English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 94 (0,0404 секунди)
 

Информационна брошура за достъпа до здравни и социални услуги в подкрепа на родители на деца със спина бифида и хидроцефалия

Брушурата съдържа практична информация и съвети за здравните и социални права на децата. Нейните автори вярват, че така ще улеснят достъпа до здравеопазване и социално включване.

Свали документа

Ръководство за учители #DrawDisability

Това ръководство е специално предназначено за всички учители по света, които имат интерес да се присъединят към кампанията #DrawDisability и по този начин да допринесат за повишаването на осведомеността относно уврежданията.

Свали документа

TranSpace

Пространство за преход от страх към увереност

Свали документа

Терапевтично пространство

Случаи от приложението на методологията на проект TranSpace

Свали документа

Отивам в моя нов дом

Целта на тази книжка е да обясни на децата какво да очакват през периода, когато институцията се затваря. Книжка, която помага на децата дa се подготвят за преместването в новия им дом.

Свали документа

Връзки, раздели, срещи

Наръчник с текстове за работа с деца от специализирани институции и техните родители (родни, приемни, осиновители, близки, роднини). Сборникът се издава в подкрепа на операция „Да не изоставяме нито едно дете”, чиято основна цел е създаването на устойчив модел за деинституцинализация на децата с увреждания над 3-годишна възраст.

Свали документа

Списание „Личностно развитие“, декември 2014

Национален алианс за развитие отразява актуални събития, лични истории, които живо интересуват нашите читатели

Свали документа

Кризисните центрове за деца в България през 2013 г.

Втори доклад за състоянието на правата на децата, настанени в кризисните центрове в България.

Линк към страница

Списание „Личностно развитие“, ноември 2014

Ноемврийският брой е посветен на спорта за хората с увреждания.

Свали документа

Списание „Личностно развитие“, октомври 2014

Октомврийският брой е посветен на спорта за хората с увреждания.

Свали документа

Списание „Личностно развитие“, април-юли 2014

Национален алианс за развитие отразява актуални събития, които живо интересуват нашите читатели

Свали документа

Услуги по ранна интервенция за деца с увреждания в България: алтернатива на институционалните грижи за деца на възраст 0-3 г.

Докладът представя резултатите от изследователския проект „Услуги по ранна интервенция за деца с увреждания: от добри практики до държавна политика“, предприет от фондация „Карин дом” в партньорство с фондации „Отворено общество“.

Свали документа

Когато в класа ми има дете със СОП

Наръчникът е за класни ръководители на паралелки, в които се обучават деца със специални образователни потребности. Изданието е резултат от дейностите по проект "С професионализъм и доверие".

Свали документа

Списание „Личностно развитие“, януари-март 2014 г.

Национален алианс за развитие отразява актуални събития, които живо интересуват нашите читатели.

Свали документа

Aнализ на италианския опит в управлението на младежки центрове и практиките по включване на младежи в риск в техните дейности

Анализът цели да рамкира както по-доброто изучаване на италианския опит в работата с младежи в риск, така и да артикулира примерни идеи за адаптирането, изпробването и прилагането на този опит в българската действителност.

Свали документа

Списание „Личностно развитие“, октомври 2013

Тема на броя: да събудим хуманността в себе си.

Свали документа

Les enfants handicapés

Положението на децата с увреждания

Докладът разглежда дискриминацията спрямо децата с увреждания и представя варианти и решения, чрез които да бъде предотвратено изключването им от обществото.

Свали документа

Policies for Orphans and Vulnerable Children: A Framework for Moving Ahead

Политики за сираци и деца в неравностойно положение

Документът дава обобщена информация за ситуацията с изоставените деца и тези в неравностойно положение в световен мащаб, идентифицира пропуските на политическо ниво и предлага препоръки и мерки.

Линк към страница