English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 191 (0,0377 секунди)
 

Нdръчник за работа на съдии с жени и деца, жертви на домашно насилие

Наръчникът разглежда основните понятия и международни правни критерии в областта, представя добри практики от Шотландия и анализира празноти в българското законодателство.

Линк към страница

Как да гарантираме правата на децата в конфликт със закона? Ръководство за държавите, членки на ЕС

Ръководството поставя фокус върху ролята на адвоката на различните етапи от наказателното производство с деца въпреки че правото на законно представителство на деца, заподозрени или обвиняеми по наказателни дела, е трайно регламентирано от международни, регионални и национални актове, на практика то често се прилага неравномерно от държавите-членки на ЕС или изобщо не е гарантирано. Това представлява сериозно препятствие в упражняването правото на защита в производства за непълнолетни и е заплаха за реализирането на всичките други процесуални права на децата. Дете, което е в конфликт със закона, следва да бъде защитавано от специализиран адвокат.

Линк към страница

Как да правиш портрети и приятели

Наръчникът е създаден въз основа на преживяванията по време на двата младежки фото-форума, организирани от Български хелзинкски комитет в София и Кюстендил през октомври 2019 г. с ученици от различни училища.

Линк към страница

Наръчник за борба с домашното насилие. Бърз преглед на нидерландския опит

Публикацията е насочена към полицейски служители, които работят по случаи на домашно насилие и целта му е да повиши капацитета им в областта чрез споделяне на добри практики от нидерландския опит. Този наръчник е част от по-голям проект, чиято цел е да насърчи политическата воля за въвеждане на по-широки законодателни и практически мерки за борба с основаното на пола насилие, както и да създаде обществена нетърпимост към него. Публикацията е създадена от нидерландската полиция в сътрудничество с Българския хелзинкски комитет.

Линк към страница

Изложба „Събуждане“: Правата през погледа на изкуството

Иложбата се състои от творби на деца по проект „Граждански будилник – децата творят права“. Текстовете към изложбата могат да бъдат намерени на https://shorturl.at/crwz5

Линк към страница

Възможно ли е да бъде щадящо правосъдието за деца в България?

Докладът представя резултатите от изследване за правото на детето на индивидуална оценка в наказателните дела в България, както в качеството му на жертва, така и на заподозрян или обвиняем за престъпление. Той обхваща и свързаните права, включително спазването на най-добрия интерес на детето и правото му на изслушване. Обърнато е специално внимание към деца, които са лишени от родителска грижа, непридружени непълнолетни и деца с интелектуални затруднения.

Линк към страница

Съвместни програми с чужди висши училища в България през 2021 г.

Публикацията представя данни за броя и вида на съвместните програми с чуждестранни висши училища, събрани за целите на Рейтинговата система на висшите училища в България през юни 2021 година. Данните са предоставени и верифицирани от самите висши училища.

Линк към страница

Ранното детство в ромските общности в България (RECI+)

Докладът е част от поредица доклади за страните от Централна и Източна Европа, подкрепен съвместно от Програмата за ранно детско развитие на фондации „Отворено общество“, Ромския образователен фонд и УНИЦЕФ, и има за цел да подпомогне вземането на информирани решения от страна на държавата и други свързани заинтересовани страни.

Линк към страница

Кражба на профил

Статията описва механизма на кражбата на профил в социалните мрежи и как може да се справите с тази ситуация.

Линк към страница

Онлайн предизвикателствата: митове и реалност

За тийнейджърската възраст поемането на рискове и експериментирането са нещо обичайно. Разпространяването обаче на екстремни „предизвикателства“ крие реални опасности. Затова е изключително важно родителите да говорят често с децата си за техния онлайн живот и какво им се струва интересно в интернет. Най-добре е детето да чуе от родителя си съвет да не се поддава на желанието за лайкове и лесна популярност, подлагайки на риск здравето и понякога - и живота си.

Линк към страница

Опазване на интимните отношения между тийнейджъри (Safeguarding Teenage Intimate Relationships STIR): Свързване на контекста и рисковете онлайн и офлайн

Представяне на 24 месечен съвместен изследователски проект с участието на пет европейски страни - Англия, България, Кипър, Италия, Норвегия. Задачата на проекта е да документира случаите, динамиката и последствията от насилие в интимна връзка, осъществявано онлайн и на живо при млади хора.

Линк към страница

Планове за уроци за различните възрастови групи ученици

Примерни планове на уроци за развиване на дигитално-медийната грамотност на базата на задължителното учебно съдържание, разработени от учители.

Линк към страница

Онлайн поведение на децата в България

Обобщителна презентация на резултати от национално представително изследване на онлайн присъствие на децата в България.

Линк към страница

Помислете преди да споделяте

Брошурата дава съвети към младите хора да бъдат предпазливи какво съдържание качват онлайн и на кого да докладват при злоупотреба с тяхно лично съдържание.

Линк към страница

Съвети за родители относно социалните мрежи

Основни правила и настройки във Фейсбук (сигурност, поверителност, дневник и отбелязване, сигнализиране и блокиране); онлайн тормоз – въпроси и отговори; съвети за деца и тийнейджъри; съвети за навлизането в социалните мрежи; защо Фейсбук позволява на тийнейджърите да публикуват публично?; общуване с непознати в интернет; възможно ли е социалните мрежи да сплотяват семейството?

Линк към страница

Помисли преди да качиш! Това ти ли си?

Инфографика, която показва „Дърво за взимане на решения“ като път към решаване на различни проблеми.

Линк към страница
12345...10