Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
17Покана за обучение за работа с деца със специални нужди на фондация Карин дом

Покана за обучение за работа с деца със специални нужди на фондация Карин дом

Карин дом има удоволствието да ви покани на предстоящо обучение на тема: „Програма за обучение на педагогически специалисти и помощен персонал от детски градини и училища за работа с деца със специални нужди“ – Първи модул


Програмата е Одобрена със заповед № РД09-419/22.01.2017 

на Министъра на образованието и науката


Дати на провеждане на първи модул: 4-5 април 2019 г. от 9.00 до 16.30 часа, 16 присъствени часа, 1 кредит.

Място на провеждане: Карин дом, гр. Варна, местност “Свети Никола”.

Програмата е подходяща за: учители от детски градини и училища, за специалисти работещи с деца със специални потребности, за помощен персонал, за студенти и родители на деца със специални нужди.

Цялата програма се състои от 4 обучителни модула – 64 часа, които ще бъдат проведени до края на календарната година. Всеки модул има практическа част и съвместна работа с учителите. Участниците могат да изберат да участват в един или повече модули, според интересите и потребностите си.

 

І Модул  4-5 април

Теми:

1. Сензорни затруднения – зрителни, слухови

2. Езиково-говорни затруднения, специфични обучителни трудности и техните разновидности

3. Емоционални или поведенчески разстройства – акцент върху децата с дефицит на вниманието и хиперактивност

Водещи:

Николета Йончева – логопед, обучител и Стефка Цветанова – психолог, обучител

 

ІІ Модул  16-17 май

Теми:

1. Физически затруднения

2. Детска церебрална парализа и множество увреждания

3. Интелектуални затруднения

4. Синдром на Даун

Водещи: Андреас Андреу – кинезитерапевт, обучител и Звезделина Атанасова – специален педагог, логопед, обучител

 

ІІІ Модул – до края на 2019г.

Теми:

1. Затруднения в общуването и комуникацията (акцент върху децата с разстройства от аутистичния спектър)

2. Сензорно стимулиращи и сензомоторни дейности и занимания

Водещи: обучителен екип на Карин дом

 

ІV Модул – до края на 2019г.

Теми: 

1. Акценти в развитието на детето от раждането до 7-годишна възраст

2. Разработване на план за подкрепа на детето

3. Принципи и нормативна рамка на приобщаващото образование

Водещи: обучителен екип на Карин дом

 

Цена за един модул – 96 лв. на човек.

Отстъпки: 

  • За индивидуално записани участници,  включени и в четирите модула – 5% отстъпка от общата сума, при заплащането на последната такса за обучение.
  • За записани над 5 участници от една организация – 5% отстъпка от цената.

Краен срок за записване и плащане за І Модул: 29 март 2019 г.

Таксата се превежда по банков път на следната банкова сметка:

Експресбанк
Титуляр на сметка: Карин дом ЕООД
IBAN: BG75TTBB94001528452286
BIC: TTBBBG22

Основание за плащане: Обучение 4-5 април, име на участника (или име на организацията при повече участници)

Ако ви е необходима фактура за плащането, моля пишете на имейл astamova@karindom.org, като посочите темата, вашите данни за фактура и броя участници.


Можете да направите своята регистрация за първи модул ТУК!

 

За контакти:

Магдалена Цонева – Специалист обучение и развитие

Телефон: 0878 302 517, е-mail: mtsoneva@karindom.org


Звезделина Атанасова – Директор Обучителен център
Телефон: 0878 366 408, е-mail: zatanasova@karindom.org 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

05.08.2019
Презентация „Съвременни методи за оценка на детското развитие в предучилищното образование” Презентация „Съвременни методи за оценка на детското развитие в предучилищното образование"

Фондация „Хестия" има удоволствието да Ви покани да се включите в събитието: „Съвременни методи за ...

22.05.2019
Обучения:  Работа с трудни клиенти със специфична проблематика и Работа по случаи на сексуално насилие над деца Обучения: Работа с трудни клиенти със специфична проблематика и Работа по случаи на сексуално насилие над деца

1. РАБОТА С ТРУДНИ КЛИЕНТИ И КЛИЕНТИ СЪС СПЕЦИФИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА Дата: 17, 18 и 19 юни 2019г. в гр. ...

23.04.2019
Обучение „Разпит и изслушване на деца” Обучение „Разпит и изслушване на деца"

Институт по социални дейности и практики организира обучение „Разпит и изслушване на деца, жертви или ...