English   14400 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

открити резултати 94 (0,0373 секунди)
 

Списание „Личностно развитие“, юли 2013 г.

Тема на броя: Европейските фондове 2014-2020 г в подкрепа на българската икономика.

Свали документа

Списание „Личностно развитие“, май 2013

Тема на броя: Постиженията на индивиде са израз на успеха на държавата

Свали документа

Списание „Личностно развитие“, април 2013 г.

Тема на броя: Ние сме граждани на Европа и света. Форум на жените с увреждания в Париж

Свали документа

Списание „Личностно развитие“, март 2013

Тема на броя: Информирай се и се възползвай от своите права като европейски гражданин.

Свали документа

Списание „Личностно развитие“, февруари 2013

Тема на броя: Ползотворно сътрудничество по заетост и социална политика.

Свали документа

Съвети за родители на дете с дислексия

Книгата съдържа илюстрации, снимков и аудио-визуален материал, който ще помогне на родителите да разберат затрудненията, които изпитват децата с дислексия.

Линк към страница

Анализ на пилотната фаза на обученията по информационно-комуникационни технологии (ИКТ) за граждани със специални потребности

Документът представлява своеобразен отчет за обучението и включва обратна връзка от участниците и предложения за бъдещо развитие.

Линк към страница

Създаване на нови хоризонти

Споделяне на опита на фондация „Сийдър“ от закриването на дома за деца и младежи с увреждания в Горна Козница.

Линк към страница

Creating New Horizons: Sharing the experience of The Cedar Foundation in the Closure of the Institution for Children and Youth with Disabilities in Gorna Koznitsa

Отваряне на нови хоризонти: споделяне на опита на фондация „Сийдър“ от затварянето на институцията за деца и младежи с увреждания в Горна Козница

Целта на този наръчник е да подпомогне практическата деинституционализация на деца в България. Описани са етапите на които се извършва, трудностите и проблемите, които трябва да бъдат решавани съвместно от неправителствените организации и хората, които определят политиките за грижа и защита на децата.

Линк към страница

Списание „Личностно развитие“, август 2012

Тема на броя: Български и европейски перспективи за преодоляване на проблема с трафика и проституцията.

Свали документа

Нов подход към интеграцията на хората с увреждания в България

Анализът е посветен на реформата на системата за подпомагане и интеграция на хората с увреждания.

Линк към страница

Refugee Children & Integration of the Most Vulnerable

Деца-бежанци и интеграция на най-уязвимите

Публикация със сравнителен анализ на моделите и стратегиите за интеграция на бежанци и деца-бежанци.

Линк към страница

Заключителната среща на проект „С отворено сърце“, програма „Грюндвиг“ – Партньорства за познание 2009

В продължение на две години мултидисциплинарен български екип от обучители и обучаеми експериментира приложението на техники, произлизащи от различни видове изкуство при работа с деца със специални образователни потребности СОП. На срещата резултатите са представени на партньорите от Италия, Литва, Полша и Португалия.

Свали документа

Поход на свободата - София 2010

Походът е с искане хората с увреждания да имат гарантиран достъп до лична помощ, която ще им позволи да бъдат активни членове на обществото.

Линк към страница
12345