English   14373 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Правни новини

Нови начини за управление на средствата в държавните предприятия

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма на Република България, съвместно с Министерство на финансите предлагат за

Обществено обсъждане относно финансирането на проектите за енергийна ефективност на жилищата

Министерство на регионалното развитие и благоустройството подготвя проект на постановление, с което да се увеличат средствата

Становище на НАП относно подаването на образец 1010а от ЮЛНЦ

Във връзка с направено запитване от страна на Български център за нестопанско право съществува ли законоустановено задължение

На 13.12.2012г. е постъпил в Народното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и докторанти.

На 13.12.2012г. е постъпил в Нардното събрание Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кредитиране на студенти и док

Предстои да бъде гласуван окончателният текст на Закона за предучилищното и училищното образование

В Народното събрание на Република България предстои да бъде гласуван окончателният текст на Закона за предучилищното и училищнот

На 26-ти октомври в Народното събрание беше внесен проект на Закона за доброволчеството.

На 26-ти октомври в Народното събрание беше внесен проект на Закона за доброволчеството. Идеята на законопроекта е да регулира

Обмислят уреждането на доброволчеството със закон

Народното събрание да приеме закон за доброволчеството предложи днес (24 октомври) правителството, съобщават от пресцентъра на

Законопроект за отмяна на ДДС върху благотворителните смс-и чака в Парламента

Законопроект за отмяна на ДДС върху благотворителните смс-и чака в Парламента

Повече от 5 години се води публична дискусия за облагането с ДДС на даренията, направени чрез смс. За този период над 300

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЩЕ МОГАТ ДА ПОДАВАТ СИГНАЛИ ДО ОМБУДСМАНА

На 10-ти април бяха обнародвани промените в Закона за омбудсмана (ДВ, бр. 29/2012г.) С предвидените нововъведения в чл. 24, ал.

ЮЛНЦ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА ЩЕ МОГАТ ДА ПРЕДСТАВЯТ СТАНОВИЩА И ДА ПОСТАВЯТ ВЪПРОСИ ПРЕД КАНДИДАТИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ВСС

В Народното събрание е постъпил законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт. Промените касаят

Законопроект за изменение на Закона за данъка върху добавената стойност

В Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание е внесен Законопроект за изменение на Закона за данъка върху добавената

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация

В Народното събрание е постъпил Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданската регистрация. С настоящите

В Комисията по труда и социалната политика е внесен Законопроект за допълнение на Закона за насърчаване на заетостта

Идеята на инициираните промени е работодател, който наеме безработно лице до 29 годишна възраст за период от 4 до 6 месеца, и то

В Народното събрание е постъпил Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване

Промените са свързани с предложението за осигурителен стаж при пенсиониране да се зачита периодът на редовнообучение във висше

България ратифицира Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания

На 26.01.2012г. парламентът гласува ратификацията на Конвенцията на ООН за правата на хората с уреждания. С този акт България

Проект за изменение на закона за търговския регистър

От 1 януари 2012 г. влезе в сила  разпоредбата на  чл. 22, ал. 4 от Закона за търговския регистър (ЗТР), съгласно

Социалната комисия в Парламента ще обсъжда проекта на закон за ратификация на Конвенцията на ООН за правата ан хората с увреждания

Днес, 18 януари, Комисията по труд и социална политика към Народното събрание ще обсъжда проекта на закон за ратификация на

Инициатива за прозрачни съдебни назначения

Инициатива за прозрачни съдебни назначения

      Фондация Български институт за правни инициативи има удоволствието да представи на Вашето

АКТУАЛИЗИРАНА Е НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ

Националната стратегия за демографско развитие на населението в Р България (2012-2030 г.) е основен документ, който формулира

В Народно събрание се обсъжда проект за допълнения в Закона за меценатството

На 8-ми декември в Комисията по култура, гражданско общество и медии на Народното събрание е внесен проект на Закон за

1...1920212223