English   14271 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Библиотека

Сортиране по:
Тема:
Категория:
Разширено търсене
Публикувано от:
Време на издаване:
Eзик:
Автор:
Издател:

Тримесечен бюлетин на фондация "Партньори-България", януари-март 2010

Основни акциенти в дейностите на Фондация "Партньори-България" от началото на годината.

Свали документа

Правила за обществени консултации

Справочникът представя Правила за обществени консултации относно проекти на нормативни и политически актове, приемани от изпълнителната власт. Правилата отразяват основните препоръки на Съвета на Европа за формите на гражданско участие в процеса на вземане на решения, както и добрите модели на консултиране с гражданския сектор в редица държави-членки на Европейския съюз.

Свали документа

Състоянието на достъпа до информация в България 2008 г.

Годишен доклад на Програма Достъп до Информация.

Линк към страница

Programming volunteerism for development: A guidance note

This Guidance Note is intended for use by stakeholders involved in supporting country analysis and the preparation and implementation of United Nations Development Assistance Frameworks.

Линк към страница

Как да получим достъп до информация.

Наръчник на Програма достъп до Информация.

Линк към страница

Правна уредба на културното наследство в България и ЕС. Сравнителен анализ

Резултатите от анализа могат да послужат при бъдещо съставяне на нормативни актове, уреждащи културния сектор в България.

Линк към страница

Правна уредба на археологическото наследство. Сравнителен анализ

Изданието предлага анализ на законодателството в областта на археологическото наследство на девет държави, сред които и България. От тях четири са от Европа (Италия, Испания, Англия и Гърция) и четири от Южна Америка (Аржентина, Перу, Мексико и Колумбия). Всички те са избрани на базата на критерия „страни богати на археологическо наследство“.

Линк към страница

Социалните услуги в България?

Преглед на правната уредба на качеството и контрола на социалните услуги в общността.

Линк към страница
1...7273747576