English   14375 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

Списание „Личностно развитие“, февруари 2013

Тема на броя: Ползотворно сътрудничество по заетост и социална политика.

Свали документа

Съвети за родители на дете с дислексия

Книгата съдържа илюстрации, снимков и аудио-визуален материал, който ще помогне на родителите да разберат затрудненията, които изпитват децата с дислексия.

Линк към страница

Проучване между връстници по глобални въпроси - опитът на проект „Да научим!“ в инициативи за детско участие

Детското участие окуражава младите хора да участват в планирането и прилагането на различни инициативи, да поемат отговорност като изразяват мнението си и повлияват политиките и практиките, които ги засягат - на местно и национално ниво. Правото на участие е основа за активно упражняване на всички други права от детето, то е особено важно и за формирането на активно гражданско съзнание в младите хора.

Свали документа

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 2 (110)

Теми на броя: Какво показват резултатите от одита на активната прозрачност; Прозрачност при провеждане на конкурси; Новини от съдебната зала за дела за достъп до информация; Какво предвижда Закона за публичните финанси по отношение на онлайн публикуването и др.

Линк към страница

Осигуряване на закрила на деца мигранти в пространство на свободно движение

Настоящето изследване разглежда миграцията в рамките на ЕС на деца от румънски или български произход до Франция и Гърция в ситуации на уязвимост. То се съсредоточава върху използваните от страните процедури за връщане като ги оценява в светлината на принципа за висшите интереси на детето, отстояван в ратифицираната от всички държави членки Конвенцията за правата на детето.

Линк към страница

Информационен бюлетин на Програма Достъп до Информация, брой 1 (109)

Сред темите на броя са: Ядрена енергетика и прозрачност; За информирания/ неинформирания избор; Антинагради "Големият брат" 2012; Новини от съдебната зала по дела за достъп до информация; Европейската комисия признава, че новите правила за лични данни ще противоречат на основните права.

Линк към страница

Strategic Planning Handbook

Ръководство за стратегическо планиране

Ръководството представя методите за дългосрочно планиране.

Свали документа

At Risk: Roma and the Displaced in Southeast Europe

В риск: Ромите и разселеното и мигриращо население в Югоизточна Европа

Докладът предлага нов подход, основан на концепцията за уязвимост на повече от една група население.

Свали документа

Handbook on participatory local action planning to combat poverty and Roma exclusion

Ръководство за планиране на дейности с участието на местните общности за преодоляване на бедността и социалното изолиране на роми

Ръководството насърчава планирането на дейности в полза на ромските общности да става с тяхно участие, тъй като в много ситуации ромите са изключени от обществени организации, които взимат решения за тях.

Свали документа

В мрежата - могъщи и безпомощни

Информация за начина на общуване в социалните медии, деца в риск и трафика на деца.

Свали документа

Europe in 12 lessons

Европа в 12 теми

Кратко описание на Европейския съюз, неговата история, институции и начин на функциониране.

Свали документа

Expected Long-Term Budgetary Benefits to Roma Education in Bulgaria

Очаквани дългосрочни бюджетни ползи от образованието на роми в България

Анализът показва, че инвестициите в образованието на ромски деца и младежи ще донесат дългосрочни бюджетни ползи за цялото общество. За да бъдат успешни инвестициите трябва да бъдат направени още в периода на ранно детство на ромските деца.

Свали документа

Equality for Roma in Europe. A roadmap for action

Равнопоставеност на ромите в Европа. Насоки за действие

Изследователския доклад представя карта на културните и законодателни промени, който са необходими за гарантиране на равнопоставеността на ромите на национално и европейско ниво.

Свали документа

Bulgarian NGO sector in the context of development

Българският неправителствен сектор в контекста на собственото си развитие

Проучването предлага данни за състоянието на българския неправителствен сектор, както и препоръки и прогнози за бъдещото му развитие.

Свали документа

Four strategies for community organizing

Четири стратегии за организиране на местни общности

Кратка брошура с указания.

Свали документа

How To Organize Community Meetings

Как да организираме срещи в общността

Кратка брошура с идеи за успешно организиране на срещи в местни общности.

Свали документа
1...7475767778...93