English   14417 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:
Модел за обучение на еко-активисти – еко-оптимисти

Модел за обучение на еко-активисти – еко-оптимисти

Моделът е плод на практическия опит на членовете на четири организации, които са тръгнали по пътя на алтернативния еко-активизъм: живеят сред природата, предават и споделят знанията и уменията си със желаещите да научат как може да се живее в хармония с природата.

Линк към страница
Дългият COVID-19 при жените в България

Дългият COVID-19 при жените в България

Докладът насочва вниманието към темата за дългия COVID-19 при жените, които са по-често засегнати от това състояние и насърчава отговорните институции да вземат необходимите мерки.

Линк към страница
Медийна грамотност за активно гражданство в десет стъпки

Медийна грамотност за активно гражданство в десет стъпки

Справянето с дисбаланса на уменията и знанията между различни групи на населението, и насърчаването на медийната грамотност са ключови инструменти в нашето основно задължение да защитаваме интересите на гражданите. С цел да стимулираме способността за ефективно и едновременно безопасно онлайн участие , както и с цел да противодействаме на рисковете, свързани с фалшивите новини, дезинформацията и езика омразата представяме на Вашето внимание настоящия Наръчник.

Линк към страница
Gender Equality Index 2023

Gender Equality Index 2023

Towards a green transition in transport and energy

Линк към страница
Доверие в медиите

Доверие в медиите

Онлайн медиите и телевизията са основен източник на информация за положението в страната за преобладаващото мнозинство от българските гражданите

Линк към страница
Заключителен анализ на правни и административни практика в сферата на бежанското и миграционно право за периода 2019-2023 г.

Заключителен анализ на правни и административни практика в сферата на бежанското и миграционно право за периода 2019-2023 г.

Настоящият анализ цели да послужи на експерти от различни дисциплини, работещи с мигранти и търсещи закрила, като вземе предвид комплексния и динамичен контекст на миграционните процеси.

Линк към страница
Икономическите центрове в България 2023: представяне основни наблюдения и изводи (презентация)

Икономическите центрове в България 2023: представяне основни наблюдения и изводи (презентация)

Презентация на акценти от проучването на икономическите центрове в България 2023 година.

Линк към страница

Доклад с препоръки за подобряване на медийната среда в България

Предложенията, обобщени в този доклад, са базирани на проучване на международната и българската медийна практика и включат препоръки и заключения на авторитетни международни и български изследователи, анализатори, организации, проучвания, доклади, в т.ч. на Съвета на Европа, Европейски Парламент, Европейска комисия, ЮНЕСКО, WAN-IFRA, Репортери без граници, АЕЖ-България, фондация Медийна демокрация, проф. Нели Огнянова, адв. Александър Кашъмов, и др.

Свали документа

Икономическите центрове в България 2023 (видео)

Видео представяне на границите на естествените икономически процеси в България 2023.

Икономическите центрове в България 2023. Доклад

Икономическите центрове в България 2023. Доклад

Проучването представя концентрацията на икономическа активност в България, като на базата на показателите за предприятията, данните за пазара на труда и стопанските взаимовръзки между отделните общини формира широки икономически центрове, които не се ограничават до административно-териториалното деление на области и райони за планиране. Икономическите центрове формират голяма част от регионалната карта, като траекторията на тяхното развитие е определяща за икономиката на страната.

Линк към страница
Местните избори. Наръчник.

Местните избори. Наръчник.

Наръчникът предлага синтезирана и поднесена по лесен за разбиране начин информация относно същността на длъжностите на различните кметове (на община, на район, на кметство, както и кметските наместници), на общинските съвети и общинските съветници, както и относно процеса, по които ги избираме. От наръчника ще научите също и как местното население може да участва пряко в управлението (например чрез референдуми), както и каква е ролята на областните управители.

Свали документа
Доклад на БДЗП за състоянието на широкоразпространените видове птици у нас, 2023

Доклад на БДЗП за състоянието на широкоразпространените видове птици у нас, 2023

От всички оценени видове птиците в земеделските земи намаляват с най-значими темпове.

Линк към страница
Анализ и препоръки за подобряване взаимодействието на местните власти с гражданите в търговишка област

Анализ и препоръки за подобряване взаимодействието на местните власти с гражданите в търговишка област

Участие на гражданите в местното самоуправление. Анализ на дейността на обществените съвети към общините в област Търговище

Свали документа
Анализ на WWF България за незаконния дърводобив у нас за периода 2018-2022 г.

Анализ на WWF България за незаконния дърводобив у нас за периода 2018-2022 г.

Според анализа нерегламентираният дърводобив в България за периода 2018-2022 г. все още е между 1/4 и 1/3 от размера на официално добитата дървесина.

Линк към страница

Хроники на доброто 2. Сборник очерци. Формат .MOBI

Книгата представя 15 от 42-та разказа за граждански организации, написани от кореспондентите на НПО Портала 2022-2023. Те са подбрани така, че да представят разнообразието от теми, по които работят гражданските организации, и различните населени места, в които осъществяват дейността си. Книгата се разпространява безплатно.

Свали документа

Хроники на доброто 2. Сборник очерци. Формат .EPUB

Книгата представя 15 от 42-та разказа за граждански организации, написани от кореспондентите на НПО Портала през 2022-2023 г. Те са подбрани така, че да представят разнообразието от теми, по които работят гражданските организации, и различните населени места, в които осъществяват дейността си. Книгата се разпространява безплатно.

Свали документа

Хроники на доброто 2. Сборник очерци. Формат .PDF

Книгата представя 15 от 42-та разказа за граждански организации, написани от кореспондентите на НПО Портала през 2022-2023 г. Те са подбрани така, че да представят разнообразието от теми, по които работят гражданските организации, и различните населени места, в които осъществяват дейността си. Книгата се разпространява безплатно.

Свали документа
1...45678...94