English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 83 (0,0365 секунди)
 

Fostering Effective Energy Transition 2020 edition: from crisis to rebound

Насърчаване на ефективен преход към възобновяеми енергийни източници 2020: от криза към възстановяване

Поддържането на стабилен напредък в прехода е предизвикателство за всичките 115 страни. От тях само Аржентина, България, Китай, Чехия, Доминиканската република, Индия, Ирландия, Италия, Словакия, Шри Ланка и Украйна са постигнали устойчив и измерим напредък в прехода към възобновяеми енергийни източници през последните шест години.

Линк към страница

Fostering Effective Energy Transition 2021 edition

Насърчаване на ефективен преход към възобновяеми енергийни източници 2021

Индексът за преход към възобновяеми енергийни източници оценява и класифицира 115 страни според техните енергийни системи. Докладът за 2021 година отбелязва, че едва 10% от страните да постигнали устойчив напредък.

Линк към страница

The Future of Nature and Business Policy Companion

Бъдещето на природата и бизнеса: публични политики

Публикацията съдържа препоръки към бизнес сектора за транформиране на световна икономика и запазване на околната среда след ковид - 19.

Линк към страница

Практически наръчник „Не изхвърлям, а помагам“

Наръчникът съдържа факти за устойчивата употреба на природни ресурси и съвети към домакинствата как да намалят битовите си отпадъци.

Свали документа

New Nature Economy Report II: The Future Of Nature And Business

Бъдещето на природата и бизнеса

Докладът разглежда възможностите за възстановяване на световната икономика след кризата, породена от ковид -19, като се намали разрушителния човешки отпечатък върху околната среда.

Линк към страница

Nature and Net Zero

Природа и баланс на парниковите емисии (Net Zero)

Докладът разглежда една пренебрегвана до момента възможност за преодоляване на климатичната криза чрез „Природни климатични решения“. Постигането на баланс на парниковите емисии означава комбинация от намаляване на емисиите и инвестиране в консервация на природната среда.

Линк към страница

A Freshwater Future: Without Blue, There Is No Green Economy

Прясна вода за бъдещето: без синьо няма зелена икономика

Икономическите загуби от климатични бедствия през 2021 година се определят на 329 милиарда долара и това е третата най-скъпо струваща на човечеството година. В стремежа към намаляване на въглеродния отпечатък водата липсва като средство в стратегиите за декарбонизация. Настоящият доклад посочва ползите и възможностите от използването й.

Линк към страница

Embedding Indigenous Knowledge in the Conservation and Restoration of Landscapes

Включване на познанията на коренните общности в консервацията и реставрацията на околната среда

Коренното население и земите на местните общности представляват една трета от територията на планетата. 91% от тази площ са в добро състояние. Задачата на този доклад е да постави на първо място гласът на природата и на местното население, което обитава тези земи от хилядолетия.

Линк към страница

Fostering Effective Energy Transition 2022 Edition

насърчаване на ефективен преход към възобновяеми източници на енергия 2022

Този доклад представя тенденции от последните години и показва, че страните с най-устойчива енергетика използват двойна диферсификация: на енергийните източници и на вноса на енергия.

Линк към страница

Fostering Effective Energy Transition 2023 Edition

Насърчаване на ефективен преход към възобновяеми енергийни източници 2023

Трансформирането на глобалната енергийна система е в ход и инвестициите в източници на възобновяема енергия надвишават тези в изкопаеми горива. Геополитическият баланс също е променен с проявата на нови супер сили в областта.

Линк към страница

Human Climate Horizons

Климатични хоризонти на човечеството

Климатичните хоризонти представляват платформа с данни и възможност за проучване на климатичните промени в над 24 00 региона по света в периода до края на 21 век. Данните показват ефектите на климатичните промени върху смъртността, работната сила и разходът на енергия.

Линк към страница

Уроците на солидарната градина

Статията разказва за това как градското градинарство може да се използва за решаване на социални проблеми. Представени са и модели на споделено градинарство в други страни.

Линк към страница

Как да отразяваме екстремното време и връзката му с климатичните промени

Този наръчник е ценен помощник за всеки репортер, независимо дали се е посветил на ресор климат, или пътува спешно към наводнение или горски пожар Той не предлага готови заглавия, но прави науката ценен съюзник на журналистите.

Линк към страница

Наръчник за граждански действия по зелено застъпничество

Наръчникът дава насоки и акцентира върху законови инструменти за борба срещу инвестиционни планове и проекти, застрашаващи околната среда в България. В него е споделен практическия опит на природозащитни организации от последните 15 години. Наръчникът може да е полезен на всеки гражданин или неправителствена организация, сблъскващи се с опити за увреждания на околната среда. Настоящият документ е второ преработено и обновено издание.

Линк към страница

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат EPUB

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора.

Свали документа

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат MOBI

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора. Съставители: Георги Генчев, Ралица Николова Редактори: Любомир Василев, Георги Генчев Графичен дизайн: Владимир Любенов Илюстрация на предна корица: Oreste Vinciguerra, платформа The Greats Снимките в сборника са предоставени от гражданските организации от очерците. Издател: Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП) © Фондация „Програмен и аналитичен център за европейско право“ (ПАЦЕП), 2021 г.

Свали документа

Хроники на доброто - сборник очерци. Формат PDF

В сборника са събрани истории от работата на граждански организации в цялата страна, истории на доброта, състрадание, помощ и отдаденост. Те не винаги са с добър завършек, но имат силата да ни припомнят какво можем да направим и защо сме хора.

Свали документа

Анализ на поведението на пътниците на база цифрови данни за подобряване качеството на транспортните услуги в София

Passenger behavior analysis

Анализът е направен в рамките на европейската инициатива за иновативни решения в градоустройството - Urban Innovative Actions (UIA) и проект Innoair Sofia. Той спомага за намиране на добри градоустройствени решения за "зелена" транспортна система в София.

Линк към страница

131 идеи за овластяване в прехода към устойчива градска мобилност

В наръчника можете да откриете практически примери и предложения за местните власти, университетите и образователните институции и бизнеса, които формират взаимодействията и индивидуалните избори на гражданите.

Линк към страница

Дизайн семинар за съвместно генериране на стимули за преминаване към устойчив транспорт

Семинарът е част от проект ИНОЕЪР „Иновативен обществен транспорт, отговарящ на търсенето на потребителите, за по-чист въздух в градска среда“. Задачата на семинара е да се открият стимули, които да мотивират гражданите да се откажат от ежедневното използване на автомобил и да използват устойчив транспорт в града.

Линк към страница