Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
05

Управление на НПО

14 септември 2015
Най-актуалният наръчник за „Финансово управление на НПО"

Български център за нестопанско право (БЦНП) издаде наръчник „Финансово управление на НПО“. Това е най-актуалната публикация от този тип, чиято цел е да подпомага хората, управляващи неправителствени организации, да спазват основните принципи на доброто финансово управление. Информацията в наръчника е на достъпен език и е подредена в няколко раздела: Доброто финансово управление на НПО; Финансовата устойчивост; Приходите и разходите; Счетоводство за несчетоводители и Изисквания за разходването на публични (национални/европейски) средства. Ще намерите и идеи за това как организацията да е финансово независима.

свали документа
10 март 2014
Третият сектор в България: изводи от хрониката на развитието (1990-2002)

Изграждането на българското гражданско общество през последните години е просто друга гледна точка към промените във всички области на политическия, обществения, икономическия и личния живот в България след 1989 г. Организациите от третия сектор извървяха заедно с цялото общество пътя на 12-годишните реформи. Този път, означаван често с понятието “преход”, още не е завършен, но вече подлежи на анализ с различни научни инструменти. Целта на изложението не е да анализира “прехода”, а само да помогне за анализа на съвременното състояние и перспективите за развитие на организациите от третия сектор.

свали документа
26 август 2013
A Handbook of NGO Governance

Наръчник за управление на НПО, който разглежда теоретичната функция на организациите и дава практически съвети за ръководство, насочени към структурата на борда (изпълнителната комисия) на организацията. Издаден от Европейския център за нестопанско право през 2004; автор Марилин Уат. Източникът е на английски.

свали документа
30 януари 2013
Bulgarian NGO sector in the context of development

A research that offers important findings about the situation of the Bulgarian NGO sector as well as recommendations and predictions about its future. Published in Sofia, 2003.

свали документа
30 януари 2013
Introduction to the LFA

Description of the Logical Framework Approach Written by Alan Walsh, Berlin, 2000.

свали документа
30 януари 2013
How To Organize Community Meetings

A short handout giving ideas on a successful ways of organizing community meetings.

свали документа
28 ноември 2012
Онлайн ресурси за управление на НПО

В този сайт ще намерите полезни съвети по теми като намиране на устойчиви решения за НПО, разработване на стратегически планове на НПО и други. Източник: http://www.fundsforngos.org/

свали документа
28 ноември 2012
Capacity building for local NGOs: A guidance manual for good practice

Capacity building for local NGOs: A guidance manual for good practice Catholic Institute for International Relations Великобритания, 2005 Подробно описание на основни практики за изрядната работа на едно НПО: организация на управителния съвет, стратегическо планиране, управление на финансите, работа с хора, офис-администрация, разработване на проекти, реклама и набиране на средства. Източник: http://www.capacity.org

свали документа
28 ноември 2012
Accountability In Practice: Mechanisms for NGOs

Accountability In Practice: Mechanisms for NGOs Автор: Alhoon Ebrahim Virginia Polytechnic Institute and State University, САЩ, 2003 Преглед на 5 механизма за упражняване на прозрачност в управлението на НПО. Източник: http://www.plataformademocratica.org/

свали документа
28 ноември 2012
NGOs regulating themselves: The NGO quality standards

NGOs regulating themselves: The NGO quality standards DENIVA, Уганда Практически указания за прилагане и оценка на стандарти за качество на работата на НПО, с цел да се подобри ефективността на работата на организацията. Автор: http://www.deniva.or.ug/

свали документа
28 ноември 2012
NGO Leadership Development: A Review of the Literature

NGO Leadership Development: A Review of the Literature Автор: John Hailey International NGO Training and Research Centre Ирландия, 2006 Материал, който предлага полезна информация за ръководството на НПО: най-често срещани проблеми и примерни решения за тях. Източник: http://www.dochas.ie/

свали документа
27 ноември 2012
Debating NGO Accountability

Debating NGO Accountability, Development Dossier Автор: Jem Bendell UN Non-Governmental Liaison Service, United Nations, New York and Geneva, 2006 Документ на Обединените Нации, който изследва досегашни практики и примери за прозрачност (или липса на такава) при работата на НПО и предлага нови регулационни механизми за по-ефективно изпълнение на функциите им. Източник: http://www.un-ngls.org/

свали документа
12 ноември 2012
How to Start an NGO

How to Start an NGO By Joanna Moshman World Association of Non-Governmental Organizations (WANGO) е международна асоциация на неправителствените организации, работещи в областта на укрепване на мира. WANGO предоставя платформа, която помага на организациите да си сътрудничат и да споделят опит.

свали документа

Търсене на публикация