проект „Насърчаване на схеми за устойчиво финансиране и за плащания за екосистемни услуги (ПЕС) в басейна на река Дунав".

Свали документа

Обществени нагласи към опазването на околната среда

Четвърто национално проучване на международната природозащитна организация WWF.

Свали документа

Working With Your Local Government: A Manual for Environmental Groups and Volunteers

Как да работим с местните власти: наръчник за еколози и доброволци

Справочник с полезни практики и съвети за доброволци, работещи с местната власт и по-конкретно - в сферата на околната среда.

Линк към страница