Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
23HIT – Екипи за противодействие на омразата: млади хора срещу речта на омразата към мигранти и малцинства чрез участие и творчески кампании

HIT – Екипи за противодействие на омразата: млади хора срещу речта на омразата към мигранти и малцинства чрез участие и творчески кампании
Фондация „Джендър алтернативи" участва в международен проект – „ХИТ – Екипи за противодействие на омразата: млади хора срещу речта на омразата към мигранти и малцинства чрез участие и творчески кампании“ .
        
Проектът възниква от необходимостта да се проучат и установят новаторски начини за овластяване на младите хора за справяне с расизма, ксенофобията и дискриминацията, насочени към мигрантите и малцинствата. Предвижда се създаването на екипи за противодействие на омразата от млади хора (Hate Interrupter Teams или HITs), които ще се обърнат към извършителите на речта и поведението от омраза чрез творчески практики, основани на медиини похвати, ролеви игри и артистични техники. Проектът изследва творчески стратегии за повишаване на осведомеността за езика на омразата и за овластяване на младите хора да ѝ противодействат. В допълнение, младежките екипи  ще сътрудничат със заинтересовани страни (представители на държавни институции, НПО, спорни учреждения и пр.), както на национално, така и на транснационално равнище.

        
Целите на проекта са в съответствие с целите на Работната програма за права, равенството и гражданството и Работната програма за правосъдие на Европейския съюз, по-специално чрез акцента върху идентифицирането и производството на най-добри практики за противодействие на расизма и ксенофобията.

        
В HIT участват девет организации, от седем страни от ЕС (Кипър, Гърция, Италия, Испания, Германия, България и Обединеното кралство), с богат опит в работата с млади хора, изправени пред социално изключване. Това са: Collage Arts и Ринова: Великобритания; Мулаб: Италия; Фондация "Джендър алтернативи": България; Усмивката на детето: Гърция; MetropolisNet: Германия; CEPS: Испания; Университет Фредерик: Кипър; Център за политика на КРС “Надежда за децата”: Кипър.


Това стратегическо партньорство обединява разнообразни, допълващи се знания и опит за успешно овластяване на младите хора и създаване на иновативни стратегии за борба с речта и поведението от омраза.


Проектът #HITproject е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява само възгледите на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на информацията, съдържаща се в нея. Код на проекта REC-RRAC-RACI-AG-2017-807861. 

Публикувано от:

Фондация ”Джендър алтернативи”

 

Сходни публикации

16.07.2019
Резултати от конкурс за финансиране на нови артистични проекти на жени „ВСИЧКО Е НАРЕД” Резултати от конкурс за финансиране на нови артистични проекти на жени „ВСИЧКО Е НАРЕД"

Български фонд за жените има удоволствието да обяви резултатите от ...

05.07.2019
Тревожна статистика: Над 1500 жертви на домашно насилие за една година Тревожна статистика: Над 1500 жертви на домашно насилие за една година

Все още няма дата за делото срещу Викторио Александров, който преди почти година уби бившата си жена и ...

02.07.2019
Резултати от конкурсa за финансиране на  феминистки проекти Резултати от конкурсa за финансиране на  феминистки проекти

Български фонд за жените (БФЖ) има удоволствието да обяви резултатите от конкурса за ...