English   14319 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

"Изборът" на ромските деца

Статия във вестник "Дневник" с достъп за регистрирани читатели.

Линк към страница

Законопроект за доброволчеството

Законопроектът е създадено то няколко доброволчески организации, включително Българския център за нестопанско право, Националния алианс за работа с доброволци и Българския червен кръст.

Свали документа

Тримесечен бюлетин на фондация "Партньори-България", януари-март 2010

Основни акциенти в дейностите на Фондация "Партньори-България" от началото на годината.

Свали документа

Правила за обществени консултации

Справочникът представя Правила за обществени консултации относно проекти на нормативни и политически актове, приемани от изпълнителната власт. Правилата отразяват основните препоръки на Съвета на Европа за формите на гражданско участие в процеса на вземане на решения, както и добрите модели на консултиране с гражданския сектор в редица държави-членки на Европейския съюз.

Свали документа

Programming volunteerism for development: A guidance note

Програмиране на доброволчески инициативи за развитие: указания и насоки

Насоки за използване на доброволчеството, в различните му форми, за обществено развитие.

Линк към страница

Manifesto for Volunteering in Europe

Манифест за доброволчеството в Европа

Манифестът е съставен от Европейска мрежа от 38 доброволчески организации и центрове. Той е насочен към Европейските политици и институции с цел доброволчеството да получи подкрепа в ЕС.

Линк към страница

Как да получим достъп до информация.

Наръчник на Програма достъп до Информация.

Линк към страница

Състоянието на достъпа до информация в България през 2008

Годишен доклад на Програма Достъп до Информация.

Линк към страница

Правна уредба на културното наследство в България и ЕС. Сравнителен анализ

Резултатите от анализа могат да послужат при бъдещо съставяне на нормативни актове, уреждащи културния сектор в България.

Линк към страница

Правна уредба на археологическото наследство. Сравнителен анализ

Изданието предлага анализ на законодателството в областта на археологическото наследство на девет държави, сред които и България. От тях четири са от Европа (Италия, Испания, Англия и Гърция) и четири от Южна Америка (Аржентина, Перу, Мексико и Колумбия). Всички те са избрани на базата на критерия „страни богати на археологическо наследство“.

Линк към страница

Социалните услуги в България?

Преглед на правната уредба на качеството и контрола на социалните услуги в общността.

Линк към страница
1...7273747576