Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
20HIT – Екипи за противодействие на омразата: млади хора срещу речта на омразата към мигранти и малцинства чрез участие и творчески кампании

HIT – Екипи за противодействие на омразата: млади хора срещу речта на омразата към мигранти и малцинства чрез участие и творчески кампании
Фондация „Джендър алтернативи" участва в международен проект – „ХИТ – Екипи за противодействие на омразата: млади хора срещу речта на омразата към мигранти и малцинства чрез участие и творчески кампании“ .
        
Проектът възниква от необходимостта да се проучат и установят новаторски начини за овластяване на младите хора за справяне с расизма, ксенофобията и дискриминацията, насочени към мигрантите и малцинствата. Предвижда се създаването на екипи за противодействие на омразата от млади хора (Hate Interrupter Teams или HITs), които ще се обърнат към извършителите на речта и поведението от омраза чрез творчески практики, основани на медиини похвати, ролеви игри и артистични техники. Проектът изследва творчески стратегии за повишаване на осведомеността за езика на омразата и за овластяване на младите хора да ѝ противодействат. В допълнение, младежките екипи  ще сътрудничат със заинтересовани страни (представители на държавни институции, НПО, спорни учреждения и пр.), както на национално, така и на транснационално равнище.

        
Целите на проекта са в съответствие с целите на Работната програма за права, равенството и гражданството и Работната програма за правосъдие на Европейския съюз, по-специално чрез акцента върху идентифицирането и производството на най-добри практики за противодействие на расизма и ксенофобията.

        
В HIT участват девет организации, от седем страни от ЕС (Кипър, Гърция, Италия, Испания, Германия, България и Обединеното кралство), с богат опит в работата с млади хора, изправени пред социално изключване. Това са: Collage Arts и Ринова: Великобритания; Мулаб: Италия; Фондация "Джендър алтернативи": България; Усмивката на детето: Гърция; MetropolisNet: Германия; CEPS: Испания; Университет Фредерик: Кипър; Център за политика на КРС “Надежда за децата”: Кипър.


Това стратегическо партньорство обединява разнообразни, допълващи се знания и опит за успешно овластяване на младите хора и създаване на иновативни стратегии за борба с речта и поведението от омраза.


Проектът #HITproject е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в нея. Код на проекта REC-RRAC-RACI-AG-2017-807861. 

Публикувано от:

Фондация ”Джендър алтернативи”

 

Сходни публикации

24.04.2019
ТЯ във Варна ТЯ във Варна

30 април 19:00 Социалната чайна„Тя във Варна“ представя активните жени на Варна и дава възможност на ...

24.04.2019
ТЯ в Пловдив ТЯ в Пловдив

25 април 19:00 Отсреща „Тя в Пловдив“ представя активните жени на Пловдив и дава възможност на ...

23.04.2019
CONVEY NOT A GAME - Онлайн симулативна игра за млади хора за превенция на сексуалното насилие и тормоз CONVEY NOT A GAME - Онлайн симулативна игра за млади хора за превенция на сексуалното насилие и тормоз

Възможно ли е чрез повишаване на осведомеността по въпросите за стереотипите, основани на пола и за ...