Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
17Предстоят обучителни семинари на тема „Обществените консултации – инструмент за модерни и отворени политики“ – 16-20 юли 2018 г.

Предстоят обучителни семинари на тема „Обществените консултации – инструмент за модерни и отворени политики“ – 16-20 юли 2018 г.

През септември 2017 г. влезе в сила новоприетата Наредба за провеждането на обществени консултации на територията на Столична община. Наредбата задава повишени стандарти за консултиране с гражданите на нормативни документи, програми и стратегии на Столична община.

В изпълнение на Наредбата вече работи единен електронен портал на сайта на Столична община, където се обявяват всички обществени консултации и се дава възможност на гражданите да се запознаят с подложените на обсъждане проекти на документи и решения и да изпращат своите коментари и становища по тях.

Във връзка с успешното прилагане на нормативните изисквания към процеса на консултиране, заложени в Наредбата, Български център за нестопанско право съвместно с Форум Гражданско участие организира поредица от тематични семинари, насочени към представители на общинската администрация, граждани и неправителствени организации. Семинарите ще са еднодневни и са тематично обособени, както следва:

  • 16 юли - Социални дейности;
  • 17 юли - Младежки дейности и спорт;
  • 18 юли - Култура;
  • 19 юли - Градоустройство;
  • 20 юли - Образование.

 

Целта на обученията е да създадат възможност за повишаване уменията и знанията на участниците при провеждането на консултации и да създаде пространство за обсъждане на конкретни предизвикателства в процеса, за извеждане на препоръки за подобряване на съществуващите практики при взаимодействието между представителите на местната власт и гражданите.

 

Обученията са целодневни, от 09:30 до 18:00 ч., и ще се провеждат в залата на НСи (адрес: София, ул. "Панайто Волов" №2). Вижте повече подробности в дневния ред.


Програма

За да се включите, е необходимо да се регистрирате чрез онлайн формуляра: https://goo.gl/forms/fu8R1dKymUCe9h1j2. Имайте предвид, че поради формата на обученията местата са ограничени.


 

Обученията се реализират в рамките на проект „В диалог с гражданите – обществените консултации като част от отвореното управление на София“ на Фондация Български център за нестопанско право,  изпълняван с финансовата подкрепата на  Столична община Програма Европа, 2018 г.


 

 

Публикувано от:

Български център за нестопанско право

 

Сходни публикации

15.02.2019
Търсим новите граждански лидери Търсим новите граждански лидери

Днес, 15 февруари стартира конкурсът за набиране на участници в Инициативата за изграждане на бъдещо ...